Hlavní obsah

Glosa: Na záchod jen o sudých přestávkách. Co žáci uslyší po návratu do lavic?

Foto: ČTK, ČTK

Třídy čekají na návrat části žáků z karantény. Nebude to snadné.

Reklama

11. 5. 2020 15:30

Manuál ke znovuotevření škol připomíná instruktáž ke startu raketoplánu.

Článek

Otevírají se školy. Ředitelé dostali od Ministerstva školství manuál, jak má výuka probíhat a co všechno musejí zajistit a zařídit. Úřednické instrukce zcela odtržené od každodenní školní reality svou složitostí připomínají manuál ke startu raketoplánu. Jak asi bude vypadat hlášení chudáka ředitele v první pokaranténní školní den?

„Raz, dva, raz, dva… haló, haló, důležité školní hlášení, hovoří k vám ředitel školy.

Vítám vás všechny zpátky v lavicích. Ještě před zahájením výuky vás musím upozornit na několik pravidel určených ministerstvem, která musíme všichni dodržovat.

Za prvé: Na plácku před budovou školy, kde se obvykle perete, líbáte, případně tam chodíte kouřit, se žáci nesmějí shlukovat a přibližovat se k sobě blíže než dva metry. Dodržování tohoto opatření bude přísně kontrolovat a nekompromisně vymáhat školník.

Za druhé: Žáci 1. A přijdou do školy v 7:15, žáci 1. B v 7:20, následuje 2. A v 7:25… a tak dále s pětiminutovými intervaly. Takže dá-li bůh, budeme tu kolem osmé zhruba všichni. Žák, který nedodrží přidělené časové okno, nebude do školy vpuštěn.

Za třetí: Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. Roušku si každý vymění po třetí vyučovací hodině – za čistou, nikoli se spolužákem. Komu bude chybět pytlík na roušku, dostane třídní důtku. Jediným okamžikem, kdy je možné sundat roušku, je zkoušení v hodinách cizích jazyků, kde záleží na výslovnosti.

Za čtvrté: Každý žák je povinen mít jedno balení dezinfekce, ministerstvo zvláště doporučuje kvalitní produkci firmy Preol.

Za páté: Po přezutí v šatnách vytvoří žáci každé třídy živý řetěz s dvoumetrovými rozestupy a společně se chodbou a schodištěm vydají ke své třídě. Opatření kontrolují tělocvikáři.

Za šesté: Při vstupu do třídy si každý žák sedne do samostatné lavice, přičemž se uplatní pravidlo zipu. První sedí vlevo, druhý vpravo, třetí vlevo a tak dál. Každý žák je povinen si svůj stůl a židli nejprve dezinfikovat.

Za sedmé: Na toaletách se nesmějí potkat žáci z různých tříd. Proto platí pravidlo, že o liché přestávce mohou na záchody pouze žáci lichých ročníků, o sudé přestávce žáci sudých ročníků. Kdo to nechápe, musí to vydržet.

Za osmé: Žák, který při hodině zakašle, přičemž učitel pojme podezření na možné příznaky nemoci covid-19, bude neprodleně eskortován na okresní hygienickou stanici. Všichni žáci i vyučující z příslušné třídy neprodleně zamíří do dvoutýdenní karantény.

Za deváté: Nyní si probereme pravidla pro zkoušení u tabule, používání křídy a houby, způsob větrání v učebnách, výuku tělesné výchovy a nakonec každý dostane patnáctistránkový manuál pro výdej obědů. Žáci, kteří tomu doposud porozuměli stejně málo jako já, mohou ještě nyní rychle školu dobrovolně opustit bez hrozby neomluvené hodiny a pokračovat v distanční výuce z domova.

Děkuji za pozornost, konec školního hlášení.“

Reklama

Související témata:

Doporučované