Hlavní obsah

Experti prozkoumali tornádo. Rychlost mělo až 322 kilometrů v hodině

Video zachycující tornádo v Lužicích. (Video: FB)

 

Reklama

2. 7. 10:58

Meteorologové prozkoumali tornádo, které zasáhlo jižní Moravu. Šlo o tornádo kategorie F4, jehož rychlost se pohybuje v rozpětí 267 až 322 kilometrů v hodině a srovnává domy se zemí, odnáší menší stavby.

Článek

Silnější je podle rozšířené Fujitovy stupnice už jen tornádo kategorie F5, jehož rychlost překonává 322 kilometrů za hodinu, silné konstrukce domů srovnává se zemí a auta létají dál než 100 metrů.

Meteorologové dnes upřesnili, že bouře, takzvaná supercela, postupovala minulý čtvrtek z Horního Rakouska přes Břeclavsko a Hodonínsko dále do Zlínského kraje. Provázelo ji silné tornádo, které způsobovalo při povrchu značné škody v pásu dlouhém 26 kilometrů a širokém až 700 metrů.

„Extrémní projevy bouřek se většinou vyskytují na velmi malém území, tedy přesné určení jejich výskytu není možné a nebylo možné ani v případě výskytu tornáda,“ uvedli meteorologové.

Pro Moravu byly ve čtvrtek ve dvě odpoledne měřením radiosondami vypouštěnými z Prostějova potvrzeny hodnoty sledovaných parametrů, které indikují podmínky vhodné pro vznik velmi silných bouřek. „Ty se však začaly tvořit nejprve mimo naše území v severní části Rakouska, a to rovnou ve větším počtu. Kvůli jejich postupnému vývoji do nebezpečných rozměrů a intenzity, sledovaného nejprve na prostorové struktuře teploty v oblacích a následně podle pohybu radarových odrazů, bylo vydáno varování před pozorovanými velmi silnými bouřkami, které mohou být lokálně doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 kilometrů za hodinu, a kroupami i větších rozměrů. V té době zasahovaly nebo měly postupně zasáhnout území krajů Jihočeského, Jihomoravského a Vysočiny s postupem k severovýchodu,“ popisují odborníci vznik tornáda, které si nakonec vzalo šest lidských životů a způsobilo miliardové škody.

Speciál: Tornádo na Moravě

První supercela procházející jižní Moravou vytvořila ničivé tornádo na Břeclavsku zhruba v 19 hodin a deset minut. „Momentálně probíhá výzkum, jehož cílem je zjistit, proč jen jedna z několika supercel v dané oblasti vytvořila tornádo a zda je možné z této zkušenosti získat informace, které nám pomohou zpřesnit předpovědi nebezpečných jevů. V širší oblasti se také vyskytovaly kroupy o rozměrech až 5 centimetrů,“ dodali meteorologové. „Na extrémní projevy tornáda nejsme zatím zcela připraveni,“ připouštějí.

Dál od oken, na ulici se lidé mají schoulit

Rozšířená Fujitova stupnice

Síla tornáda se měří na tzv. rozšířené Fujitově stupnici (Enhanced Fujita Scale) a tornádo na ní může dosáhnout síly od EF0 do EF5.

kategorierychlostškody
EF0105-137 km/hlehké škody, spadlé komíny, vyrvané menší stromky
EF1138-178 km/hstrhané střešní krytiny, auta vytlačená ze silnic
EF2179-218 km/hstrhává střechy, převrací vagony, láme stromy, zvedá auta
EF3219-266 km/hničí střechy i zdi domů, převrací vlaky, vytrhává stromy v lese, zvedá těžká auta
EF4267-322 km/hsrovnává domy se zemí, odnáší menší stavby
EF5přes 322 km/hsilné konstrukce domů srovnány se zemí, auta létají dál než 100 metrů

„Silná tornáda jsou jedním z extrémních projevů velmi silných konvektivních bouří (soubor jevů spojených s výskytem konvekčních oblaků druhu cumulonimbus, souborem jevů se rozumí poryvy větru, intenzivní deště, kroupy, blesky – pozn. red.) a jejich výskyt je velmi ojedinělý. Společnost ani stavby nejsou na tyto výjimečné situace připravené. Během silných konvektivních bouří či supercel je tedy namístě velká obezřetnost a v případě, že je spatřeno tornádo, je nejvhodnější vyhledat vnitřní úkryt,“ doporučují odborníci.

V budovách jsou to prostory dále od oken, přízemní či podzemní prostory nebo dveřní otvory. Při pobytu ve vnějším prostředí, například na ulici, je třeba se schoulit v blízkosti pevnější konstrukce, jako jsou například nosné zdi, popřípadě vyhledat výklenky pro minimalizaci rizika zásahu letícími předměty. U oken také hrozí vysoké riziko zasažení střepy skla.

Jak pomoci

Sbírku pro pomoc obětem pořádá Diecézní charita Brno. Lidé mohou přispět na účet číslo 4211325188/6800, variabilní symbol 2002.

Další možností je DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90.

Veřejnou sbírku pořádá také Český červený kříž (číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 2101).

Peníze mohou lidé posílat i přes portál darujme.cz, sbírku pořádá Nadace Via.

Darovat prostředky je možné také přes platformu znesnaze21.cz.

Jihomoravský kraj zřídil krizovou linku 800 129 921, kam mohou volat dobrovolníci s nabídkou pomoci.

Hlásit se mohou také přes facebookové skupiny Pomoc po Tornádu  Hodonínsko, Břeclavsko nebo Dobrovolnická pomoc po břeclavském tornádu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované