Hlavní obsah

Brněnští badatelé: Nouzový stav zřejmě snížil znečištění ovzduší

Foto: Jan Stránský, Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

13. 10. 2020 16:22

Meteorologové naměřili v prvních devíti měsících letošního roku v ovzduší v celém Česku výjimečné nízké koncentrace prachových částic a oxidu dusíku. Může za to i nouzový stav, během něhož klesá dopravní zatížení.

Článek

Kvalita ovzduší je obecně nejhorší v zimě, takže se výsledky ještě mohou změnit. Přesto má už nyní letošní rok podle meteorologů nakročeno k tomu být rokem s nejnižšími koncentracemi znečištění za posledních pět let. Důvodem je podle nich počasí i nouzový stav, vyplývá z blogu brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Odborníci analyzovali data z 15 stanic z různých částí republiky i různého typu, od městských až po venkovské. Cílem bylo srovnat průměrné koncentrace za období leden až září v letošním roce s hodnotami z posledních pěti let. Ve všech stanicích letos zaznamenali meteorologové méně prachu i oxidů dusíku.

Ke snížení znečišťujících látek vedly podle odborníků tři faktory. Prvním z nich je letošní vyšší množství srážek. Projevil se také nouzový stav, kdy pokles hustoty dopravy přispěl ke snížení koncentrace oxidů dusíku.

Poklesem dopravy se meteorologové zabývali již na jaře. Český hydrometeorologický ústav je provozovatelem sčítače dopravy umístěného na dopravní hotspot stanici imisního monitoringu v Ústí nad Labem na výrazně dopravně zatížené ulici Všebořická. Toto zařízení je schopno nejen sčítat celkový počet aut v obou směrech, ale dokáže je podle délky i rozdělit do čtyř kategorií – osobní vozy, dodávky, malá nákladní auta a autobusy a velká nákladní auta – kamiony.

„K poklesu došlo u všech typů vozidel, tedy osobních vozidel, dodávek, nákladních vozidel a autobusů i kamionové dopravy. Od vyhlášení nouzového stavu po přibližně dobu 4 týdnů byl stav velmi podobný a od 5. týdne nouzového stavu, tedy přibližně od poloviny dubna, dochází opět k pozvolnému nárůstu počtu všech typů vozidel. Nejmenší pokles byl pozorován v případě osobních vozů, u kterých byl průměrný týdenní počet vozidel přibližně 80 % průměru roku 2019. U dalších typů vozidel je pokles až na přibližně 60 %,“ uvedli meteorologové.

Foto: ČHMÚ

Poměr počtu vozidel v roce 2020/2019 pro jednotlivé týdny v roce podle typu vozidla v pracovní dny.

Pokles dopravy byl patrný u všech typů vozidel v podobné míře. „Zároveň lze předpokládat, že byl pokles rovnoměrně rozložen na nové i starší automobily. Lze tedy usuzovat, že pokles dopravy je přibližně úměrný poklesu emisí z dopravy,“ uvedl Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší. „Větší pokles dopravy v souvislosti s vyhlášením karantény byl pozorován ve víkendové dny, a to až o 40 % u osobních vozů, v pracovní dny to u stejné kategorie vozů bylo přibližně o 20 %,“ dodal.

Posledním faktorem, který se letos podílí na výjimečně nízké koncentraci prachových částic a oxidů dusíku, je dlouhodobý postupný pokles emisí daný například postupnou obměnou starých tepelných kotlů za nové nebo obměnou vozového parku obyvatel Česka.

Mezi problematické znečišťující látky patří dlouhodobě především prachové částice, které produkují lokální topeniště. „Ve všech hodnocených stanicích jsme letos naměřili nejnižší koncentraci prachových částic v porovnání s lety 2015 až 2019. Celkový průměr je nižší o 24 procent, než je průměr předchozích let. Největší pokles jsme zaznamenali ve stanicích v Moravskoslezském kraji,“ dodal Brzezina.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku je doprava. „Na všech hodnocených stanicích byly koncentrace oxidů dusíku letos nižší než průměr 2015 až 2019. V průměru jde zhruba o čtvrtinový pokles. Vzhledem k postupnému dlouhodobému zlepšování kvality ovzduší v České republice lze navíc předpokládat, že pokud bychom se podívali dále do historie, byl by letošní pokles ve srovnání s předchozím obdobím ještě markantnější,“ doplnil Brzezina.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované