Hlavní obsah

Zkontrolujte si jistič. Správným nastavením můžete ušetřit i tisíce ročně

Foto: Shutterstock.com/Alex Yeung

Čím vyšší jistič, tím větší měsíční platba. Ilustrační fotografie.

Reklama

15. 1. 2022 14:23

Správným nastavením distribuční sazby elektřiny a elektrického jističe mohou lidé ušetřit stokoruny až tisícikoruny ročně. Někteří odběratelé mohou mít jistič předimenzovaný. Výměna je ale poměrně drahá.

Článek

Článek si také můžete pustit v audioverzi.

Kvůli vysokým cenám energií odběratelé hledají různé úspory. Řadu z nich ale nenapadne zkontrolovat, zda nastavení distribuční sazby a hlavního jističe odpovídá jejich reálné spotřebě.

Distribuční sazba udává, kolik odběratel zaplatí za spotřebu elektřiny. Vliv na ni má druh a počet používaných spotřebičů a zákazníci ji najdou na vyúčtování.

Od charakteru odběru a typu spotřebičů se také odvíjí velikost hlavního jističe, který rovněž ovlivňuje konečnou částku na faktuře. Od velikosti jističe se totiž odvozuje tzv. stálý měsíční plat a čím je jistič vyšší, tím větší je měsíční platba.

Dodavatel Centropol ze zkušeností s novými zákazníky odhaduje, že až třetina odběratelů elektřiny může mít jistič špatně nastavený. „Z průzkumu, který jsme v Centropolu provedli loni na jaře, navíc vyplynulo, že za silovou elektřinu tehdy přeplácely téměř tři čtvrtiny odběratelů. Byli to zejména ti, kteří nikdy nebo velmi dlouho dodavatele nezměnili,“ říká tisková mluvčí Centropolu Monika Bartošová.

Většina ostatních dodavatelů však nedokáže určit, kolika klientů se špatné nastavení daných položek týká. Někteří odhadují, že jde jen o malou část z nich. „U distribuční sazby je to opravdu velmi nízké procento, odhadujeme asi 0,1 procenta zákazníků. U hodnoty jističe se to odhaduje hůře,“ říká za distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON mluvčí Martina Slavíková.

Podle Pražské energetiky (PRE) mívají naddimenzovaný jistič hlavně rodinné domy, chaty či chalupy, které využívají staré druhy vytápění. „Nedomníváme se, že by velikost jističe a špatně zvolený tarif byly v Praze nějakým zásadním problémem, protože je to dáno charakterem výstavby, kde převažují bytové domy,“ vysvětluje tiskový mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Změnou uspoří při aktuálně platných cenách distribuce 1 336 korun nebo 624 korun ročně.
Monika Bartošová, mluvčí Centropolu

Při rozhodování o typu distribuční sazby a velikosti jističe by měl odběratel zvážit, k čemu elektřinu využívá a po jakou dobu. „Zda domácnost používá elektrickou energii jen ke svícení, nebo i k vaření, ohřevu vody či dokonce k topení, a podle toho zvolit vhodnou distribuční sazbu,“ radí Hanzelka.

Většina českých domácností má jednotarifovou sazbu D01d nebo D02d, která odpovídá běžné spotřebě, a po celý den jim je za odebranou elektřinu účtována stejná cena. „Z našich analýz vyplývá, že spotřebitelé mají nejčastěji předimenzovaný jistič anebo bychom jim doporučili změnu sazby z D02d na D01d díky nízké spotřebě právě ve vztahu k velikosti jističe,“ uvádí Bartošová z Centropolu.

Kombinací distribuční sazby se správným nastavením jističe mohou lidé ušetřit stokoruny až tisícikoruny ročně.

Distribuční sazbaJističStálý měsíční platRočně s DPH
DO2d3×40 A220 Kč bez DPH3 194,40 Kč
D02d3×25 A137 Kč bez DPH1 989,20 Kč
(Zdroj: Centropol)Rozdíl:1 205 Kč

„Pokud má spotřebitel na svém odběrném místě jistič 3×40 A nebo 3×32 A, běžnou distribuční sazbu D25d a takto velký příkon fakticky nepotřebuje, tak změnou uspoří při aktuálně platných cenách distribuce 1 336 korun anebo 624 korun ročně,“ popisuje Bartošová.

Velikost jističe se podle ní dříve ve vyúčtování nezohledňovala, a proto převládala představa, že čím silnější jistič, tím lépe. Proto teď někteří odběratelé mají silnější jistič, než ve skutečnosti potřebují. „Od roku 2017 se poplatky za přenos a distribuci elektřiny z velké části vypočítávají i podle kapacity hlavního jističe, řada odběratelů ale tento fakt stále nevzala na vědomí,“ dodává Bartošová.

Další možností, jak za elektřinu ušetřit, jsou tzv. dvoutarifové sazby, které zohledňují vysoký a nízký tarif, kdy dochází k vyššímu či nižšímu zatížení distribuční sítě a od toho se odvíjí cena za odběr. Nejsou ale pro každého. Pokud odběratel elektřinu využívá k ohřevu vody, vytápění nebo dobíjení elektromobilu, přiděluje mu dvoutarifovou distribuční sazbu distributor.

„Protože distribuční složka celkové ceny za energie činí více než třetinu, dá se výrazně ušetřit. Celková doba, kdy mohou lidé během dne nízký tarif využívat, se pohybuje od 8 do 20 hodin,“ vysvětluje Slavíková z E.ON.

Určení hodnoty hlavního jističe by však měli lidé nechat na odbornících – revizních technicích či elektroinstalační firmě. „Zákazníkům vždy doporučujeme, aby se poradili se svým elektrikářem, který jim optimální hodnotu doporučí,“ upozorňuje mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Výměna hlavního jističe však něco stojí. „Výměna jednofázového jističe vyjde na 2000 korun, třífázového na 2500,“ říká zástupce firmy Pohotovost Elektro Pavel Procházka a dodává, že se cena služby může pohybovat i o 500 korun více či méně.

Distribuční sazba

Od distribuční sazby se odvíjejí ceny v nízkém a vysokém tarifu a měsíční platba za jistič.

Jednotlivé distribuční sazby:

D01d – domácnosti s velmi nízkou spotřebou, obvykle jednočlenné

D02d – svícení a běžné elektrické spotřebiče (běžná spotřeba)

D25d – bojler (ohřev vody)

D26d – akumulační kamna (topení)

D27d – dobíjení elektromobilu

D47d (nově D57d) – tepelná čerpadla a další vytápění

Distribuční sazbu definuje Cenové rozhodnutí, jež vydává Energetický regulační úřad. V něm je definováno, jaké podmínky musí odběratel splnit, aby mu mohla být sazba přidělena. „Pokud má zákazník doma instalovaný přímotop a má hlavní jistič 3×32 A, logicky se nabízí, že si požádá o distribuční sazbu D57d pro elektrické vytápění,“ popisuje příklad Slavíková.

Distributor však tuto sazbu může odběrateli přidělit jen tehdy, když zákazník splní požadavek, že příkon přímotopných spotřebičů včetně bojleru bude činit nejméně 40 procent instalovaného příkonu. „Pokud je příkon topných spotřebičů nižší (tj. třeba 35 procent), musí zákazník doložit výpočtem, že pokryje tepelné ztráty objektu minimálně z 80 procent, a pokud není tato podmínka splněna, nelze sazbu přiznat,“ vysvětluje Slavíková.

Hlavní jistič

Elektrický jistič je přístroj, jímž prochází nadměrný elektrický proud. Automaticky odpojí chráněný elektrický obvod, čímž chrání rozvody a odběratele před poškozením v případě zkratu a zároveň zajišťuje, že zákazník může odebrat elektřinu okamžitě v potřebném množství.

Měsíční platbu za jistič definuje distribuční sazba. Lidé však často mívají hlavní jistič silnější, než potřebují. „Historicky byly některé domy nezateplené a vytápěné např. přímotopem – zákazník ale postupem času objekt zateplil, následně třeba změnil i způsob vytápění (např. tepelným čerpadlem) nebo provedl rekonstrukci topného systému na podlahové vytápění, ale už nepožádal o snížení hodnoty jističe,“ říká Slavíková. V takovém případě za jistič platí víc, než je nutné.

Častým případem také je, že zákazník má strach hlavní jistič snížit, aby mu nepadal. „Vliv na hodnotu jističe má výměna spotřebičů za úsporné – pokud je zákazník na hraně s hodnotou příkonu, tj. je těsně nad hranicí třeba 20A – pak má jistič 25A, když ale vymění např. klasické žárovky za LED a vymění nějaké spotřebiče (třeba starý mrazák za nový), může odebíraný proud poklesnout o několik ampérů, a zákazník může přejít na nižší jistič, a tím ušetřit,“ říká Slavíková. Případnou výměnu jističe by však odběratel měl řešit s expertem.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované