Hlavní obsah

5000 na dítě má od vlády zelenou. Za jakých podmínek je dostanete?

Foto: Shutterstock.com

Dávku by mohlo dostat 1,82 milionu dětí. Ilustrační foto.

Reklama

1. 6. 2022 15:54
aktualizováno • 1. 6. 2022 20:55

Vláda ve středu schválila návrh, který umožní vyplatit dávku 5000 korun na dítě rodinám, které měly loni hrubý příjem do milionu korun. Seznam Zprávy nabízejí přehled, kdy budou mít rodiče na příspěvek nárok.

Článek

Jaká bude výše příspěvku a kolikrát je možné ho dostat?

Výše příspěvku je pět tisíc korun, nárok na něj náleží dítěti pouze jednou.

Jaké jsou podmínky nároku na jednorázový příspěvek?

Pět tisíc korun stát vyplatí na děti, kterým letos 1. srpna ještě nebude 18 let.

O finanční příspěvek bude možné žádat i na potomky, kteří se teprve narodí od 2. srpna do konce roku 2022.

Nárok na příspěvek mají mít rodiny s příjmem, který loni nepřesáhl milion korun hrubého.

Jakým způsobem bude probíhat výplata příspěvku?

Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné prohlášení o příjmech dává za oba rodiče. Automaticky bude příspěvek v srpnu vyplacen rodičům, kteří mají v červnu nárok na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou podávat jednoduchou žádost o příspěvek, a to buď elektronicky přes webovou aplikaci, nebo osobně na vybraných Czech Pointech, zejména na obecních a krajských úřadech.

„Počítáme s tím, že v srpnu vyplatíme všem rodičům, kteří pobírají příspěvek na děti tuto podporu automaticky, takže v červencové platbě jim peníze přijdou na účet. U ostatních rodičů počítáme s tím, že budou muset vyplnit jednoduchou žádost, kde je třeba, aby měli bankovní nebo digitální identitu, uvedou pouze informace o sobě, svém bydlišti, informace o svých dětech, doplní informace o čísle účtu nebo zda chtějí poštovní poukázku a zaškrtnou čestné prohlášení. My jako stát si ověříme tyto informace,“ vysvětlil způsob žádosti o příspěvek po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kdy příspěvek žadatel dostane?

Po souhlasu vlády je třeba ještě schválení zákona Parlamentem a podpis prezidenta. Směřuje se k tomu, aby se příspěvek začal vyplácet v srpnu.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?

Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet, nebo složenkou.

Co bude muset obsahovat žádost o příspěvek?

Jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán.

Jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, popřípadě evidenční číslo pojištěnce přidělené orgánem sociálního zabezpečení.

Kontaktní údaje žadatele, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Adresu bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje pro účely stanovení rozhodného příjmu.

Určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena.

Čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu rodičů v roce 2021.

Jaké bude mít finanční náklady stát kvůli jednorázovému příspěvku?

Ministerstvo práce odhaduje, že by dávku mohlo dostat 1,82 milionu dětí. Výdaje by činily více než devět miliard korun. Náklady na úpravu IT systému podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) budou představovat asi 30 milionů.

Reklama

Doporučované