Hlavní obsah

Porušování zákona všem na očích. Stavby přímo u dopravní tepny

Foto: Seznam Zprávy

Billboard, který stále stojí u dálnice D1, přestože jej oficiálně nikdo nechce.

Reklama

18. 2. 2022 7:40

Nikdo si je oficiálně nepřeje, přesto dva billboardy stále stojí přímo u dálnice a několik let tak porušují zákon. Ministerstvo dopravy tvrdí, že se blíží jejich konec: už ví, komu patří a vlastníka vyzvalo k jejich odstranění.

Článek

Už čtyři roky a pět měsíců porušují zákon a jsou přitom na očích všem, kteří po dálnici D1 jedou směrem na Prahu kolem 36. kilometru. Jde o dva nelegální billboardy umístěné přímo u dálnice na pozemku obce Ostředek.

Ministerstvo dopravy aktuálně hlásí, že pracuje na tom, aby reklamní zařízení od krajnice hlavního tahu na Prahu zmizela.

„V lednu 2022 vyzvalo Ministerstvo dopravy jako silniční správní úřad písemně vlastníka billboardů k jejich odstranění,“ uvedl Martin Brychta, mluvčí Ministerstva dopravy. Doplnil, že samotné ministerstvo zjistilo, že reklamní zařízení jsou zřízena a provozována bez povolení.

Vlastník billboardů by měl na výzvu reagovat neprodleně a nejdéle do pěti pracovních dnů od doručení výzvy je odstranit. Ovšem ještě 6. února billboardy u cesty stály:

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy

Billboard u Ostředku zachycený 6. února.

„Neučiní-li tak, silniční správní úřad zajistí do patnácti pracovních dnů zakrytí reklamy a následně zajistí odstranění a likvidaci na náklady vlastníka,“ podotýká mluvčí Martin Brychta.

Redakce Seznam Zpráv přitom na nelegální billboardy upozorňovala už v létě roce 2020. Na tyto billboardy poukazoval i dnes už bývalý pirátský poslanec Ondřej Polanský, který posílal na Ministerstvo dopravy podnět.

Nikdo je nechce, přesto stále stojí

Zdánlivě banální příběh dvou nelegálních billboardů u dálnice se začíná podivně zamotávat u jednoduché otázky: jak je možné, že stále stojí a nebyly odstraněné? Navíc v situaci, kdy si oficiálně nikdo nepřeje, aby u silnice byly.

Oba billboardy se totiž nacházejí, jak už bylo výše popsáno, na obecním pozemku. Starosta Ostředku Marek Škvor (Cesta pro všechny) vysvětluje, že pozemky obec dlouhé roky pronajímá. „My s tím nemáme nic společného, ten pozemek je pronajatý a oni si tam smluvně něco domluvili,“ brání se starosta. Přesný název vlastníka reklamních zařízení si nepamatuje.

Kde se billboardy nacházejí:

„Tlačíme, ale v podstatě nemáme páky,“ tvrdí Škvor. Zároveň připouští, že si nemyslí, že by nelegální billboardy poškozovaly obci jméno.

Podle Ministerstva dopravy se ale obec dopouští přestupku už jen tím, že na svém pozemku nelegální billboardy trpí.

„Vzhledem k tomu, v jaké fázi se proces odstranění dotčených reklamních zařízení momentálně nachází, je předčasné v této věci předjímat další postup,“ reaguje Martin Brychta z Ministerstva dopravy na dotaz, jaký trest Ostředku tedy hrozí.

Pozemek má v pronájmu Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek. Její ředitel Michal Škvor – mimochodem bratr starosty – popisuje, že s vlastníkem reklamních zařízení jedná a už opakovaně jej vyzval k odstranění billboardů. „Chtěli jsme to s nimi ukončit, ale je tam bohužel smlouva, na které se točí,“ říká ředitel.

Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek už prý chtěla vyzvat majitele k odstranění a případně billboardy odstranit sama, leč zasáhnout mělo Ministerstvo dopravy.

„Doporučili nám, že v tom konat nemáme,“ uvedl ředitel Michal Škvor.

Tajemný vlastník billboardů

Redakce Seznam Zpráv se ptala i po tom, kdo je vlastníkem nelegálních billboardů. Toho ale nechtějí jednotliví aktéři odtajnit.

„Informace týkající se vlastníka nelze bohužel momentálně v tuto chvíli sdělit,“ reagoval Martin Brychta s vysvětlením, že aktuálně probíhají úřední úkony.

Starosta obce Ostředek si jméno vlastníka nemůže vybavit a ředitel společnosti Michal Škvor je nechce zveřejňovat.

Nelegální billboardy u silnic a dálnic

Od 1. 9. 2017 je účinná novela zákona o pozemních komunikacích, která razantně omezuje billboardy u dálnic a silnic I. třídy.

Zavádí ochranné pásmo kolem silnic I. třídy (50 metrů) a kolem dálnic (250 metrů), kde billboardy nesmí stát.

Reklamní zařízení může nadále u dálnic a silnic být jen tehdy, je-li umístěno v takzvaném souvisle zastavěném území, tedy v oblasti, kde je minimálně pět budov, kterým bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční a jsou evidované v katastru.

„Úplně tajné to není, ale neřeknu vám ho,“ zareagoval na dotaz Michal Škvor.

Už dříve redakce Seznam Zpráv od inzerentů, kteří byli na billboardech vylepení, zjistila, že reklamní plochu objednávali přes společnost BigMedia ze skupiny BigBoard.

„Společnost BigMedia ze skupiny BigBoard není majitelem vámi uvedeného reklamního zařízení, pouze ho obchoduje za provizi,“ reagovala předloni Pavlína Stránská, mluvčí skupiny BigBoard.

Stovky nelegálních reklam

Dva billboardy u Ostředku tak stále upozorňují i na to, že i po letech stále není dotažený zákaz reklamních zařízení v ochranném pásmu dálnic a silnic I. třídy.

Štěpán Fiala z občanského sdružení Nechceme-billboardy.cz mluví až o stovkách nelegálních reklamních zařízení, nejčastěji u Prahy a také na mostech vedoucích přes dálnice.

„U pražského okruhu to bude až 80 billboardů a ještě mosty jsou obsypané na všech dálnicích, myslím si, že to mohou být až nižší stovky reklamních ploch,“ říká Fiala.

„Psali jsme dopis novému ministrovi, panu Kupkovi, jestli se tomu bude věnovat, a bohužel zatím nereagoval,“ dodává.

Reklama

Doporučované