Hlavní obsah

Babiš skrytě vládne Agrofertu, uvedli auditoři. Detailně popsali, jaké lidi na to má

Andrej Babiš s Evropskou komisí nesouhlasí. (Video: Seznam Zprávy)

 

Reklama

1. 6. 2019 22:36

Auditoři poukázali i na přesuny v evropských fondech, které zařídila státní správa a nahrály Agrofertu.

Článek

Svěřenské fondy, do nichž v únoru 2017 vložil Andrej Babiš své chemicko-zemědělské impérium Agrofert, jsou jen chabým pokusem zastřít fakt, že český premiér konglomerát devíti stovek firem dál ovládá. Tak by se dala shrnout pasáž auditorské zprávy bruselských kontrolorů, v níž popisují, proč se podle nich Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. A tudíž proč má Česko vrátit do společné evropské kasy více než 450 milionů korun, které Agrofert dostal. Koncern by měl pak podle nich české státní pokladně vrátit mnohem více.

Bruselští úředníci detailně popsali, jak velký vliv má nadále Andrej Babiš, který s oblibou o Agrofertu mluví jako o své bývalé firmě.

Zásadní vliv Babiše na Agrofert

Dva fondy – AB private trust I a II – byly založeny výhradně na omezený čas a jejich jediným smyslem je ochránit zájmy Andreje Babiše, píše se ve zprávě, kterou Seznam získal a zveřejnil. Kdykoliv tedy může český premiér svou firmu dostat přímo pod svou správu zpět. To by ale auditorům ještě tolik nevadilo. Mnohem horší podle nich je, jak vlivný je při současném řízení fondu.

„Fondy mají tři správce, které jmenoval pan Babiš a on je také může odvolat při porušení pravidel správy majetku. Dále byla ustanovena rada protektorů, jimž se správci zodpovídají. Tu jmenuje také Andrej Babiš. Jedním z těchto lidí je v roli rodinného protektora Monika Babišová. Rodinného člena rady může Babiš odvolat kdykoliv a bez udání důvodu. Zbylé protektory pak při porušení pravidel správy,“ píše se ve zprávě.

Ještě silněji je zakotvena Babišova role ve chvíli, kdy některý z protektorů chybí. Pak má Babiš v této radě jeden hlas. A mimochodem, pokud chybí rodinný protektor, není rada usnášeníschopná.

Bez těchto lidí správci fondů – tedy v podstatě osoby zodpovědné za každodenní řízení koncernu – nemohou přijmout žádné zásadní rozhodnutí. Správci si musí nechat schválit rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jak vykonávat akcionářská práva, která Agrofert má v podřízených společnostech. A nikdy nesmí transformovat Agrofert tak, že by do něj vstoupila třetí strana, případně navyšovat kapitál jinak, než že by nové akcie v kterékoliv firmě z koncernu získal Babiš.

Proto bruselští kontroloři docházejí k závěru, že Babiš protizákonně ovládá Agrofert a je nutné vrátit všechny dotace, na něž se ustanovení o střetu zájmů vztahuje, vyplacené od února 2017. Mimochodem ve své zprávě, kterou budou ještě české úřady připomínkovat, než bude sepsána její finální verze, dokládají auditoři Babišův střet zájmů na konkrétních příkladech i před tímto datem. Tedy už od doby, kdy se stal ministrem financí v roce 2014. Nicméně připouštějí, že Česko v té době nemělo nastavenou legislativu, která by to zapovídala. Proto peníze vyplacené v tomto období nepožadují zpět, pokud v procesu udělení těchto dotací nenašli jiné chyby.

Klíčová pak je i pasáž textu, která popisuje, jak české úřady nahrávaly Babišovu Agrofertu při správě evropských fondů. Mimochodem Babiš v prvním „obranném dopise“ zaslaném do Bruselu z prosince loňského roku argumentoval tím, že pro stanovení toho, že je ve střetu zájmů, nestačí pouhá možnost, ale že je podle dřívějších rozhodnutí Evropského soudního dvora nutné najít hmatatelný důkaz, že jej i zneužívá.

Výhodné přesuny miliard

A co například nahrálo Agrofertu? Auditoři uvádějí jednání Rady evropských sociálních a investičních fondů, jíž byl Babiš ze své funkce členem. Ta za souhlasu vlády zvýšila maximální výši dotace z některých operačních programů, čímž nahrála velkým korporacím. A to včetně Agrofertu. Jako další podobně vstřícný krok vůči Agrofertu vidí bruselští kontroloři rozhodnutí z roku 2016, kdy se přesunuly dvě miliardy korun z operačního programu Doprava do programu Životní prostředí, ač dopravní fondy byly čerpány úspěšněji. Navíc původní návrh přitom zněl rozdělit tyto peníze půl na půl mezi programy na čistění odpadních vod a programy na zlepšení vzduchu. Ministr životního prostředí Richard Brabec – bývalý manažer Agrofertu, jak podotýkají evropští auditoři – prosadil, že na čistější vzduch půjde 75 procent, což nahrávalo chemičkám z Agrofertu.

Ze všech těchto důvodů pak chtějí auditoři po českých úřadech čtyři věci. Vrátit sto procent dotací načerpaných v rozporu s pravidly o střetu zájmů. Prověřit všechny dotace, tedy i ty, jimiž se audit nezabýval, které mohly firmy z Agrofertu dostat v rozporu s těmito pravidly a případně pak žádat o vrácení vyplacených peněz. Zajistit, že žádné další peníze nebudou vypláceny v rozporu s těmito ustanoveními. A navrhnout, jaké právní kroky a opatření mají být učiněny kvůli tomu, že Babiš nesplňuje pravidla o střetu zájmů.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované