Hlavní obsah

Do školy nejdříve v únoru. Žáci si nepůjdou ani pro vysvědčení

Foto: ČTK

Ilustrační foto.

Reklama

18. 1. 2021 18:25
aktualizováno • 18. 1. 2021 19:00

Do školy se žáci vrátí nejdříve v únoru, pro většinu pokračuje výuka na dálku. Výjimkou nebude ani čtvrtek 28. ledna, kdy žáci dostanou vysvědčení.

Článek

I příští týden budou školy pokračovat v současném režimu výuky. Na Twitteru to dnes uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

„Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES,“ napsal Plaga.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) původně předpokládal, že k nějaké formě prezenční výuky by se žáci závěrečných ročníků základních a středních škol mohli vrátit právě nejdříve od 25. ledna. Nakonec se tak stane nejdříve v únoru.

Blatný doplnil, že stále platí, že závěrečné ročníky základních a středních škol by se k prezenční výuce měly vrátit jako první, jakmile to bude možné.

Deváťáky navíc letos čeká další nepříjemnost. Už v dubnu je čekají přijímací zkoušky na střední školy a ty kvůli koronaviru lehčí nebudou. Právě proto, že letošní i minulý školní rok byly poznamenané opakovanými zákazy prezenčního vyučování kvůli epidemii koronaviru, dalo Ministerstvo školství ředitelům čtyřletých maturitních oborů možnost, aby si zvolili formu přijímacího řízení podle vlastního uvážení. Zatímco za normálních okolností musí použít jednotnou přijímací zkoušku, a navíc jí dát minimálně 60procentní váhu při rozhodování o přijetí či nepřijetí každého žáka.

Jak už Seznam Zprávy informovaly dříve, většina škol přesto zůstane u jednotné přijímací zkoušky. Ta přitom nebude žádným způsobem uplynulý rok reflektovat.

„Samozřejmě jsme si vědomi obtížné situace, ve které se žáci na základních školách v důsledku mimořádných opatření ve školství nacházejí, při vytváření testů jednotné přijímací zkoušky jsme ale vázáni takzvanými specifikacemi požadavků, které obsahově vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV),“ uvedla již dříve pro Seznam Zprávy ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Michaela Kleňhová.

Zmíněné specifikace určují v desítkách bodů, co musí každý žák bezpodmínečně zvládnout. V matematice například využití geometrického významu druhé mocniny v praxi, Thaletovy kružnice nebo vět o podobnosti trojúhelníků. V češtině pak určování vět vedlejších, rozlišování příslovečných spřežek nebo rozeznávání prvků manipulace a nadsázky v textu.

„Jakékoliv zásadní změny v požadavcích na vědomosti a dovednosti, které mohou být jednotnou přijímací zkouškou ověřovány, by tak musely být spojeny s úpravou RVP ZV. Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2020/2021 nedošlo k žádným změnám v rámci obsahového vymezení učiva, které má být jednotnou přijímací zkouškou ověřováno, k žádným změnám testů jednotné přijímací zkoušky nedochází,“ uvedla Kleňhová.

V Česku platí opatření podle nejpřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému PES. Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní. Ve čtvrtém stupni je index k dnešku pátý den, zůstává na 70 bodech z celkových sta.

Před unáhleným rozvolněním varoval o víkendu prezident České lékařské komory Milan Kubek, podle kterého by v případě znovuotevření škol měli žáci a studenti každý týden plošně podstupovat antigenní testy. Zástupci školských organizací si ale neumějí představit, jak by to mělo fungovat, sdělili dnes na dotaz ČTK. Ministr zdravotnictví v pondělí uvedl, že vláda o tomto zatím nejednala.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované