Hlavní obsah

Klimatické změny

Foto: Profimedia.cz
Článek

Klimatické změny vznikají v důsledku lidské činnosti. Spotřeba fosilních paliv, rozsáhlý chov hospodářských zvířat, ale i intenzivní těžba dřeva způsobuje zvýšenou produkci skleníkových plynů a vznik tzv. skleníkového efektu. Nadměrné množství skleníkových plynů, zejména CO2, v atmosféře zadržuje sluneční teplo, čímž dochází k zahřívání zemského povrchu, zvyšování průměrných teplot a vzniku globálního oteplování.

Dopady klimatických změn

Konference OSN o změně klimatu neboli COP 26í za následek úhyny lesních porostů na všech kontinentech a vyšší četnost extrémních jevů, jako jsou dlouhotrvající vysoké teploty a sucho, intenzivní přívalové deště a povodně nebo tropické cyklony. V důsledku dalšího oteplování se v budoucnu zvýší množství neobyvatelných oblastí Země v důsledku sucha, častých povodní nebo zvýšení hladiny moří.

Klimatická změna může v následujících letech negativně ovlivnit kvalitu a množství pitné vody, ale i průmyslové oblasti závislé na podnebí, ať už se jedná o zemědělství a potravinářství nebo lesnictví.

COP 26

Od 1. do 12. listopadu 2021 se konala v Glasgow konference OSN o změně klimatu. Letos v srpnu totiž poprvé potvrdil Mezinárodního panel pro změnu klimatu (IPCC), že za klimatickou změnu je skutečně zodpovědný člověk. V důsledku toho se od 26. konference OSN o změně klimatu očekávalo, že se smluvní země zaváží k vyšším cílům, které mají klimatickou změnu odvrátit.

Mezi závazky smluvních zemí bylo předložit ambiciózní cíle pro snížení emisí do roku 2030, postupný konec uhlí a odlesňování, obnova ekosystémů nebo rychlejší nástup elektromobilů.

Sdílejte

Články k tématu