Hlavní obsah

Přehledně: Jak získat až tisícovku denně pro živnostníky

Foto: Seznam Zprávy, Getty Images

Ilustrační fotografie.

Reklama

5. 3. 5:55
aktualizováno • 14. 5. 11:55

Tisíc korun za den, ale větší dokazování. Podnikatelé mohou nově získávat větší kompenzační bonus, musí ale dokázat, že jsou jejich tržby aspoň o polovinu menší. Jak na to a jaké jsou další podmínky?

Článek

Vyšší bonus

Finanční správa začala přijímat žádosti o zvýšený kompenzační bonus. Místo pěti set korun dostanou OSVČ a společníci malých s. r. o. nově až 1 000 korun denně. Na novinku však nedosáhnou „dohodáři“, kterým zůstává původní výše kompenzací.

Významnou změnou je možnost pobírat 500 korun denně za každý kalendářní den, kdy měli lidé nařízenou karanténu nebo izolaci.

„Tímto dílčím opatřením narovnáváme situaci mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově nárok na příspěvek v karanténě,“ řekla k tomu ministryně financí Alena Schillerová. „Nezbytnou podmínkou je samozřejmě účast živnostníka na nemocenském pojištění,“ dodává.

Podmínky

Na vyšší příspěvek od státu mají nárok OSVČ a společníci malých s. r. o, kterým byla jejich činnost významně dotčena. Oproti podzimnímu kompenzačnímu bonusu má jeho nová verze dvě nové podmínky.

Hlavní podmínkou je, že nárok na bonus mají podnikatelé, kterým poklesly příjmy z podnikání o více než 50 procent.

Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb se posuzuje za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období – a srovnává se s měsíčním průměrem za čtvrtletní z období před vypuknutím pandemie.

Pokud tedy jako žadatel budete chtít získat kompenzace za duben 2021, srovnáte příjmy za březen 2021 s průměrnými příjmy za období mezi 1. lednem a 31. březnem 2019. Pokud to pro vás bude výhodnější, můžete díky sněmovní úpravě bonusu zvolit průměr příjmů ve stejném období na začátku roku 2020.

Druhou podmínkou je, že výše kompenzačního bonusu nesmí překročit určitou částku. Konkrétně jde o rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období.

Srovnávací období jsou tři měsíce ze začátku roku 2019, případně 2020. Je to stejná podmínka, se kterou se setkáte u dokazování alespoň 50procentního propadu příjmů. Srovnávaným obdobím je při žádosti o dubnový bonus březen 2021.

Výše kompenzačního bonusu tím pádem nemůže být větší, než jaký je propad relevantních příjmů.

Zvláštním příkladem jsou pak podnikatelé, kteří začali podnikat až v průběhu minulého roku. Ti si mohou jako srovnávací období vybrat jakékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v prvních osmi měsících podnikaní. Srovnávané období zůstává stejné jako u ostatních případů (v únorové žádosti tedy leden 2021).

Příklady rozdílu ve srovnávacím a srovnávaném období

První příklad

Na začátku roku 2019 jste si průměrně vydělali 25 tisíc. V březnu 2021 byly vaše příjmy shodně na 25 tisících. V takovém případě nesplňujete podmínku poklesu příjmů a na kompenzační bonus nemáte nárok.

Druhý příklad

Za leden až březen 2019 jste si průměrně vydělali 25 tisíc korun. V březnu 2021 byl váš výdělek 10 tisíc. První podmínku tedy splňujete. Rozdíl příjmů se rovná 15 tisícům. Tuto částku tedy můžete maximálně v kompenzačním bonusu získat.

Třetí příklad

Ve srovnávacím období tří měsíců jste si průměrně vydělali 40 000 Kč. Za březen letošního roku jste si vydělali 5 tisíc. Splňujete obě podmínky a máte nárok na kompenzace v maximální možné míře (28 tisíc korun za únor).

Toto omezení se dotýká hlavně vedlejších OSVČ, jakými jsou například podnikající důchodci, studenti nebo lidé na mateřské a rodičovské dovolené.

Výpočet 50 % z tržeb

Jak ale dokázat, že se vaše příjmy za dané období skutečně propadly?

V online žádosti jednoduše vyplníte příjmy za požadovaná období a vše potvrdíte čestným prohlášením. Nic dalšího není třeba, co se příjmů týká, dokládat. Ministerstvo financí nicméně upozorňuje, že finanční úřady mohou po žadatelích zpětně požadovat potvrzení částek uvedených v žádosti.

Termíny

S bonusem v této výši zatím vláda počítá už ve čtyřech obdobích. Nejprve od 1. do 28. února, následně od 1. do 31. března. Třetí a čtvrté období připadá na duben a květen.

Za první období už není možné o peníze žádat.

Druhé období je omezené na měsíc březen. Živnostníci v něm porovnávají příjmy z období prosinec 2018 až únor 2019 (případně o rok později, pokud je to pro ně výhodnější) a příjmy z února 2021. Žádosti o tento příspěvek mohou podnikatelé posílat do 1. června.

Třetí bonusové období pak připadá na duben. Analogicky živnostníci musejí srovnávat příjmy z období leden až březen 2019 (případně 2020) a příjmy z března 2021. O peníze za tento časový úsek je možné žádat do 1. července.

Jako čtvrté období pak vláda vyhlásila květen. Žádosti je možné posílat až do 2. srpna.

Jak žádost podat?

Žádost o bonus najdete na stránkách Finanční správy. Vyplníte pouze, jestli jste či nejste osoba v úpadku, jaký typ subjektu jste (OSVČ, dohodář, společník s. r. o.), a následně stanovíte období, za které bonus chcete získat. Ukažme si příklad žádosti za duben 2021:

Do aplikace zadáte svůj příjem za duben 2021 a průměrný měsíční příjem leden až březen 2019 (případně 2020). Pro další postup si připravte své osobní údaje, adresu pobytu, IČO, DIČ (případně rodné číslo) a údaje o svém bankovním účtu. Na závěr stačí jen vybrat příslušný finanční úřad a dodat čestné prohlášení.

Existuje několik způsobů, jak lze žádost odeslat. Kromě zmiňovaného online formuláře je nejrychlejší cestou datová schránka. Tou odešlete materiály svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Další variantou je e-mail. Podepsanou žádost naskenujete a přiložíte k e-mailu, který pošlete znovu vašemu finančnímu úřadu.

Poštou či osobně je tento formulář možné dodat i v listinné podobě. Novinkou je také možnost podat žádost přes portál Moje daně.

Kompenzační bonus lze kombinovat jen s programem Antivirus. S Covid - 2021 ani Covid - Nepokryté náklady to není možné.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované