Hlavní obsah

Klimatické změny

Foto: Profimedia.cz
Článek

Klimatické změny vznikají v důsledku lidské činnosti. Spotřeba fosilních paliv, rozsáhlý chov hospodářských zvířat, ale i intenzivní těžba dřeva způsobuje zvýšenou produkci skleníkových plynů a vznik tzv. skleníkového efektu. Nadměrné množství skleníkových plynů, zejména CO2, v atmosféře zadržuje sluneční teplo, čímž dochází k zahřívání zemského povrchu, zvyšování průměrných teplot a vzniku globálního oteplování.

Dopady klimatických změn

Konference OSN o změně klimatu neboli COP 26í za následek úhyny lesních porostů na všech kontinentech a vyšší četnost extrémních jevů, jako jsou dlouhotrvající vysoké teploty a sucho, intenzivní přívalové deště a povodně nebo tropické cyklony. V důsledku dalšího oteplování se v budoucnu zvýší množství neobyvatelných oblastí Země v důsledku sucha, častých povodní nebo zvýšení hladiny moří.

Klimatická změna může v následujících letech negativně ovlivnit kvalitu a množství pitné vody, ale i průmyslové oblasti závislé na podnebí, ať už se jedná o zemědělství a potravinářství nebo lesnictví.

COP 26

Od 1. do 12. listopadu 2021 se konala v Glasgow konference OSN o změně klimatu. Letos v srpnu totiž poprvé potvrdil Mezinárodního panel pro změnu klimatu (IPCC), že za klimatickou změnu je skutečně zodpovědný člověk. V důsledku toho se od 26. konference OSN o změně klimatu očekávalo, že se smluvní země zaváží k vyšším cílům, které mají klimatickou změnu odvrátit.

Mezi závazky smluvních zemí bylo předložit ambiciózní cíle pro zmírnění klimatické krize. To se týkalo především snížení emisí do roku 2030, postupný konec uhlí a odlesňování, obnova ekosystémů nebo rychlejší nástup elektromobilů.

Články k tématu