Hlavní obsah

Jak se letos podvádělo při on-line přijímačkách na VŠ

Foto: Josef Mačí, Seznam Zprávy

Před zkouškou museli uchazeči v aplikaci naskenovat celou místnost, průkaz totožnosti a ze tří úhlů i obličej.

Reklama

23. 6. 2021 18:46

On-line přijímací zkoušky na vysoké školy s sebou přinesly novou výzvu. Na jednu stranu přísný dohled, na tu druhou nové pokusy o podvádění.

Článek

Ještě více než loni zasáhl do letošních přijímacích zkoušek na vysoké školy covid-19 a s ním spojená omezení jejich konání v prezenční formě. Společnost Scio, která zabezpečuje přijímací zkoušky pro více než 50 fakult v Česku a 30 na Slovensku, je proto přenesla do on-line prostředí.

Zúčastnilo se jich 22 630 studentů, kteří v šesti termínech absolvovali 61 tisíc testů. Studenti totiž mohou zkusit přijímačkami projít i vícekrát. Jen 79 testů proběhlo písemně. Konali je pouze studenti, kteří neměli dostatečné technické vybavení. Všichni ostatní on-line.

A s tím se pojil i nový způsob kontroly, jestli studenti nepodvádějí. Ale na druhou stranu i zásah do jejich soukromí. Před každým absolvováním testu musel student naskenovat celou místnost, kde test skládal, a to třeba včetně prostoru pod stolem, ukázat svůj obličej do kamery ze všech stran a naskenovat identifikační průkaz.

Co on-line zkoušky obnáší, jsme vyzkoušeli v reportáži:

Dohledový systém ProctorTrack, který Scio letos využívalo, pak během testu kontroloval nejen veškeré dění před počítačem, ale i v něm. Kontrolory tak upozornil na zapnutou kalkulačku, otevřené okno webového prohlížeče nebo nahrávání obrazovky.

Kvůli porušení těchto pravidel pak bylo 3,5 procenta testů vyloučeno, to je zhruba dva tisíce pokusů, které skončily vyhazovem. Na konkrétní prohřešky se lze podívat na základě dat z květnového termínu národních srovnávacích zkoušek.

Více než třetina studentů ztroskotala hned na prvním bodě, tedy skenu místnosti, který nebyl úplný. Pětina uchazečů jednoznačně použila nepovolený předmět, jakým byl třeba mobil nebo kalkulačka. Téměř 12 procent studentů pak během testu opustilo místnost, což také nebylo povoleno, šest procent vyhledávalo nápovědu na internetu nebo používalo virtuální kalkulačku a 5,5 procentům vyloučených pomáhal v místnosti někdo další.

„Pro hodnocení průběhu zkoušky byl sken místnosti naprosto zásadní. Ten totiž napoví, co a kde v místnosti je. Pokud se pak v průběhu zkoušky něco zvláštního odehraje, třeba že se student někam opakovaně shýbá, lze pak vyhodnotit, jestli je to v pořádku, nebo šlo o podvod,“ vysvětluje vedoucí projektu Národních srovnávacích zkoušek Martin Drnek.

Samotné upozornění od dohledového systému ale ještě nutně neznamenalo konec zkoušky. Její průběh se hodnotil až zpětně.

„Kontrolu nejdříve prováděla umělá inteligence, která identifikovala podezřelá místa v průběhu zkoušky, konečné hodnocení ale bylo na našich proškolených pracovnících,“ dodává Drnek.

Příští rok levněji

I pro příští rok počítá Scio s on-line formou přijímacích zkoušek. Pokud to epidemická situace dovolí, budou mít uchazeči na výběr, jestli zkoušku chtějí vykonat písemně nebo na svém počítači. Tentokrát už ale Scio využije svůj vlastní dohledový systém ScioLink, který společnost vyvinula ve spolupráci s českým technologickým startupem Born Digital.

A mohl by přispět ke snížení počtu vyloučených studentů. Výhodou systému totiž bude, že dokáže v reálném čase uchazeče upozornit na porušení pravidel a vyzvat ho k nápravě.

„Když například kamera zachytí objekt připomínající mobilní telefon, upozorní studenta a zároveň zaznamená čas, kdy se předmět v záběru objevil. Lidský kontrolor pak v záznamu pouze projde všechny podobné sporné momenty a posoudí, zda k porušení pravidel zkoušky skutečně došlo,“ vysvětluje Drnek. Od zkoušky tak nebudou vyloučeni například studenti, kteří si nechali mobil u sebe omylem, pokud ho po upozornění odnesou.

Druhou výhodou bude pro studenty cena. Zatímco v průběhu letošního školního roku museli doplácet za on-line podobu zkoušek 280 korun, a jeden pokus je tak vyšel na 810 korun, od příštího bude platit už jednotná cena jak pro on-line, tak off-line termín – 550 korun.

Reklama

Doporučované