Hlavní obsah

E-shop Mamut je v konkurzu, vládu nad jeho majetkem převzal správce

Foto: Facebookový profil Mamut.cz

Takto ještě loni na podzim lákal zákazníky e-shop Mamut.cz. Obchod je aktérem kauzy, v níž se hledá 107 tisíc iPhonů a miliardy korun.

Reklama

14. 9. 17:53

V kauze padlého e-shopu Mamut.cz došlo k zásadnímu kroku v podobě prohlášení konkurzu. Rozhodnutí soud zveřejnil neobvykle dlouho od okamžiku, kdy o konkurzu rozhodli věřitelé.

Článek

Městský soud v Praze vyhlásil konkurz v případě zkrachovalého e-shopu Mamut.cz provozovaného firmou Mammoth. Stalo se tak více než dva měsíce od doby, co o konkurzu rozhodla schůze věřitelů.

Část věřitelů kvůli dlouhé prodlevě vyjadřovala znepokojení. Firmě namočené do obřího průšvihu se ztracenou elektronikou a penězi to totiž poskytlo „oddechový čas“ a možnost dále nakládat s majetkem. Mammoth patří do skupiny Unicorn miliardáře Vladimíra Kováře.

Kauza Mamut je v českém byznysu nebývalým případem. Přes obchod prošlo k dalším firmám 107 tisíc telefonů Apple a 361 tisíc sluchátek AirPods.

Všechna zařízení se ztratila. Stejně jako utržené peníze a klíčový organizátor těchto obchodů Břetislav Janoušek.

„Prohlášení konkurzu je pro insolvenční řízení velmi zásadní krok. Okamžikem prohlášení konkurzu přechází na insolvenčního správce takzvané dispoziční právo nakládat s majetkovou podstatou, to je s majetkem společnosti. Jinými slovy, insolvenční správce může zahájit prodej majetku dlužníka,“ sdělil insolvenční správce firmy Mammoth Pavel Fabian.

Okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku se musí dlužník vyvarovat nakládání s majetkem. Dalším důležitým bodem je, že všechny nesplatné závazky dlužníka se od okamžiku prohlášení konkurzu považují za splatné.

Klíčové zveřejnění

O způsobu řešení úpadku rozhoduje schůze věřitelů. Na soudu pak je, aby vydal rozhodnutí o prohlášení konkurzu či reorganizace. Klíčové je, že ze zákona nastávají účinky prohlášení konkurzu až v okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Do té doby má bankrotář volnější ruku například při nakládání s majetkem.

V případě firmy Mammoth rozhodla o konkurzu schůze věřitelů 17. července. Věřitelé očekávali, že soud tento krok rychle potvrdí, ale nedělo se nic. Někteří věřitelé Mammothu z toho již byli nervózní.

„Z insolvenčního rejstříku nejsou zřejmé žádné skutečnosti, které by vydání takového rozhodnutí bránily. Běžně přitom rozhodnutí o způsobu řešení úpadku vydávají insolvenční soudy v řádu dnů od konání schůze věřitelů,“ stěžovala si společnost Flagita, jeden z věřitelů Mammothu, v dokumentu publikovaném v rejstříku.

Ke zveřejnění soudního usnesení o konkurzu Mammothu došlo až 12. září. Tedy téměř dva měsíce po schůzi věřitelů. Zvláštní rovněž je, že aktuálně zveřejněné usnesení soudu nese datum 17. července.

Soudce se omlouvá

„Usnesení bylo vyhlášeno skutečně v červenci, a to na konci schůze věřitelů, pouze písemné vyhotovení bylo publikováno s odstupem. Obvyklé to jistě není, prodleva byla způsobena dovolenými, jakož i množstvím další agendy v soudním oddělení, pročež se za ni předseda senátu omlouvá,“ vysvětlil mluvčí pražského soudu Adam Wenig.

Například v případě padlé banky Sberbank CZ vydal Městský soud v Praze rozhodnutí o konkurzu ve stejném usnesení, v němž oznámil zjištění úpadku. V jiném insolvenčním řízení s firmou Eiffel Optic provozující stejnojmenné obchody s brýlemi bylo rozhodnutí soudu o konkurzu učiněno ještě na schůzi věřitelů, která o něm rozhodla. Také v tomto případě šlo o Městský soud v Praze.

Foto: Seznam Zprávy

Obchodní schéma okolo e-shopu Mamut.cz

E-shop Mamut provozovaný firmou Mammoth odebíral ohromná množství iPhonů a dalšího příslušenství značky Apple za účelem jejich dalšího pronájmu nebo splátkového prodeje. Obchody financovaly společnosti T-Mobile a J&T Leasing.

Mammoth pak bez vědomí financujících firem poslal elektroniku společnostem J.A.E. a SBJ Trade podnikatele Břetislava Janouška. Ten se letos na jaře ztratil. Spolu s ním i telefony a peníze. Věřitelé Mammothu se přihlásili o 6,7 miliardy korun. Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Za podvedeného se označuje také samotný Unicorn, do jehož skupiny Mammoth patří. Unicorn tvrdí, že firma fungovala samostatně. Zároveň však mezi Unicornem a Mammothem existovala řada finančních, organizačních a manažerských vazeb. Členem vrcholné manažerské skupiny celého Unicornu byl loni dokonce samotný Břetislav Janoušek.

Reklama

Doporučované