Hlavní obsah

Celosvětově ubylo 700 milionů turistů. Cestování se obnoví až za pár let

Foto: Pexels.com

Ztráty z příjmů z mezinárodního turismu dosáhly dle UNWTO celkem 730 miliard dolarů, což je přibližně osmkrát více než za celý rok 2009 během hospodářské krize. Ilustrační foto.

Reklama

6. 11. 2020 15:32

Za posledních osm měsíců si cestu do zahraničí rozmyslelo 700 milionů lidí. Turismus se na předpandemickou úroveň vrátí nejdřív za tři roky.

Článek

Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) poklesly mezinárodní příjezdy turistů za prvních osm měsíců o 70 procent oproti stejnému období minulého roku. V pátek o konkrétních číslech informovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Důvodem jsou globální omezení včetně úplného či částečného uzavření hranic mnoha zemí v souvislosti s bojem proti pandemii nemoci covid-19. V absolutní výši se v meziročním srovnání jedná o pokles zhruba 700 milionů turistů.

Ztráty z příjmů z mezinárodního turismu dosáhly dle UNWTO celkem 730 miliard dolarů, což je přibližně osmkrát více než za celý rok 2009 během hospodářské krize.

V samotných měsících červenci a srpnu, které patří k nejvýznamnějšímu období letní sezony, došlo k propadu o 81 procent, resp. 79 procent, což představovalo relativní zlepšení proti měsícům dubnu až červnu, kdy tyto meziroční poklesy činily okolo 95 procent.

To bylo způsobeno tím, že některé země – zejména v Evropské unii – se v letních měsících začaly znovu pozvolna otevírat mezinárodnímu cestovnímu ruchu.

V členění dle hlavních světových regionů byl dle UNWTO zaznamenán zatím největší propad v Asii a Tichomoří. V tomto regionu, na který jako první dopadla pandemie, se za prvních osm měsíců roku 2020 jednalo o 79procentní pokles. Afrika i Střední východ zaznamenaly v tomto osmiměsíčním období pokles o 69 procent, zatímco Evropa o 68 procent a Amerika o 65 procent.

Mírné oživení letních měsíců – především v Evropě, včetně Česka, nemělo dlouhého trvání z důvodu znovu zaváděných restriktivních opatření v důsledku opětovného růstu počtu nakažených.

V Číně a Rusku, vzhledem k velikosti těchto zemí, zachraňoval situaci domácí cestovní ruch, především vnitrostátní letecká doprava. Tyto dvě země však nejsou zdaleka jediné, kde by domácí cestovní ruch měl alespoň částečně zachránit výpadek příjezdů.

Nejnovější Světový Barometr UNWTO uvádí, že dle informací Mezinárodní asociace leteckých dopravců letos doposud klesla mezinárodní osobní letecká přeprava o 70 procent.

Dle posledních odhadů UNWTO by mělo dojít k meziročnímu poklesu mezinárodních příjezdů turistů za září o 75 procent a za celý rok 2020 (včetně nepatrného oživení v letních měsících) o 70 procent oproti roku 2019.

Odborníci odhadují nejbližší budoucnost s nejpesimističtějším scénářem za Evropu, ve které jsou ve zbylé části roku očekávány mnohem horší výsledky než celosvětových 70 procent, následuje Asie a Tichomoří.

Většina odborníků se domnívá, že v mezinárodním cestovním ruchu dojde k určitému oživení v průběhu příštího roku, zejména ve třetím čtvrtletí 2021, zatímco přibližně jedna pětina expertů spíše počítá až s rokem 2022. Celkem však panuje shoda v tom, že celosvětový turismus dosáhne „předpandemické“ úrovně roku 2019 nejdříve v roce 2023, či ještě později.

Velké naděje jsou vkládány alespoň do domácího cestovního ruchu, který se může stát hnacím motorem oživení mnoha destinací – nejvíce v Asii, nikdy však nemůže plně kompenzovat pokles mezinárodní poptávky.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované