Hlavní obsah

Kvíz: Na žáky autoškol čekají nové otázky. Uspěli byste u testů?

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto

Reklama

24. 9. 2022 12:30

Testy v autoškolách se už za pár týdnů rozšíří o 41 nových otázek, které se soustředí na obecná pravidla bezpečné jízdy. Některé například počítají s různým ročním obdobím. Odpověděli byste správně? Můžete si to vyzkoušet.

Článek

Od loňského roku jde už o čtvrté rozšíření testových otázek, kterých tak nyní bude kolem 900. 

S těmi nejnovějšími se uchazeči o řidičský průkaz můžou potkat od 23. října. Kromě pravidel silničního provozu se více zaměřují na obecná pravidla bezpečné jízdy, například na dodržování bezpečné vzdálenosti a věnování se řízení, v potaz berou i roční období nebo klimatické podmínky.

Dosud byly otázky z větší části statické, čtvrtinu těch nových ale tvoří krátké video nebo animace z pohledu řidiče.

„Chceme se zaměřit třeba na předvídání rizik v dopravě, zejména proto, aby si žadatelé uvědomili, že i když jsou například na hlavní pozemní komunikaci, musí vnímat ostatní účastníky, kteří mohou udělat chybu. Řidič na ni musí umět dobře zareagovat,“ vysvětlil vedoucí oddělení kvalifikací řidičů Ministerstva dopravy Milan Janda.

„Nezaměřujeme se teď přímo na paragrafy. Na silnici vnímáme jistou kulturu. Pokud víme, že je něco, co děláme špatně, neměli bychom to přestat dělat primárně kvůli legislativě, ale také kvůli bezpečí nás i ostatních účastníků provozu,“ doplnil místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný.

Podle něj by se také nemělo zapomínat na to, že jakákoliv činnost mimo řízení narušuje pozornost. „Jedení, líčení, ale i telefonování pomocí handsfree,“ vypočítal případy, na něž se otázky zaměřují.

Některé otázky žadatele trápí

Janda z resortu dopravy označil za kritickou například velkou neúspěšnost v otázkách o posloupnosti značení.

„Je alarmující, že velký počet žadatelů neví, že světelné signály jsou nadřazené svislému značení. Proto na tu otázku ale upozorňujeme. Aby se na ni mohli autoškoly během výuky a výcviku více zaměřovat,“ popsal jeden z výrazných problémů. Pro zajímavost: z 1 248 žadatelů, kteří otázku v testu měli, odpovědělo špatně 564.

Problematické jsou i dodatkové tabulky. „Tuto otázku máme přímo od komisařů. Konkrétně se jedná o situaci přímo z Prahy a žadatelé v ní často chybují. Opět platí, že tím chceme autoškolám ukázat, na co by se měly více zaměřovat,“ doplnil Janda s tím, že špatně odpovědělo 905 z 2 131 testovaných.

Vyzkoušejte své znalosti:

1. Vyhodnoťte nejzávažnější riziko v animaci:
2. Ve vyobrazené dopravní situaci:
3. Jaká pravidla silničního provozu musíme dodržovat v následující dopravní situaci?
4. Řidič vozidla z výhledu:
5. Ve vyobrazené dopravní situaci:
6. Ve vyobrazené dopravní situaci chodkyně na přechodu pro chodce:
7. Dodržel řidič vozidla z výhledu bezpečnou vzdálenost pro případnou náhlou změnu jízdy nebo pád cyklisty?
8. S ohledem na defenzivní způsob jízdy řidič vozidla z výhledu:
9. Dodržel řidič červeného nákladního automobilu při rychlosti 72 km/h (20m/s) bezpečnou vzdálenost za vozidlem jedoucím před ním?
Foto: Asociace autoškol ČR
10. Tato svislá dopravní značka označuje:
Foto: Asociace autoškol ČR
11. Může telefonování za jízdy při použití handsfree ovlivnit reakční dobu řidiče?
Foto: Asociace autoškol ČR
12. Je minimální bezpečná vzdálenost mezi jedoucími vozidly zákonem přesně definována v metrech?
Foto: Asociace autoškol ČR
13. Může ovlivnit nevhodné obutí řidiče reakční dobu nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?
Foto: Asociace autoškol ČR
14. Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:
Foto: Asociace autoškol ČR
15. Jakou metodou lze v případě krizové situace minimalizovat brzdnou dráhu na většině povrchů vozovky s vozidlem, které je vybaveno ABS?
Foto: Asociace autoškol ČR

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama

Související témata:
Otázky testů v autoškole

Doporučované