Hlavní obsah

Jak se čaruje s daty: Hygieny znají více nakažených než státní statistika

1. 11. 2020 16:35

Kolik je v Česku aktuálně nakažených koronavirem? Možná 205 tisíc, možná 183 tisíc. Na optimismus je brzy, přesto z dat plyne dobrá zpráva: Hygieny stíhají podstatně lépe než před měsícem.

Reklama

Článek

Z údajů uvedených přímo na webových stránkách krajských hygienických stanic vyplývá, že v Česku je nyní 205 389 osob s pozitivním testem na koronavirus. To je o 22 tisíc více, než právě teď uvádí Ministerstvo zdravotnictví na svém dashboardu spravovaném ÚZIS.

V grafu, zachycujícím výlučně tyto rozdíly v adekvátním měřítku, je to velmi dobře viditelné. Není však zřejmé, zda zásadní chyby ve výkazech mají hygieny, nebo zda je naopak podhodnocený údaj ÚZIS. A z jakého důvodu.

Mnohem více uzdravených?

Částečně tyto rozdíly vysvětluje pozdní vykazování uzdravených osob na straně ÚZIS, jak již Seznam Zprávy opakovaně popsaly.

V grafu výše jsou patrná dřívější období se „zuby“ směrem do záporných čísel. Fakticky to znamenalo, že hygienické stanice se zpožděním vykazovaly počty uzdravených osob. První velký skok (1300 osob, které už nebyly nakažené, ale uzdravené) hygieny bez povšimnutí veřejnosti dorovnaly z 1. na 2. května.

Druhého skoku už si veřejnost všimla; jednalo se o hojně medializovaný audit dat v polovině prázdnin, kdy ministerstvo zjistilo, že evidovalo o 1775 případů nakažených osob více, než kolik jich ve skutečnosti bylo.

Červená linka značí období, kdy se rozdíl vyhoupl do kladných čísel v době, kdy hygienické stanice nestíhaly trasovat a vykazovat počty nakažených osob.

Poslední část grafu se zase propadá do záporných čísel – tentokrát ovšem velmi vysokých, takže není jisté, zda je možné to vysvětlit opětovným pozdním vykazováním počtů uzdravených lidí.

Zpoždění, se kterým se počty vyléčených z nemoci covid-19 na webu ministerstva objevují, je spolehlivé. Poslední čtyři dny ukazují maximálně několik stovek vyléčených, pátý den zpět už ale číslo poskočí na tisíce.

ÚZIS, který data sbírá a spravuje, se omezuje na vysvětlení prostřednictvím svého tiskového oddělení s tím, že jde stále o tatáž data, ovšem zaznamenávaná v různých časech. Tyto rozpory však komplikují další výpočty, zejména pak faktické počty evidovaných aktivních případů koronaviru.

Hygieny stíhají výrazně lépe

Hygienické stanice v Česku začaly za šířením nemoci covid-19 výrazněji pokulhávat ve druhé polovině srpna a až do konce září nestíhaly vykazovat počty osob s pozitivním testem na koronavirus ani samotné trasování. Postupně ale nabraly posily a ke konci října byla situace podstatně lepší.

Hygieny dostaly nové zaměstnance, pomáhají také medici lékařských fakult, armádní medici i nelékařští zdravotničtí pracovníci. V posledních dnech se zapojují i úředníci. Například v Jihočeském kraji úředníci městských úřadů pomoc iniciovali sami na základě výzvy kraje a hygienické stanice, která sháněla posily. Dostalo se jim proškolení a nyní pomáhají s obtelefonováváním lidí s pozitivními testy a s trasováním.

Hygiena Středočeského kraje se snaží obsadit devět pracovních míst, zejména na protiepidemických odděleních. Hledá také vedoucí na tato oddělení v okresech Mladá Boleslav, Rakovník a Beroun. Nové lidi hledá i Praha či Moravskoslezský, Plzeňský a Jihomoravský kraj.

Další rozdíly v datech

V datech se však ukazují jiné nesrovnalosti a posílení hygien to nijak nevysvětluje. Počty evidovaných osob nakažených koronavirem jsou nyní podle hygienických stanic vyšší, než jaké zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. To navíc zveřejňuje otevřená data, z nichž lze kontrolními výpočty získat minimálně čtyři různé verze, v nichž je obtížné se vyznat.

Kolik je aktuálně nakažených?

Možná 183 020 (aktuální údaj na dashboardu Ministerstva zdravotnictví), možná 205 389 (podle dnešních součtů z webů krajských hygienických stanic), možná 177 713 (podle otevřených dat MZ za obce s rozšířenou působností) nebo též 127 017 (podle otevřených dat MZ za jednotlivé obce). Validovaná data za hygienické stanice pak končí dnem 23. 10., stále tedy mají osmidenní zpoždění a zjistit z nich aktuální údaj je nemožné.

Všechna data kromě validovaných sad by měla být aktuální ke včerejší půlnoci, jenže se dramaticky rozcházejí.

Veřejnost uvítala, když ministerstvo začalo po půl roce zveřejňovat data za obce s rozšířenou působností, později i za jednotlivé obce. Jenže kontrolní součty ukazují, že výkazy jsou problematické a čísla opět nesouhlasí.

Porovnání dat podle zdrojů

  • Dashboard MZ - 183 020
  • MZ – otevřená data (covid-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle ORP) - 177 713
  • MZ – otevřená data (covid-19: Datové sady pro regiony ČR: Epidemiologické charakteristiky obcí) - 127 017
  • Weby krajských hygienických stanic (k 31. 10. 2020) - 205 389

Reklama

Doporučované