Hlavní obsah

Stěžovala si, ale nikdo nekonal. Mezitím její otec v domově důchodců zemřel

Foto: Seznam Zprávy

Domov pro seniory Hvězda má podle Registru poskytovatelů sociálních služeb kapacitu 59 lůžek.

Reklama

9. 6. 10:15

Ministerstvo o neutěšené situaci ve zlínském domově pro seniory Hvězda, kterou popsaly Seznam Zprávy, vědělo přinejmenším od loňského léta. Tehdy dostalo podnět od dcery jednoho z klientů. „Zkuste s tím něco udělat,“ žádala.

Článek

17. srpna 2022 dorazila elektronickou poštou do podatelny Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) žádost o prošetření ústavu Hvězda v centru Zlína.

Pisatelka se na resort, který má kontrolu kvality péče o seniory v gesci, obrátila jako na poslední instanci, kde by se mohla dovolat pomoci.

V obsáhlém e-mailu psala o nedostatku stravy, šizení jídla, nedostatečné zdravotní i pečovatelské péči, ale také o přeplněnosti pokojů i fluktuaci a podstavu personálu. A to přesto, že stravu i úklid řádně platí a navíc přispěla 60tisícovým, prý podmíněným, „sponzorským darem“.

„K snídani je často jen suchý rohlík s máslem a čaj. Večeře jsou studené, zažila jsem několikrát toustový chléb nepatrně natřený pomazánkou, jindy měl být dle jídelního lístku salát a pečivo, byl jen rohlík s Ramou a obyčejný salám. Jídlo je nutričně nedostatečné, neviděla jsem nikdy žádnou zeleninu,“ uvedla ve stížnosti společně s popisem a fotografiemi špinavých podlah, odrbaného nábytku a zanedbaného interiéru.

Zmínila i několik konkrétních výtek vůči personálu. Například, když se jejímu otci, který v minulosti prodělal mrtvici, zanítily oči a ona šla za sestrou, aby mu je ošetřila. „Sestra tatínkovi umyla oči borovou vodou a odcházela s tím, že je věc vyřízena. Až teprve na moji výzvu, že se to samo nevyléčí, našla v lednici antibiotickou mast.“

Stížnosti na Hvězdu

Seznam Zprávy začátkem června zveřejnily svědectví lidí, kteří popsali dění uvnitř Domova seniorů Hvězda v centru Zlína. Hovořili o zanedbávání péče o jejich blízké, o mizerné hygieně, šetření na jídle, krádežích nebo personálním podstavu.

Do redakce přišly desítky e-mailů od dalších svědků, kteří mají s Hvězdou během mnoha let stejně negativní osobní zkušenosti.

Dosud jsme vydali:

Vrátila se také k období, kdy otec kašlal. Sama mu prý musela dojít koupit brufen, protože sestry žádný neměly. A když se otcův stav nelepšil, musela si vymoci příchod lékaře, který konstatoval oboustranný zápal plic. „Jak by to dopadlo, kdybych na to neupozornila…?“ položila úředníkům z ministerstva řečnickou otázku.

„Existují určité rezervy“

Odpověď přišla o necelé tři týdny později, konkrétně 5. září 2022.

„Informace obsažené ve vašem podání byly vyhodnoceny jako podnět k provedení inspekce poskytování sociálních služeb. Předmětem inspekce bude poskytování plnění povinností včetně hodnocení kvality služeb,“ psal zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb Jan Vrbický. „O zjištěních vás budeme po ukončení inspekce písemně informovat.“

Od té doby se ale nestalo nic. Žádná kontrola, žádné vyrozumění z ministerstva. Stěžovatelčin otec mezitím zemřel.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy

Zlínský domov pro seniory Hvězda.

Zmíněný e-mail přitom není jediný - na ministerstvu evidují další dvě stížnosti na Hvězdu, bližší informace ale odmítli sdělit. Bez reakce zůstala i odpověď na přímý dotaz Seznam Zpráv, proč ke slibované kontrole zatím nedošlo a poslední inspekce v domově proběhla v srpnu 2016.

„Jsme si vědomi toho, že nyní v inspekční činnosti existují určité rezervy, které způsobují, že kontroly neprobíhají ve všech regionech v takové periodicitě, v jaké bychom si přáli. Tento problém ale aktivně řešíme a připravujeme řadu kroků, které to budou koncepčně řešit,“ napsala mluvčí Eva Davidová.

„U poskytovatele bude přímo v inkriminovaném zařízení provedena inspekce, a to bezodkladně. Pokud bude prokázáno porušení zákona, samozřejmě z toho ve spolupráci s krajským úřadem vyvodíme důsledky,“ dodala.

„Inspekce u jednoho poskytovatele trvá zpravidla tři dny a ve výjimečných případech je možné na kontrolu poslat inspektory například z jiného kraje. Tento postup je zvažován i v tomto případě,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí resortu Eva Davidová.

Lživé pomluvy, brání se ředitelka

Ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová veškeré výtky od počátku odmítá a považuje je za lživé pomluvy. O stížnostech, které eviduje ministerstvo, prý neví.

„Žádnou takovou stížnost na MPSV nemám a neznám. Ohledně stížností - můžou se podat ústně, písemně nebo do schránky a my se s nimi pak standardně vypořádáváme. Po vašem článku si stěžují téměř všichni. Odezva bude, podala jsem trestní oznámení. Pojďme do toho,“ řekla Seznam Zprávám.

Na koho a kvůli čemu trestní oznámení míří, už neupřesnila. A podmínečná platba za umístění stěžovatelčina otce do Hvězdy? „Já si myslím, že když tito lidé něco podepisují, tak jsou svéprávní. Kdo z klientů není, tak má pověřenou osobu nebo opatrovníka. To je vše, co k tomu můžu říct,“ odvětila.

Jisté potíže nicméně už dříve připustila. „Měli jsme akorát problém, že jsme zrušili jedno středisko v Malenovicích, přestěhovali jsme se do centra Zlína, a to víte, že řada klientů to nelibě nesla. Bohužel to se stalo. Jsme jenom lidé, chyby u nás určitě jsou a tak dál, ale myslím si, že prostě se snažíme. Já tam jsem od pěti od rána do večera. Snažím se, aby to oddělení fungovalo, abychom nezkrachovali,“ dodala.

Kraj ani město moc nezmůžou

Na možné problémy ve Hvězdě ministerstvo upozornil i Krajský úřad Zlínského kraje. Odbor sociálních věcí - na základě několika stížností - požádal počátkem února 2023 o provedení kontroly. A to jak MPSV, tak Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně.

„Hygiena sdělila dopisem ze dne 24. března, že z hlediska stravovacích služeb nebyly zjištěny žádné závady a MPSV k dnešnímu dni výsledek šetření nesdělilo,“ řekla Seznam Zprávám náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti), která má na kraji na starosti oblast sociálních věcí.

Podotkla, že sami se na kontrolu do Hvězdy vydat nemohou, protože k tomu nemají pravomoc. „Jelikož organizace Hvězda není zřizována Zlínským krajem, v oblasti kontroly máme jen velmi omezená oprávnění. Jsme kompetentní provádět pouze ‚papírové‘ veřejnoprávní kontroly zaměřené na čerpání finančních příspěvků,“ upozornila.

Nemají tedy možnost prověřit podezření stěžovatelky v úvodu článku, ani zjištění Seznam Zpráv z tohoto týdne, že ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová podmiňovala přijetí seniorů zaplacením desítek tisíc korun v hotovosti formou darovací smlouvy.

„Zjištění uvedená v článku jsou velmi závažná a budeme se jimi zabývat, nicméně kontrola účetnictví a finančních toků ve Hvězdě je v kompetenci finančního úřadu. V rámci výkazu poskytovatele evidujeme položku ‚ostatní‘, kde jsou evidovány mimo jiné dary, ale jedná se o celkové číslo za kalendářní rok. Hloubkovou kontrolu může udělat jen zmiňovaný finančního úřad,“ konstatovala Ančincová.

Podobně reagovalo i město Zlín, které Hvězdu každoročně dotuje v průměru tři čtvrtě milionem korun.

„Provádíme kontrolu pouze ve vztahu k námi poskytovaným dotacím. Jde o veřejnoprávní, tzv. dokumentární, papírovou kontrolu dle příslušného zákon. Město není oprávněno provádět kontrolu kvality sociálních služeb. Tuto kompetenci má pouze inspekce MPSV,“ uvedl mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

„Popsaná situace určitě zákonu o sociálních službách odporuje. Pokud by se skutečně prokázalo, že poskytovatel podmiňuje nárok na zařazení do pořadníků ‚dobrovolným darem‘, jde bezesporu o porušení zákona, nemluvě o morálním rozměru, který je v případě poskytování sociální služby pro seniory neméně důležitý. Touto situací se určitě v rámci inspekce budeme zabývat,“ uzavřela mluvčí ministerstva Davidová.

Reklama

Doporučované