Hlavní obsah

Další sporná demolice v Praze. Kam odsud zmizel nebezpečný azbest?

Foto: www.mrozek.cz

Nedávná demolice hlavního objektu Tesly Hloubětín. Azbest byl hlavně v podlahách.

Reklama

2. 6. 2021 19:13

Developerská firma Central Group dluží odpověď na otázku, jak naložila s desítkami tun rakovinotvorného azbestu z bývalého areálu Tesly Hloubětín. Na skládce, kam měl být odvezen, není. Prý skončil na jiné.

Článek

Seznam Zprávy v minulých dnech popsaly dva případy, kdy jsou stavební a sanační firmy v podezření, že nenakládaly podle předpisů s rakovinotvorným azbestem.

Obě demolice, jedna v areálu někdejších Michelských pekáren a druhá při rekonstrukci hotelu InterContinental v centru metropole, už prověřují hygienici a také Česká inspekce životního prostředí.

Že zdaleka nemusí jít o ojedinělé případy, naznačuje další podezření – týká se nedávné demolice rozsáhlého průmyslového a skladového areálu Tesly Hloubětín v Praze 9.

Nemovitosti v Hloubětíně patří developerské firmě Central Group, která zde počítá s výstavbou celé nové rezidenční čtvrti pro zhruba 4 tisíce lidí. Sama firma tvrdí, že vše bylo podle zákona.

„Naše společnost dodržuje veškeré předpisy a postupy v této oblasti. Demoliční práce v areálu Tesla jsou zajišťovány ověřenou odbornou firmou na základě hygienou schváleného technologického postupu a průběh demolice je pravidelně a důsledně kontrolován. Stejně tak i následná likvidace azbestu probíhá zcela podle předpisů na skládkách k tomu určených,“ uvedl mluvčí firmy Central Group Ondřej Šťastný.

Nicméně když chtěly Seznam Zprávy podrobněji vysvětlit, jaký technologický postup byl při likvidaci azbestu použit a kde škodlivý odpad nakonec skončil, konkrétní odpovědi se redakce ani po urgenci nedočkala.

Stejně tak nezískala žádné fotografie z likvidace azbestu, přestože samotné bourání budov je na webu najaté demoliční firmy zdokumentováno.

Nejvíce azbestu v podlahách

V areálu Tesly Hloubětín byly v minulých týdnech všechny staré budovy zbořeny, na místě nyní zbyly už jen hromady suti určené k recyklaci, které do dnešních dnů dále zpracovávají bagry a drtička. Dovnitř ale není moc vidět, průhled skrz plot zakrývá geotextilie.

Azbest přitom byl v areálu hned v několika budovách. Dokládá to průzkum, který v roce 2018 udělala firma CZ BIJO. Dle dokumentu, jehož kopii má redakce k dispozici, se mělo jednat o 2 tuny azbestocementových desek ve vrátnici či zhruba 5 tun vlnitého eternitu na dvou objektech areálu Tesly. Zdaleka nejvíce azbestu bylo ale v několika budovách v podobě takzvaných xylolitových podlah. Zmíněný průzkum odhaduje celkovou hmotnost na 409 tun.

K celému developerskému projektu se v roce 2019 vyjadřoval odbor ochrany životního prostředí pražského magistrátu. „Při průzkumu byl identifikován výskyt azbestu v některých konstrukcích v celkovém objemu cca 100 m3. Tyto konstrukce budou odstraněny samostatně a nebudou nabídnuty k recyklaci,“ stojí v textu s tím, že veškerý azbestový odpad by měl být odvezen na k tomu určené skládky.

Hygienická služba dnes uvádí zase trochu jiná souhrnná čísla o objemu škodlivin. Na dotaz Seznam Zpráv sdělila, že v areálu Tesly bylo 93 tun azbestu typu chrysotil, který se v podobě různého materiálu, včetně podlah, vyskytoval v celkem pěti budovách.

+2

Dvojice jako v InterContinentalu

Demolici areálu Tesly prováděla moravskoslezská demoliční firma Mrózek, jež si na dílčí práci s azbestem najala pražskou firmu SKS odpady, která má v předmětu podnikání nakládání s nebezpečnými odpady. Není bez zajímavosti, že identická dvojice firem ve stejný čas dělá bourací práce a likvidaci azbestu i na zmíněném hotelu InterContinental.

Právě firma SKS odpady 17. března pražské hygienické stanici nahlásila práci s azbestem, jak to ve své odpovědi redakci sdělil mluvčí hygieniků Zbyněk Boublík. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví (paragraf 41), měla ale takové hlášení podat nejméně 30 dnů před zahájením vlastní práce s azbestem, což jednoznačně nebylo dodrženo.

Co se v areálu odehrávalo dále, zda byl ještě před samotným bouráním budov všechen azbest skutečně separován a odvezen pryč, vědí asi jen přímí aktéři. Každopádně už 6. dubna, tedy necelé tři týdny od nahlášení prací, byly na webových stránkách firmy Mrózek vystaveny fotografie z demolice budov.

Jeden ze svědků na místě bourání redakci sdělil, že deskový azbest z objektu bývalé vrátnice byl skutečně likvidován, prý to viděl na vlastní oči. Ostatně o likvidaci deskového materiálu dle předpisů (tedy v uzavřeném kontrolovaném pásmu) se poměrně obšírně zmiňuje i mluvčí hygienické služby. Avšak nikdo zatím nevysvětlil, jakým způsobem byly před demolicí vybourány a odvezeny na skládku zmíněné xylolitové podlahy, v nichž byla většina azbestu.

Neděláme to partyzánsky

Výkonný ředitel demoliční firmy Mrózek Aleš Delong přitom tvrdí, že v Tesle Hloubětín bylo vše přesně podle předpisů. „Oddělilo se to od betonu a zlikvidovalo,“ uvedl manažer pro Seznam Zprávy k bourání podlah s obsahem azbestu.

Práce s azbestem se prý odehrávaly za zavřenými okny prázdných budov, čímž bylo vytvořeno požadované kontrolované pásmo, aby karcinogenní azbestová vlákna nemohla unikat do okolí.

Delong v rozhovoru odmítl, že by technologický postup nedodrželi. „My to neděláme nějakým partyzánským způsobem, já to ani nemám zapotřebí. My si zakládáme na tom, že děláme vše podle zákona a budeme jedině rádi, když se to tak bude dělat všude,“ uvedl manažer.

Zároveň ale také dodal, že samotnou práci s azbestem pro ně zajišťovala už zmíněná specializovaná firma SKS odpady, která by k věci měla mít i nejvíce informací. Ta však nikde na webu neuvádí o sobě žádné konkrétní údaje. Jde podle všeho o velmi malou firmu, která má sídlo v bytovém domě v pražských Záběhlicích.

V Benátkách azbest uložen není

Dle hlášení, které v půli března firma SKS odpady dala na pražskou hygienu, měl být všechen azbest z Tesly Hloubětín odvezen ve speciálních kontejnerech na skládku v Benátkách nad Jizerou, která patří odpadářské skupině AVE CZ.

Avšak na skládku do Benátek, téměř 40 kilometrů vzdálenou, žádný azbest od začátku letošního roku až do dnešních dnů nedoputoval. Ani od firmy SKS odpady ani od firmy Mrózek. V reakci na dotazy redakce to sdělila mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Seznam Zprávy žádaly i od ředitele demoliční firmy Mrózek, aby sdělil, kam byl azbest z Tesly Hloubětín odvezen. Ten na otázku dlouho nereagoval, ač informaci poskytnout slíbil. Po pětidenním mlčení nakonec ve středu uvedl, že azbest byl odvezen na zcela jinou skládku, která patří firmě Ekologie.

Měla by se tak jednat o skládku poblíž Lán na Kladensku, kam se dnes vozí i azbestový odpad z hotelu InterContinental. Ověřit, zda je informace o nové cílové stanici pravdivá, mohou jen státní úřady.

Developerská skupina Central Group tak stále dluží hlavně lidem z Prahy 9 přesvědčivou odpověď na otázku, jak bylo s karcinogenním azbestem z Tesly Hloubětín naloženo, zda náhodu nezůstal v sutinách.

Je to stejná nezodpovězená otázka jako v případě demolice Michelských pekáren v Praze 4, kde se taktéž jedná o bourání průmyslového areálu kvůli chystané výstavbě bytů, přičemž tento projekt pro změnu řídí developerská firma Skanska Reality.

Napsali, že vyloučit nelze nic

Na případ Tesly Hloubětín redakci Seznam Zprávy upozornili lidé s bydlištěm v okolí areálu, kteří měli už delší dobu obavy, zda je azbest skutečně likvidován legální cestou, tak aby neohrožoval zdraví lidí.

Například místní obyvatelka Linda Chourová se podle vlastních slov ve věci už dříve obrátila i na odbor ochrany životního prostředí Městské části Praha 9.

„Bourání probíhalo klasicky bagrem, nezaznamenala jsem tam žádné ochranné prostředky, o kterých se v současné době hovoří, podle vyjádření městské části se tam však azbest vyskytoval. Po položení dotazu jsem dostala informaci, že podle dokumentace mají vše v pořádku, ale vyloučit prý nelze nic,“ sdělila výsledky vlastního pátrání Linda Chourová a dokládá to i emailem, který obdržela od jedné z úřednic odboru ochrany životního prostředí.

Není přitom jasné, jaké informace mají o průběhu demolice a likvidace azbestu z Tesly další místní úřady, včetně pražských hygieniků. Každopádně až do doby, než se o případ začaly zajímat Seznam Zprávy, nikdo z hygienické stanice v areálu na žádné kontrole nebyl. Prý k tomu ani nebyl důvod.

„Vzhledem k tomu, že příslušné podání obsahovalo veškeré náležitosti vyžadované platnými právními předpisy a naše hygienická stanice v předmětné záležitosti neobdržela jakýkoli podnět, který by naznačoval byť jen dílčí nesoulad při samotném provádění prací, přímá kontrola na místě samém nebyla realizována,“ uvedl úřednickým jazykem mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované