Hlavní obsah

Univerzita si za Nerudové objednávala služby u firmy jejího manžela

Foto: ČTK

Advokát Robert Neruda s manželkou Danuší.

Reklama

2. 1. 15:08

V éře, kdy byla Danuše Nerudová rektorkou, poslala Mendelova univerzita do advokátní kanceláře, již spoluvlastní její choť, pět objednávek. Podle kandidátky na prezidentku o střet zájmů nešlo, vysvětluje proč.

Článek

Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová i její manžel ubezpečili občany, že se v případě zvolení budou důsledně vyhýbat střetům zájmů, které by mohly vyplynout ze skutečnosti, že právník Robert Neruda je spolumajitelem významné domácí advokátní kanceláře Havel & Partners.

„Po celý náš společný život s Danou máme oddělené profesní dráhy, tak by tomu bylo i po dobu jejího zvolení na Hradě,“ uvedl manžel Danuše Nerudové v listopadu v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Nicméně do situace, která nese znaky konfliktu veřejného a soukromého zájmu, se manželé Nerudovi dostali už v době, kdy byla nynější kandidátka na prezidentku rektorkou Mendelovy univerzity v Brně.

Vysoká škola si totiž dle zjištění Seznam Zpráv od „Nerudovy kanceláře“ opakovaně objednala právní služby. Šlo celkem o pět objednávek právního poradenství za období od února 2018 do ledna 2022, kdy byla Danuše Nerudová rektorkou.

Vyplývá to z informací, které sama univerzita redakci poskytla na základě žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Z údajů vyplývá, že za zmíněných pět objednávek zaplatila brněnská vysoká škola kanceláři Havel & Partners dohromady přes 270 tisíc korun.

Jednotlivým objednávkám nepředcházelo žádné výběrové řízení. Současné vedení školy se odvolává na ty paragrafy zákona, které umožňují zakázky zadávat i bez tendru, například kvůli malému rozsahu nebo velmi specifickému zadání.

Podle bývalé rektorky je ale celá věc naopak ukázkou toho, že k žádnému střetu zájmů nedocházelo. „A ani by k němu nedocházelo na Pražském hradě,“ reagovala Danuše Nerudová ve svém písemném stanovisku na dotaz Seznam Zpráv.

Pět objednávek Mendelovy univerzity u AK Havel & Partners v éře Danuše Nerudové

Listopad 2019 – uhrazeno 36 300 Kč

Leden 2020 – uhrazeno 21 780 Kč

Březen 2020 – uhrazeno 72 600 Kč

Duben 2020 – uhrazeno 58 080 Kč

Červen 2021 – uhrazeno 84 700 Kč

CELKEM – 273 460 Kč

Pozn.: Ceny jsou včetně DPH. Dle sdělení univerzity u prvních čtyř objednávek zastupoval školu kvestor, u páté tajemník Lesnické a dřevařské fakulty.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Nerudová: O střet zájmů nešlo

Danuše Nerudová ubezpečuje, že její manžel se na poskytování objednaných právních služeb nijak nepodílel. Kancelář Havel & Partners si prý univerzita vybrala vzhledem k jejím nadstandardním zkušenostem v požadované oblasti.

„S prací mého muže to nijak nesouviselo a ani nemohlo souviset, protože se věnuje úplně jiné oblasti práva a na právních radách ani zajištění se nijak nepodílel,“ reagovala Nerudová.

Objednané služby se prý týkaly „velmi specializovaného právního poradenství“ v oblasti veřejných zakázek a kancelář Havel & Partners byla vybrána pro „nejvyšší kvality“ v této oblasti.

„Šlo konkrétně o právní rady spojené se zakázkou na nový ekonomický informační systém. V dané oblasti práva patří oslovená právnička k nejlepším na českém trhu,“ podotkla Nerudová.

Vypíchla také, že Mendelova univerzita hospodaří s ročním rozpočtem 1,5 miliardy korun, přičemž s kanceláří Havel & Partners měla za čtyři roky jejího působení v pozici rektorky uzavřené „jen dvě smlouvy v celkové hodnotě 157 300 Kč“.

Není úplně jasné, o kterých dvou smlouvách kandidátka na prezidentku hovoří. V registru smluv žádná smlouva zanesena není. Jen dvě z celkových pěti výše uvedených dílčích objednávek.

První čtyři jsou z období od listopadu roku 2019 až do dubna 2020, v součtu dosahují hodnoty necelých 190 tisíc korun. Dle sdělení univerzity je podepisoval kvestor a patrně se týkají zmíněné poradenské zakázky na ekonomický informační systém, jak o tom hovoří Danuše Nerudová.

Pátá objednávka – za téměř 85 tisíc korun – je úplně z jiného soudku. Lesnická a dřevařská fakulta si loni v červnu od AK Havel & Partners objednala „školení k právním aspektům chystaných studijních předmětů“, jak je uvedeno ve zveřejněném textu objednávky.

Úvaha o přerušení advokacie

Advokátní kancelář Havel & Partners je považována za největší na českém a slovenském trhu. Právník Robert Neruda, choť bývalé rektorky, v ní vlastní podíl ve výši 4,11 procenta. Jde o významnou personu v oblasti soutěžního práva. V minulosti působil i ve funkci místopředsedy antimonopolního úřadu, před dvěma lety se ucházel o post jeho předsedy.

Právě v souvislosti s kandidaturou Nerudové na Hrad však vyvstaly otazníky nad možnými střety zájmů. Jde i o to, že prezident republiky jmenuje soudce, udílí milosti, může zastavit trestní stíhání.

Robert Neruda hovoří o tom, že se rizika střetu zájmů vyvaruje, zvažuje i přerušení advokátní činnosti, pokud to bude nutné.

„Z profesních důvodů bych se rád alespoň částečně i nadále advokacii věnoval. Navíc, upřímně, pravomoci prezidenta týkající se oblasti práva jsou naprosto vzdálené mé specializaci. Přijmeme taková opatření, která zcela vyloučí zbývající riziko střetu zájmů. Pokud by ale čas ukázal, že má role prvního muže s výkonem advokacie není slučitelná, třeba i časově, jsem připraven přerušit výkon advokacie – včetně majetkového podílu v kanceláři,“ uvedl Neruda v už citovaném listopadovém rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované