Hlavní obsah

Českobratrskou církev povede dalších šest let Pavel Pokorný

Foto: Seznam Zprávy

.

Reklama

21. 5. 16:33

Synod Českobratrské církve evangelické (ČCE) dnes v Praze zvolil novou synodní radu, nejvyšší správní orgán církve. Volí se na šest let.

Článek

„Nejvyšším duchovním představitelem církve, synodním seniorem, bude Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze - Střešovicích, synodním kurátorem byl zvolen Jiří Schneider,“ informoval Jiří Hofman.

Synodní kurátor je další statutární zástupce, není ale zpravidla kazatelem. Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v ČR po katolické církvi a největší protestantskou církví v tuzemsku. K ČCE se při sčítání lidu v roce 2001 hlásilo 117 212 obyvatel České republiky, o deset let později 51 936 obyvatel.

Pavel Pokorný se narodil v roce 1960. Po studiích a základní vojenské službě působil do roku 1999 v Turnově, od roku 2000 je farářem sboru v Praze-Střešovicích. Je ženatý a má čtyři děti.

„Chtěl bych se zaměřit na to podstatné – víru, naději, lásku – co dostáváme darem a na otevřenost vůči božím darům a s ní spojenou svobodu od lpění na vlastních představách,“ řekl Pavel Pokorný po svém dnešním zvolení. „Důležitá je pro mě inspirace z evangelických zdrojů: zaujetí pro Písmo svaté, důraz na osobní a rodinnou zbožnost, společný zpěv, prožitek prostých bohoslužeb, kvalitní vzdělání, účelné i krásné nakládání s omezenými prostředky a život v naději a radosti ze svobody,“ uvedl také.

Synodní kurátor Jiří Schneider je konzultantem v oblasti mezinárodních vztahů. „Toužím po tom, aby evangelická církev byla otevřeným, putujícím a hledajícím společenstvím, v němž se kloubí úcta k dědictví předků s odhodláním ke změnám zaběhaných pořádků (reformaci), vyhlížení nápravy věcí lidských a odvaha k novým krokům,“ sdělil k výhledům svého působení v čele církve.

Českobratrská církev evangelická navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované