Hlavní obsah

Boj se suchem. Řeku zbavili napřímeného koryta, voda zůstane v krajině

Foto: Seznam Zprávy

Voda si nyní modeluje dno i břehy sama.

Reklama

11. 5. 2020 10:48

Zpět do přírodních koryt se vrátily Zádolský potok a jeho levostranný přítok na Svitavsku. V nivě se tak zase drží voda, která dříve odtékala napřímeným zahloubeným korytem.

Článek

Vzniklo i 25 tůní. „Odstranili jsme koryto s uměle vytvořeným valem. V tom stávajícím si voda modeluje dno i břehy sama,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů ČR.

Foto: Lesy ČR

Kdysi uměle vytvořené koryto bylo zasypáno.

Zádolský potok s nízkým průtokem a malým podélným sklonem dna tak opět meandruje krajinou. „Kdysi uměle vytvořené koryto jsme zasypali,“ dodal Sajdl. Vodohospodáři v místě vybudovali také 21 různě tvarovaných i hlubokých tůní, ve kterých jsou například uložené pařezy. Tím vznikly oblíbené biotopy vodomilných živočichů, především obojživelníků. Další naleznou útočiště v mrtvém dřevě, tedy v pařezech a kmenech ponechaných v potoční nivě kolem nového koryta a tůní.

Foto: Lesy ČR

Vodohospodáři vybudovali 21 různě tvarovaných i hlubokých tůní, ve kterých jsou například uložené pařezy.

Obdobně dnes v přírodní a nové trase meandruje i levostranný přítok Zádolského potoka. Také v tomto případě se původní koryto zasypalo a vznikly další čtyři tůně.

Všechna opatření podnik provedl na 44 049 metrech čtverečních, ale voda, která zůstane v krajině, ovlivní podstatně větší území.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované