Hlavní obsah

Exkluzivní průzkum: Češi věří vládě, s otevřením hranic by nespěchali

Foto: facebook.com/AndrejBabis/

Na otázku, zda Babišův tým zvládá dobře situaci, odpovědělo téměř 83 procent respondentů kladně.

Reklama

26. 3. 2020 7:00

Společnost STEM zjišťovala na začátku týdne, jak Češi zvládají potíže spojené s karanténou a s koronavirovou epidemií. Téměř bezvýhradně oceňují práci zdravotníků, většina očekává, že v řádů týdnů přijde v epidemii obrat k lepšímu.

Článek

Přestože už více než tři týdny přibývají lidé nakažení novým typem koronaviru a vláda zavedla výrazná omezení života, na jaký jsme byli dosud zvyklí, Češi jsou schopní se s tím v časech epidemie dobře vypořádat.

V exkluzivním průzkumu, který připravila pro Seznam Zprávy společnost STEM, odpovědělo 62 procent z více než tisíce dotázaných dospělých, že opatření proti šíření koronaviru zvládají „celkem bez problémů“. Dalších 33 procent připustilo „drobnější problémy“.

A i když se už situace začíná projevovat v ekonomice, téměř poloviny lidí se podle jejich odpovědí napjatá situace nyní finančně nedotýká. Třetina uvedla, že je to „zatím snesitelné“. Necelá pětina přiznala, že se už „musela uskromnit“, a jen zhruba tři procenta dotázaných mají „značné potíže“.

Autoři průzkumu však upozorňují, že se toto hodnocení bude měnit.

„V příštích měsících se situace i s ohledem na prodlužování opatření bude poměrně dynamicky vyvíjet. Z dalších analýz víme, že opatření zasahují citelněji lidi s nižšími příjmy, kteří také častěji mají jen malé nebo vůbec žádné úspory,“ uvedli.

V první polovině tohoto týdne, kdy agentura STEM respondentům průzkumu pokládala otázky, překračovaly počty nově nakažených výrazně stovku denně a na COVID-19 začali umírat první pacienti. Češi v těchto dnech vyjádřili obrovskou podporu práci zdravotníků a hygieniků, ta je prakticky stoprocentní.

„Taková jednoznačná podpora v podstatě čemukoliv je v české veřejnosti naprosto ojedinělá,“ potvrzují autoři výzkumu.

Velkou podporu má navzdory řadě problémů - například s ochrannými prostředky - také vláda. Na otázku, zda zvládá dobře situaci a zda zavádí účinná opatření, odpovědělo téměř 83 procent respondentů kladně.

Jenom třetina dotázaných dala najevo názor, že by výjimečná opatření zavedená kvůli koronaviru vládou mohla do budoucna vést k oslabení demokracie v Česku.

A když se STEM ptal, jak lidé posuzují do budoucna uzavření hranic kvůli epidemii, odpovědělo více než 60 procent lidí, že by se mělo počkat s otevřením do konce roku nebo že by omezení a kontroly na hranicích měly mít trvalejší podobu.

V odhadech, jak se bude situace kvůli koronaviru vyvíjet dále, jsou lidé opatrní.

Na otázku, kdy očekávají bod obratu, tedy moment, kdy počty nově nakažených přestanou narůstat, dala většina dotázaných odpověď, že v řádu týdnů. Jen necelá tři procenta odpověděla, že do týdne, a další tři procenta respondentů očekávají obrat až na konci roku.

V tom, jak dopadne epidemie na národní hospodářství, očekávají Češi spíše delší dobu na zotavení. 38 procent čeká problémy české ekonomiky po dobu dvou až tří let, více než desetina lidí pak předpokládá zásadní krizi s mnohaletým dopadem.

„Nejistý výhled dalšího vývoje se odráží nejen mezi odborníky, ale také mezi veřejností. To se týká jak epidemiologické situace, ale také vyhlídek na ekonomické dopady pro Českou republiku. Situace se bude dál vyvíjet, odhady, jaká bude budoucnost, spíš odráží náš strach nebo přání než cokoliv jiného. Říct, že nevíme, co se stane za několik měsíců, je nejsprávnější vyjádření toho, co teď laická veřejnost cítí,“ uvedli k tomu autoři výzkumu.

Metodika průzkumu

Metoda sběru dat: online (CAWI) a telefonické dotazování (CATI)

Dotázáno: 1008 obyvatel ČR.

Soubor reprezentuje: dospělou populaci České republiky.

Metodika výběru: kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region.

Termín dotazování: 23.-25. 3. 2020

Reklama

Doporučované