Hlavní obsah

Pravdu o azbestu odhaluje fotografie. Karcinogenní materiál drtil bagr

Foto: Archiv Tomáše Houzara

Snímek očitého svědka jasně ukazuje, nakolik šetrně se v areálu Michelských pekáren loni zacházelo s panely plnými azbestu. Bourací bagr je hydraulickými nůžkami stříhal na malé kousky, říká muž, který pořídil tuto fotografii.

Reklama

21. 5. 20:11

Svědek popisuje, jak se v Praze bouraly Michelské pekárny, na jejichž místě plánuje firma Skanska postavit stovky nových bytů. Panely s nebezpečným azbestem najatá sanační firma Trepart likvidovala proti všem předpisům.

Článek

Obyvatel pražské čtvrti Michle Tomáš Houzar byl loni v březnu zrovna bez práce, a tudíž měl poměrně dost času každý den sledovat, co se děje v bezprostředním okolí jeho domova. Sanační firma Trepart tam na zakázku stavební společnosti Skanska začala bourat administrativní budovu někdejších Michelských pekáren, na jejichž místě mají vyrůst stovky nových bytů.

A tak otec od rodiny zblízka viděl, jak probíhá demolice čelní stěny budovy postavené kdysi z takzvaných boletických panelů.

Tak jako většina lidí v okolí v té době nevěděl, že tento typ panelů je plný rakovinotvorného azbestu, a proto že by se demolice měla řídit přísně stanovenými ochrannými postupy.

„Koukal jsem na to v podstatě pořád. Přijel obrovský bourací bagr a těmi svými hydraulickými nůžkami to začal odshora stříhat. Už na té vysoké stěně panely drtil, aby dolů padaly co nejmenší kousky. Byl tam ohromný prach, právě z té čelní stěny byl největší, takový divný černý. Oni se to sice snažili kropit, ale stejně to bylo peklo,“ popisuje Tomáš Houzar, jak se při demolici pracovalo.

Své vzpomínky uchoval na fotografii, kterou pořídil a kterou vidíte v úvodu tohoto textu.

Zcela jasně tak dokládá, co se v Michli doopravdy stalo. Postup při demolici totiž vyšetřují hygienici, a firma Trepart přitom donedávna tvrdila, že se bouralo podle předpisů, jež jsou pro sanaci boletických panelů dány.

Podle snímku jde však o názornou ukázku protiprávního nakládání s azbestem.

Přední odbornice na azbest Zoja Guschlová z České asociace pro odstranění azbestu k michelskému případu řekla, že podobných nezákonných demoličních a rekonstrukčních prací ze strany sanačních firem v Česku přibývá.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy zdůraznila, že práce s azbestem musí být v měsíčním předstihu hlášeny místně příslušným hygienikům a panely by měly být za přísných podmínek snímány v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu, kde jsou připojeny výkonné odsavače vzduchu s HEPA filtry, aby se azbestová vlákna nemohla šířit do okolí.

Pozdní a nepravdivé hlášení

Jak už Seznam Zprávy uvedly, pražská hygiena zahajuje se sanační firmou Trepart správní řízení, je vážné podezření, že firma při bourání objektu nedodržela technologický postup. V čem konkrétně, hygienici zatím neuvedli.

První prohřešek je už v tom, že firma Trepart práci s azbestem pražským hygienikům vůbec nenahlásila. Až s několikatýdenním zpožděním podala hlášení jihomoravské hygieně. A v tomto hlášení uvedla (zcela v rozporu se svědeckou fotografií), že v Michli o žádnou práci s azbestem fakticky ještě nešlo, protože do boletických panelů nebylo vůbec zasahováno, byly prý sejmuty v celku jeřábem. Poté měly být převezeny do Brna do firmy SUEZ a tam v květnu šetrně rozebrány. Odtud dle hlášení azbestový materiál putoval v kontejneru na blíže neupřesněnou skládku SUEZ.

Jenže i firma SUEZ ústy své mluvčí už vyloučila, že by nějaký azbest od firmy Trepart v Brně přebírala. A pravdivost hlášení nahlodává i fakt, že v Michli nikdo z místních obyvatel žádný jeřáb neviděl.

Ze sutě vybrali jen železo

Jeřáb neviděl ani autor fotografie a očitý svědek demolice Tomáš Houzar. Nevšiml si také, že by někdo zbytky boletických panelů s obsahem azbestu odvážel na skládku.

„Za to dám ruku do ohně, při té demolici materiál stoprocentně nikdo netřídil. Hlavně na začátku jsem to sledoval téměř neustále. Ze sutě vybírali jen železo, ostatní tam zůstalo na hromadě. Jedinkrát, kdy jsem viděl něco odvážet pryč, šlo o asfalt z parkoviště,“ vybavuje si Tomáš Houzar.

Viděl také, že všechna suť šla následně do drtičky, která na ploše bývalých pekáren pracuje dodnes. To by znamenalo důvodné podezření, že nebezpečný azbest zůstal na hromadě s ostatním rozdrceným materiálem a že představuje i nadále ohrožení pro místní obyvatele.

Proti této variantě se brání i majitel pozemku a stavebník nových bytů, developerská firma Skanska Reality (sestra stavební firmy Skanska).

„Pro nás je v tuto chvíli směrodatný výsledek kontrolního nezávislého měření, které jsme na místě demoličních prací nechali udělat. Měření, jak znalecký posudek dokládá, byla negativní – v půdě ani v suti nebyly zbytky azbestu detekovány,“ uvedla za společnost Skanska Reality mluvčí Renata Vildomcová poté, co jí Seznam Zprávy zaslaly i předmětnou fotografii.

Firma ale zároveň deklaruje, že má zájem na tom, „aby nebylo ohroženo ničí zdraví a případné pochybení bylo vyšetřeno“.

Bylo to ostatně právě vedení Skanska Reality, kdo hygienikům loni v listopadu nahlásil, že firma Trepart technologický postup „podstatným způsobem nedodržela“.

Odpovědnost i Skansky

Ozývají se však i hlasy od dalších lidí nejen z Michle, že není možné, aby se Skanska z odpovědnosti za konání svých smluvních partnerů vyvlékala. I Tomáš Houzar mluví o tom, že na staveniště lidé od Skansky během demolice neustále jezdili, a míní, že museli od počátku dobře vědět, co se při bourání děje.

„Ze všech dokumentů je mimo jakoukoliv pochybnost zřejmé, že odpovědnost za provádění demoličních prací nese Skanska Reality. Veškerá povolení zní na tuto právnickou osobu. Ona tudíž byla povinna zajistit, že odstranění stavby bude prováděno v souladu s podmínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů, zejména hygienické stanice,“ reagoval na kauzu Jan Formánek z Prahy 5, který se o demolici Michelských pekáren a její zákonnost podle svých slov od počátku zajímá hlavně proto, že naproti staveništi bydlí jeho dcera s rodinou.

Loni právě Jan Formánek dával opakované podněty stavebnímu úřadu Prahy 4 k zastavení demoličních prací, jelikož podle něj nešetrně a nepřiměřeně obtěžují obyvatele okolních domů prachem a hlukem. Azbest tehdy ještě tématem stížností nebyl.

Redakce Seznam Zpráv v úvodu publikovanou fotografii s žádostí o vyjádření zaslala nejen do Skansky, ale i do sanační firmy Trepart. Ta však ani po urgenci žádné stanovisko neposkytla.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované