Hlavní obsah

Česká data o epidemii mají novou vadu. Pomalu přibývající uzdravené

Foto: Getty Images

Ilustrační fotografie

Reklama

26. 10. 2020 16:28

S narůstajícím počtem nových pozitivních případů covidu-19 přibývá lidí, kteří se z nákazy vyléčili. Údaje o nich ale mají ve statistikách Ministerstva zdravotnictví několikadenní zpoždění. Vliv to přitom má i na ostatní výpočty.

Článek

Zpoždění, se kterým se počty vyléčených z nemoci covid-19 na webu ministerstva objevují, je spolehlivé. Poslední čtyři dny ukazují maximálně několik stovek vyléčených, pátý den zpět už ale číslo poskočí na tisíce.

Také nejčerstvější data na grafu zobrazují výrazný pokles – za neděli 25. října je evidováno dokonce jen 88 vyléčených –, přičemž středa 21. 10. už se vyšplhala na více než 2600 osob. Tento jev je ve statistikách k vidění již minimálně několik týdnů.

Podobný pokles ukazuje na konci časové řady i procento uzdravených z celkového počtu nakažených na druhém grafu.

Důvodem ale není fakt, že by se snad začalo méně nemocných uzdravovat, virus zesílil, nebo že by se začala prodlužovat délka onemocnění. Vysvětlení je mnohem jednodušší: statistici evidují vyléčené postupně a čísla se navyšují až zpětně.

Jak zjistily Seznam Zprávy od hygienických stanic, data o zotavených lidech se do systému automaticky načítají pouze z krajských hygienických stanic a nemocnic. To jsou čísla, která je možné vidět okamžitě. Zbývající data jsou nejspíš systémem automaticky doplňována v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví po uplynutí minimálně deseti dnů. Po této době jsou pacienti, kteří již nevykazují příznaky, považováni za zotavené.

Celkový datový set tedy nezahrnuje okamžitě všechna data, protože jsou sestavena z více zdrojů, které se do systému dostávají postupně. „S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování,“ upozorňuje ministerstvo také na svém informačním webu.

Posun je už minimálně od září

V září byl podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly posun i v samotném trasování nakažených, nejen v evidenci uzdravených. Hygienikům proto začali pomáhat zaměstnanci bank, celníci, armáda, úředníci pražského magistrátu nebo Úřadu vlády.

„Došlo k posunu, který byl poměrně významný, který byl třeba devět, deset dnů. V tuhle chvíli je systém restartován, aby k tomu už nedocházelo, a proto byl významně posílen. Teď už by měly být stovky kvalifikovaných navolávačů, kteří ulehčí pracovníkům hygieny,“ uvedl v září Prymula.

Evidenci vyléčených by měl navíc urychlit fakt, že pro ni již není nutně potřeba negativní test. Pokud někdo nemá po deseti dnech příznaky, je považovaný za vyléčeného – a může se objevit ve statistice.

Vyšší poměr pozitivních případů v počtu testů

Tento postup ale může zkreslovat statistiky testování, ze kterých nyní vyplývá, že třetina všech testů je pozitivních. Oproti předchozím měsícům v nich nejsou obsaženy opakované testy pro zaevidování vyléčeného. Ty představovaly dva negativní výsledky PCR testu na každého člověka. Nakolik přesně ale tato změna poměr zvýšila, není známo.

Vysoký nárůst v poměru pozitivních testů je vidět od začátku září. Ukazuje ho tmavě modrá křivka na horním grafu testování nebo sedmidenní průměr na grafu níž. Napovídá to, že jde zhruba o dobu, kdy hygienické stanice přestaly stíhat trasovat.

To samé naznačují starší data, která ukazují rozdíl mezi počty osob evidovaných hygienickými stanicemi a Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Jako časový zlom, kdy hygienické stanice nestíhají trasovat, odhalují dokonce už druhou polovinu srpna.

Zpoždění v evidenci počtu vyléčených má však přímý vliv na číslo právě aktivních případů. To momentálně ukazuje více než 158 tisíc nakažených.

Kolik vyléčených zhruba ve statistice chybí, je ale možné alespoň odhadnout.

Klíčem je zjistit, kolik vyléčených se průměrně objevilo ve dnech, kdy údaje byly kompletní. K tomu Seznam Zprávy použily denní průměr jednoho celého týdne – tedy něco přes 3600 vyléčených na den. Každý z čtyř dnů by měl tedy do statistik přinést průměrně 3600 vyléčených. Z každého dne je ale nutné odečíst několik stovek, které v posledních dnech již byly evidovány.

Získaný odhad říká, že ve statistice vyléčených za poslední čtyři dny chybí něco přes 13 tisíc lidí. Počet ale může být i vyšší.

Dohromady to představuje 8,3 procenta všech aktivních případů, což odpovídá zhruba průměrnému počtu nově nakažených na den. Je tedy jisté, že aktuální počet nakažených je nižší o dočasně chybějící počet uzdravených osob a přesný rozdíl bude znám za několik dní.

Konkrétní příklad

Je také možné se podívat, jak doplňování zotavených měnilo počty aktuálních případů v minulosti. Kupříkladu v již zmíněnou středu 21. 10. byl počet aktivních případů 113 tisíc. Do čísla uzdravených se tehdy započetly jen nové údaje od krajských hygienických stanic, a to v ten den znamenalo necelých 80 tisíc vyléčených.

Poté, co se do statistiky přičetli i zbývající vyléčení, jejich počet ke stejnému dni vzrostl na 96 tisíc. Dodatečně se tím snížilo číslo aktivních případů. Momentálně už k 21. 10. neukazuje 113 tisíc, ale 98 tisíc v té době nakažených lidí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované