Hlavní obsah

Byl jsem v KSČ, přiznal nový ministr zdravotnictví. V hledáčku ho měla StB

Foto: Yan Renelt, Seznam Zprávy

Ministr zdravotnictví (za ANO) Petr Arenberger.

Reklama

7. 4. 2021 16:41

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) první den ve funkci řekl, že před rokem 1989 byl členem Komunistické strany Československa. Státní bezpečnost si jej prověřovala jako možného spolupracovníka.

Článek

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) na první tiskové konferenci v sídle Ministerstva zdravotnictví řekl, že byl před rokem 1989 členem KSČ. Uvedl to po dotazu Seznam Zpráv.

„Před rokem 89 jsem byl členem KSČ. Ale pojďme se bavit o těch zbylých 80 procentech mého života, kdy členem nejsem. Spolupracovníkem Státní bezpečnosti jsem nebyl. Mám čisté lustrační osvědčení, které jsem opakovaně používal při různých funkcích, které jsem vykonával,“ odpověděl Arenberger, který dnes ve funkci vystřídal ministra Jana Blatného.

V protokolech bývalé Státní bezpečnosti je nový ministr zdravotnictví Arenberger zapsán jako tzv. kandidát tajné spolupráce. To znamená, že s příslušníky tajné komunistické policie nepodepsal závazek k vědomé spolupráci.

Arenbergerův svazek se nezachoval, podle záznamu vznikl teprve v září 1989 a byl zničen téhož roku po sametové revoluci. Záznam zapsal důstojník z oddělení kontrarozvědky, která se zaměřovala na stipendisty, stážisty a členy mírových a ekologických iniciativ.

Jméno ministra Petra Arenbergera je v třetím řádku odspoda v dokumentu, který je níže.

Foto: Archiv bezpečnostních složek

Protokol bývalé Státní bezpečnosti

Jedná se o stránku z registračního protokolu svazku Státní bezpečnosti. Podle historika Petra Blažka tam Státní bezpečnost zapisovala, jaké svazky zakládá. V tomto případě se jednalo o 3. oddělení 12. odboru Hlavní správy kontrarozvědky, krycím názvem se správa nazývala II. správa Sboru národní bezpečnosti. Byl to podle historika Blažka vlastně centrální a hlavní útvar StB po kontrarozvědné rovině.

„Panu Arenbergerovi byl zaregistrován svazek kandidáta tajné spolupráce 20. září 1989 pod krycím jménem Kůže. Dá se z toho vyčíst, že ten svazek byl 6. prosince 1989 zničen. Měl ho vést příslušník Státní bezpečnosti major Vladimír Šedina. Je z toho jasné, že ten svazek nikdy nebyl převeden buď do kategorie tajného spolupracovníka, nebo do kategorie osoby, kterou by kontrolovala Státní bezpečnost, nebo by ho dál rozpracovávala třeba jako osobu nepřátelskou k režimu,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy historik Petr Blažek.

Kandidát tajné spolupráce (zkratka KTS)

- Musel splňovat jisté předpoklady pro spolupráci, ale důležitou součástí bylo (nevědomé) prověření „kandidáta“, které prováděl pracovník kontrarozvědky v závislosti na charakteru osoby a jeho předpokládané činnosti během spolupráce.

- Pracovník kontrarozvědky mohl prověřovat „kandidáta“ různými způsoby, např. odposlechem, pozorováním přes jiné tzv. tajné spolupracovníky, ale také osobně, aby došlo k „ověření a prohloubení poznatků, které byly získány administrativní prověrkou a kontrarozvědnými prostředky, dále ke zjištění vztahu kandidáta ke Státní bezpečnosti a ochoty sdělovat informace“.

- Setkání muselo probíhat tak, „aby nebyla předem narušena konspirace budoucího tajného spolupracovníka a nebyly mu odkryty formy a metody práce kontrarozvědky, ani skutečný důvod styku“. Důležité bylo zjistit „předpoklady kandidáta pro plnění státobezpečnostních úkolů, jeho politickou spolehlivost, hodnověrnost a serióznost, stupeň důvěry u rozpracovávané osoby, schopnost navazovat styky se zájmovými osobami, schopnost dodržovat konspiraci apod.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Ministr Arenberger se ve středu stal už čtvrtým šéfem zdravotnictví během koronavirové pandemie. Vystřídal tak premiérem několik měsíců ostřelovaného Jana Blatného (za ANO). Arenberger v minulosti neskrýval, že by se v případě svého oslovení funkce rád ujal. Postoj zdůvodňoval slovy, že „všem rád pomáhá“.

Od září roku 2019 vede Arenberger Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Předtím byl 17 let náměstkem jejího ředitele. „Nehodlám být až do smrti politikem,“ řekl dnes. Počítá s tím, že se do vedení nemocnice vrátí. Věnoval se oblasti daleko vzdálené epidemiologii. Jeho oborem jsou kožní lékařství a venerologie, disciplína zaměřená na prevenci a léčbu pohlavních chorob.

Reklama

Doporučované