Hlavní obsah

Cenu Josefa Hlávky získaly publikace o Žižkovi i chorobách ryb

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

21. 9. 2020 21:01

Autoři knih o Janu Žižkovi, půdní biologii i kožních a pohlavních chorobách letos získali Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Devítičlenná odborná porota tentokrát vybírala z 58 přihlášených titulů vydaných v roce 2019.

Článek

Laureáti v pondělí převzali cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, se kterou se pojí odměna 50 tisíc korun.

Za více než osmisetstránkovou knihu Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka má cenu v sekci společenských věd historik Petr Čornej. Člen poroty a též historik Luboš Velek v laudaciu řekl, že Čornej, který působí na Univerzitě Karlově, napsal moderní, kritickou a poctivou biografii. Podotkl, že v jistém ohledu odvedl až detektivní práci a vyrovnal se také s ideologickými nánosy děl svých předchůdců. Podle Velka je kniha o Žižkovi i literárním zážitkem.

Čornej uvedl, že se snažil Žižku „odideologizovat“. Ve snaze dobrat se podstaty a ducha doby využil přístupy z různých oborů. Poznamenal, že od doby vydání dostal také už několik důležitých faktografických poznámek k doplnění.

Osmatřicet odborníků z různých oblastí pod vedením půdního mikrobiologa Miloslava Šimka připravilo knihu Živá půda. Na dvoudílné publikaci porota ocenila, že čtenáře, z řad laiků i odborníků, podrobně provádí pestrým biologickým životem půdy i rostlin a seznamuje je také s chemickými a fyzikálními vlastnostmi půdy. Některé části se pak podle poroty čtou „jako román“.

Šimek, který působí v Ústavu půdní biologie Akademie věd ČR a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, podotkl, že i přes ocenění v oblasti věd o neživé přírodě, je půda tak živá, že to i odborníky někdy překvapuje. Řekl, že na každém čtverečním metru půdy je až několik kilogramů organismů - pokud je zdravá. Publikace tak má upozornit i na to, že si půda zaslouží větší ochranu.

V kategorii věd o živé přírodě vyhrála kniha Nemoci a chorobné stavy ryb. Pracoval na ní kolektiv autorů pod vedením Miroslavy Palíkové z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Publikace přináší přehled onemocnění ryb v chovech, volných vodách i ryb akvarijních. Zabývá se také možnostmi prevence a léčby. Palíková poznamenala, že kniha cílí především na studenty, doufá, že v ní „najdou zalíbení“.

Jako poslední převzala ocenění v oblasti lékařských věd za publikaci Klinická dermatovenerologie Jana Třešňák Hercogová z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Porotce a lékař Petr Bartůněk upozornil, že kniha je dílem více než 70 odborníků z Česka a Slovenska a i kvalitou jde o úctyhodné dílo. Lékařka při převzetí ceny řekla, že práci na knize považuje za shrnutí svého odborného života. Podotkla také, že dermatovenerologie je obor, který nemá dost odborné ani laické pozornosti.

Ceny se udělují od roku 1992. Na organizaci spolupracují Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Josef Hlávka byl český architekt, podnikatel a mecenáš. Mimo jiné se zasloužil o založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR. Od vzniku instituce letos uplynulo 130 let.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované