Hlavní obsah

Přešly pozemky na stát dle Benešových dekretů? Rytířů se zastal Ústavní soud

Foto: Shutterstock.com

Soudní spor se týká dvou parcel trvalého travního porostu a jedné parcely orné půdy. Ilustrační foto

Reklama

4. 1. 2022 10:25

Podstatou sporu je to, zda pozemky přešly na stát účinně podle Benešových dekretů, anebo až po nástupu komunistické totality. Je to klíčové pro jejich případné vydání v rámci církevních restitucí.

Článek

Ústavní soud nařídil Nejvyššímu soudu, aby se znovu zabýval dovoláním maltézského řádu ve sporu o několik parcel na Bruntálsku. Nejvyšší soud v minulosti opakovaně rozhodl v neprospěch Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů.

Podle ÚS trvají pochybnosti o účinnosti konfiskace podle Benešových dekretů, a zejména pochybnosti o tom, zda stát parcely ještě před únorem 1948 převzal a choval se jako jejich vlastník. „Nic takového v daném případě nebylo prokázáno, a proto ÚS stížnosti vyhověl,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Právní zástupci řádu s novináři nehovořili.

Podle dostupných informací se soudní spor týká dvou parcel trvalého travního porostu a jedné parcely orné půdy, ve veřejné podobě nálezu nejsou parcelní čísla uvedena. Pozemky v mezičase získal od státu soukromý vlastník. Okresní soud v Bruntálu na podnět maltézského řádu určil, že vlastníkem je Česká republika, čímž dal rytířům prostor k uplatnění restitučního nároku na jejich historický majetek.

Krajský soud v Ostravě rozhodnutí potvrdil, avšak poté zasáhl Nejvyšší soud. Opakovaně konstatoval, že řád o pozemky přišel před únorem 1948 na základě poválečných Benešových dekretů, a nikoliv až po komunistickém převzetí moci, a řád proto nárok na vydání nemá a pozemky mohou zůstat soukromníkovi.

V ústavní stížnosti maltézští rytíři tvrdili, že konfiskace podle dekretů prezidenta republiky se neodehrála účinně a že pozemky přešly na stát fakticky až později podle zákona o revizi první pozemkové reformy. Podle ústavních soudců skutečně pochybnosti o konfiskaci trvají, konfiskační vyhlášky vydal „nepříslušný správní orgán“, jedna byla dokonce jako nezákonná zrušena. Zároveň se neprokázalo, že by stát pozemky před únorem 1948 převzal.

Nejvyšší soud bude rozhodovat znovu, je při tom vázaný právním názorem ÚS.

Kdo jsou Maltézští rytíři

Maltézští rytíři patří mezi nejstarší katolické řády. Tradičně se soustředili na provoz nemocnic. Nyní se věnují také pomoci seniorům, zdravotně znevýhodněným a lidem v nouzi. Historicky vlastnili v Čechách, na Moravě a ve Slezsku řadu pozemků, statků nebo celých vesnic i měst. V současné době se řád podle svého webu v Česku stará o 600 hektarů lesů ve Slezsku a v jihozápadních Čechách.

Reklama

Doporučované