Hlavní obsah

Česko v boji s korupcí moc nepokročilo, píše Rada Evropy

Foto: Pixabay

Ilustrační foto.

Reklama

5. 3. 2020 10:21

Protikorupční skupina Rady Evropy dala loni Česku 14 doporučení pro snížení korupce, hmatatelný pokrok podle ní nastal od té doby ve dvou bodech.

Článek

Česká republika dosud uspokojivým způsobem splnila jen jedno ze 14 doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO) z roku 2016. Situace je tedy nadále považována za „celkově neuspokojivou“, uvádí se v nové hodnotící zprávě zmíněného orgánu.

Plyne z ní také, že hmatatelný pokrok od loňského posudku nastal pouze ve dvou bodech, v souvislosti s prevencí korupce u zákonodárců prý změny udržují „velmi pomalé tempo“. Reakci českých úřadů ČTK zjišťuje.

Doporučení protikorupční skupiny se kromě členů parlamentu týkají také práce soudců a státních zástupců. Volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů u těchto činitelů, přijímání darů a dalších výhod nebo styků s lobbisty. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběr nebo odvolávání představitelů justice.

„Česká republika uspokojivě splnila či uspokojivým způsobem vyřešila jedno ze čtrnácti doporučení… Sedm doporučení je splněno částečně a zbylých šest doporučení splněno není,“ píše orgán GRECO, který od roku 1999 sdružuje 50 států za účelem monitorování protikorupčních standardů.

„Skupina GRECO došla k závěru, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučení je ‚celkově neuspokojivá,“ uzavírá čtrnáctistránková zpráva o ČR vypracovaná na konci loňského roku.

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. Orgán GRECO v této věci přivítal soubor pravidel, který vstoupil v platnost se začátkem loňského května. V následujícím bodě zprávy nicméně podotýká, že nový kodex podle všeho neukládá prokurátorům povinnost hlásit své vedlejší činnosti.

Za částečně splněné nově protikorupční skupina Rady Evropy označuje doporučení týkající se mimo jiné pravidel pro styky zákonodárců s lobbisty, a to v důsledku projednávání návrhu zákona na toto téma. Celkově však v souvislosti se členy parlamentu „plnění doporučení udržuje velmi pomalé tempo“.

„Přestože byl systém oznamování zájmů, příjmů a majetku modernizován a dohled v této oblasti byl posílen, nebyla přijata žádná opatření ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu,“ uvádí hodnotící zpráva.

Nevyslyšena údajně zůstala také výzva na zavedení „účinnějších“ sankcí za porušení pravidel kolem hlášení střetu zájmů.

GRECO dále hovoří o jistém zlepšení, co se týče systému výběru a kariérního postupu soudců, stejně jako v případě státních zástupců ale nevidí žádný pokrok ohledně zavedení možnosti napadnout „disciplinární rozhodnutí“. Jako nesplněné stále hodnotí doporučení reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce.

Orgán Rady Evropy podobně jako loni žádá delegaci ČR, aby co nejdříve předložila vlastní zprávu o provádění doporučení ohlášených v létě 2016. Nejzazším termínem je 31. prosinec.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá souvislost s Evropskou unií a jejími institucemi.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované