Hlavní obsah

Fakta: Barcelona kouří marihuanu, Ostrava jede v pervitinu, vychází ze studie

3. 4. 15:15

„Perník“ v Ostravě, „sníh“ v Belgii. Vědci z odpadních vod evropských měst vyzkoumali, jaké návyky mají lidé, kteří zde užívají drogy. Jde o dosud největší studii na evropské úrovni, vývoj je zachycen za posledních deset let.

Reklama

Článek

Dlouhodobý monitoring osmi desítek evropských měst dává cenný přehled o toku drog v těchto místech. Výsledky také odhalují výrazné geografické rozdíly.

Ostrava!!! žije pervitinem

Užívání pervitinu je v Evropě obecně nízké a historicky se soustřeďuje v Česku a na Slovensku. Z lokalit na území České republiky v posledních letech vede s přehledem Ostrava. V přepočtu na obyvatele je množství užívaného pervitinu v roce 2021 v Ostravě dvakrát vyšší než v Praze.

Pozadu nezůstávají ani České Budějovice, kde se droga užívá více než 2,5krát častěji než v hlavním městě. Pervitin je pak oblíbený také na východě Německa.

Menší výskyt byl zachycen také v Belgii, ve Španělsku, v Turecku a na severu Evropy. V ostatních lokalitách bylo zjištěné zatížení pervitinem velmi nízké až zanedbatelné.

Níže v článku jsou zpracované další mapy zobrazující výskyt kokainu, konopí, speedu a extáze.

Jak číst mapy o užívání drog

Všechny mapy vycházejí z evropských měření příslušných látek v odpadních vodách jednotlivých evropských měst. Velikost bublin odráží naměřené množství těchto látek v přepočtu na tisíc obyvatel.

Mapy zobrazují průběh v čase, jsou však nastaveny na rok 2021, kdy proběhla měření naposledy. Důvodem je snaha ukázat přednostně aktuální situaci.

Průběh v čase lze spustit tlačítkem play a kdykoli ho zastavit a kliknutím si případně zobrazit detaily za jednotlivá města ve vybraném roce.

Kokain je oblíbený na západě

Kokain zjištěný v odpadních vodách naznačuje, že jeho užívání zůstává nejvyšší v západoevropských a jihoevropských městech, zejména ve městech v Belgii, Nizozemsku a Švýcarsku. Na úrovni měst pak vědci zjistili nejvyšší zatížení odpadních vod v Amsterdamu a Antverpách.

Ve většině východoevropských měst je zatím zjištěn jen nízký výskyt užívání kokainu (jde o rezidua cracku v odpadních vodách).

Z nejnovějších údajů je možné vysledovat jistý nárůst užívání kokainu i na východě Evropy.

Barcelona, ráj „huličů“

Konopí je nejčastěji užívaná droga v Evropě – podle odhadů ho loni užívalo 22,1 milionu lidí.

„V odpadních vodách se užívání konopí odhaduje pomocí měření jeho hlavního metabolitu THC-COOH, což je zatím jediný vhodný biomarker, který byl nalezen,“ upozorňují autoři studie.

„Zdá se, že užívání konopí bylo během období pandemických výluk ovlivněno méně, ačkoli mezi jednotlivými zeměmi i v rámci nich existovaly rozdíly,“ uvádí dále studie.

Během první vlny koronavirové pandemie na území Evropy byly vzorce chování, tj. užívání konopí, poměrně stabilní, zjistil evropský průzkum o drogách: COVID-19 (EWSD-COVID).

Více než dvě pětiny (42 %) uživatelů konopí, kteří se průzkumu zúčastnili, neuvedly žádnou změnu v užívání této drogy ve srovnání s obdobím před pandemií.

O rok později už ale byla situace jiná: nový průzkum z roku 2021, který byl proveden ve 30 zemích, mimo jiné zjišťoval, jaký dopad měla pandemie v posledních 12 měsících na užívání (nelegálních) drog.

Vyplynulo z něj, že rostlinné konopí bylo jednou z mála látek, které respondenti v tomto období užívali častěji.

Speed frčí hlavně na severu

Zatížení amfetaminem zjištěné v odpadních vodách se v jednotlivých místech studie značně lišilo, přičemž nejvyšší hodnoty byly stejně jako v předchozích letech hlášeny ve městech na severu a východě Evropy.

Ve městech na jihu Evropy byla zjištěna mnohem nižší množství amfetaminu. Nejvyšší zatížení bylo zjištěno ve městech ve Švédsku, Belgii, Nizozemsku a Finsku.

Extáze už netrhá rekordy

Nejvyšší výskyt MDMA byl zjištěn v odpadních vodách ve městech v Belgii, Německu, Nizozemsku, Švédsku a Norsku. Prudký nárůst jejího užívání vědci zjistili např. v Amsterdamu, Eindhovenu a Antverpách.

Celopopulační průzkumy v mnoha zemích ukázaly, že výskyt MDMA klesá z nejvyšších hodnot dosažených na počátku až v polovině roku 2000. V posledních letech však zůstává situace smíšená a bez jasných trendů.

MDMA (extáze) se někdy označuje jako empatogen; zvyšuje zájem o druhé lidi, otevřenost, porozumění, pocit sounáležitosti a lásky. Vědci nevylučují, že v místech velkého výskytu už to není jen okrajová nebo subkulturní droga omezená na taneční kluby a večírky, ale že ji teď užívá širší okruh mladých lidí v běžném prostředí nočního života, včetně barů a domácích večírků.

Drogy hlavně o víkendech

Analýzy odpadních vod odhalují také výkyvy v týdenních vzorcích užívání drog. Ve více než třech čtvrtinách měst se dlouhodobě ukazuje, že během víkendu (od pátku do pondělí) je užívání drog hojnější než ve všední dny.

Dokonce i v roce 2021, kdy byl noční život v celé Evropě výrazně omezený nebo zcela uzavřený.

Užívání konopí a pervitinu je v průběhu celého týdne rozloženo rovnoměrněji než užívání kokainu či extáze, které jsou oblíbené hlavně o víkendech.

Rok 2021: Drogy se užívají téměř všude v Evropě

Monitoring je dosud největší evropský projekt (zaštiťuje ho Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) v oblasti nově vznikající vědy o analýze odpadních vod. Analýzy zahrnují odpadní vody přibližně 80 evropských měst a jejich cílem je prozkoumat návyky obyvatel, kteří v nich užívají drogy.

Roční odběry vzorků odpadních vod ukázaly, že celkově se množství různých stimulačních drog zjištěných v odpadních vodách v roce 2021 v jednotlivých studovaných lokalitách značně lišilo, ačkoli všechny zkoumané drogy byly nalezeny téměř v každém městě, které se projektu zúčastnilo.

Největší evropská studie užívání drog

Studie se v roce 2021 účastnilo téměř 80 měst ze sedmnácti zemí. Česko provádí měření v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Karlových Varech.

Viditelné jsou rozdíly nejen mezi zeměmi, ale výrazně i mezi jednotlivými městy v rámci jedné země.

Tyto rozdíly lze podle autorů studie částečně vysvětlit odlišnými sociálními a demografickými charakteristikami měst (univerzity, oblasti nočního života nebo věkové rozložení obyvatelstva).

Ve většině zemí s více sledovanými lokalitami bylo zatížení BE (benzoylekgonin, jeden z hlavních metabolitů kokainu), metamfetaminem (pervitin) a MDMA (extáze) vyšší ve velkých městech ve srovnání s menšími lokalitami. U amfetaminu (speed) a THC-COOH (konopí) se tak výrazné rozdíly neukázaly.

U let 2020 a 2021 by se mělo při srovnávání s předchozími roky přihlížet k tomu, že se vzorky odpadních vod v tomto období mohly odebírat i v době lockdownů kvůli šíření koronaviru. Ty mohly ovlivnit dostupnost drog i návyky samotných uživatelů.

Analýza odpadních vod se používala v 90. letech 20. století ke sledování dopadu tekutého domovního odpadu na životní prostředí. Později se začala využívat i při odhadování spotřeby drog v různých městech.

Vzorky se odebírají ze zdrojů odpadních vod, například z přítoků do čistírny. Na základě měření hladin drog a jejich metabolitů vylučovaných v moči pak vědci odhadují množství drog konzumovaných v dané komunitě.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované