Hlavní obsah

České firmy to vidí černě. Index očekávání se rekordně propadl

Reklama

10. 12. 2020 14:00
aktualizováno • 11. 12. 2020 14:50

Pokles poptávky a investic i omezování provozu. Negativní vyhlídky do budoucna má většina tuzemských firem – index očekávání klesl na nejnižší hodnotu od začátku měření v roce 2013.

Článek

Pandemie koronaviru a s ní spojená opatření, která drtí ekonomiku už od jara, se projevila i na náladě českých firem. Index očekávání, který zpracovala agentura Datank pro ČSOB, je na nejnižší hodnotě od roku 2013, kdy začalo jeho sledování. A zatímco ve čtvrtém kvartálu 2013 byl na hodnotě -11,5 bodu, nyní se propadl o 54 na -39,4 bodu.

Průzkumu se účastnilo 504 respondentů z řad firem. Index samotný se skládá ze tří částí, aktuální dotazování ukázalo propad u všech z nich. Například zvýšení poptávky očekává pouze 15 % malých a středně velkých firem nebo živnostníků, naopak s poklesem počítá 65 % dotázaných. Třetina z nich pokles odhaduje na 40 procent a více.

Podobné je to u investic. S poklesem počítá 62 % firem, čtvrtina předpokládá vyšší než 40 %. Jen pětina dotázaných očekává meziroční nárůst investic. V příštím roce plánuje rozšířit své podnikání 12 % podnikatelů z řad živnostníků a malých a středních firem, naopak 4,4 procenta z nich zvažuje ukončení podnikání a prodej nebo předání firmy.

Většina firem vnímá pandemii jako hrozbu. Tuto variantu zvolilo 63 % dotazovaných. Každá desátá naopak vnímá současnou situaci jako příležitost. Nejvíce ohroženými odvětvími jsou kultura a stravovací služby. Oba sektory jsou přímo závislé na vládních protiepidemických opatřeních, která se velmi rychle mění.

Pro pracující v těchto oblastech je proto těžké vhodně naplánovat možné otevření služeb. Platí to zvlášť pro gastro, které si musí například dělat zásoby potravin a nápojů, jež se při delším lockdownu mohou zkazit. Naopak příležitost současná situace poskytuje odvětvím zabývajícím se informačními a komunikačními službami.

Spokojenost panuje jen ve stavebnictví

S ekonomickou situací jsou nespokojení podnikatelé ve většině oborů. Výjimkou je obor stavebnictví, kde spokojenost panuje z většiny, a rozhodně nespokojených je jen osm procent dotázaných.

Mezi nejméně spokojené naopak patří pandemií těžce zasažené obory, opět ubytování, stravování, kultura a rekreace. Nespokojenost zde vyjádřily více než čtyři pětiny firem.

Propouštění, omezení i přerušení provozu

Nejčastější reakcí na pandemii je omezení provozu, potažmo výroby. Celkem se pro něj rozhodlo 53 % subjektů, pouze u firem s obratem přes 40 milionů korun byla tato varianta v odpovědích zastoupena méně než padesáti procenty. Zhruba každý třetí odpovídající z obratové skupiny do 40 milionů pak uvedl, že musel pozastavit provoz nebo výrobu.

Téměř každá desátá firma musela kvůli pandemii propouštět své zaměstnance. Z dotázaných k tomu přistoupilo nejvíce společností s obratem nad 40 milionů korun, konkrétně 12 % z nich. Dalších 22 % firem navíc bude muset propouštět do tří měsíců.

Firmám nepomáhá ani finanční rezerva, kterou mají. Tvořily a tvoří si ji necelé tři čtvrtiny dotázaných, nejčastější je tento krok u firem s obratem od 3 do 40 milionů korun. Naopak firmy s větším obratem ve 37 % uvedly, že si rezervu netvoří.

Z průzkumu také vychází, že by rok 2020 pro firmy a živnostníky pomohlo zachránit, kdyby stát snížil – nebo zrušil – sociální a zdravotní odvody do konce roku. Tyto dvě varianty volili respondenti nejčastěji po možnosti „něco jiného“.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované