Hlavní obsah

Chcete nové kompenzace? Vraťte kompenzační bonus, vzkazují ministerstva

Foto: Seznam Zprávy, Getty Images

Ilustrační fotografie.

Reklama

8. 4. 16:06

Vláda představila novou podobu kompenzací podnikatelům. Kromě Antiviru a kompenzačního bonusu bude možné peníze získat i ze dvou nových covidových programů. Část podnikatelů může překvapit povinnost některé peníze státu vracet.

Článek

„Nejdříve je třeba říct, že zůstávají, tak, jak už jsme předeslali přibližně před měsícem, programy Antivirus a kompenzační bonus. Kompenzační bonus byl zvýšen na dvojnásobek,“ oznamoval na začátku března ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na tiskové konferenci, na které zveřejnil i první podmínky dvou nových programů pro podporu podnikatelů.

Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady nahrazují zhruba desítku starých „covidových“ programů.

V rámci prvního programu mohou podnikatelé získat 500 korun za zaměstnance na den, pokud prokážou, že jim obrat klesl alespoň o 50 procent.

V druhém programu mohou podnikatelé získat 60 procent nepokrytých nákladů za rozhodné období. Platí přitom stejná podmínka poklesu obratu alespoň o 50 procent. Podnikatelé si mohou vybrat buď jeden, nebo druhý program.

Podrobněji jsme o podmínkách nových programů psali zde:

Kombinace jen s Antivirem, bonus se bude vracet

Kromě peněz z nových dotačních programů mohou podnikatelé získat také peníze z programu Antivirus. Ten kompenzuje náklady na mzdy zaměstnanců.

Problém ovšem přichází u kompenzačního bonusu. Ten na rozdíl od Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), spravuje Ministerstvo financí a řídí se vlastním zákonem.

„Oba dva programy jsou neslučitelné s novým kompenzačním bonusem dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021,“ uvádí mluvčí MPO David Hluštík.

Kompenzační bonus, který vláda zvýšila na 1000 korun za kalendářní den, platí od 1. února do 30. dubna 2021 (původně jen do konce března, jeho platnost ale byla prodloužena o měsíc).

Rozhodné období, za které lze získat peníze v dotačních programech Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady, přitom začíná už na začátku ledna. V prvním kole dotační výzvy Covid – 2021 mohou podnikatelé dostat finance za dny od 11. ledna do 31. března tohoto roku. V Covid – Nepokryté náklady je rozhodné období ještě o 10 dní delší, konkrétně od 1. ledna do 31. března.

Tudíž se doba čerpání kompenzačního bonusu a nových dotačních podpor překrývá.

V zákoně o kompenzačním bonusu (č. 95/2021 Sb.) stojí, že není možné získat peníze jak za kompenzační bonus, tak za nové kompenzační dotační programy.

A co dělat v momentě, kdy už podnikatelé dostali (případně zažádali o) kompenzační bonus za únor a březen? V tomto případě musí peníze za kompenzační bonus státu vrátit.

„V případě přijetí dotace z uvedených programů je tedy nutné vrátit kompenzační bonus poskytnutý dle tohoto zákona, tedy za bonusové období od 1. února 2021 do 31. března 2021,“ potvrzuje pro SZ Byznys mluvčí MPO David Hluštík.

Peníze, které podnikatelé získali v kompenzačním bonusu za leden 2021, vracet v tomto případě nemusí. V tu dobu se totiž bonus ještě řídil zákonem z roku 2020 (č. 461/2020 Sb.), který dává specifické výjimky pro kombinaci kompenzačního bonusu a podpory k úhradě nájemného či podpory poskytované zaměstnavatelům.

Důležité je také zmínit, že původně nešlo kombinovat starý kompenzační bonus ani s Antivirem, ošetřovným pro OSVČ a programem COVID – Nájemné. Změna nastala až senátorským pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s Ministerstvem financí. V novém zákoně je však poznámka o možné kombinaci znovu vynechána.

Modelový případ vracení peněz

Žadatel splnil podmínky pro kompenzační bonus za období od 1. února do 31. března 2021 v maximální možné výši. Získal tím pádem 59 tisíc korun.

V dubnu pak požádal o podporu v programu Covid – 2021, má tři zaměstnance. Splnil všechny podmínky a byla mu přidělena podpora v maximální možné výši 120 tisíc korun (80 dní podpory od 11. 1. do 31. 3., za každý den 1500 Kč).

Výhodnější pro něj tedy je získat podporu za Covid – 2021. V tom případě ale musí vrátit 59 tisíc korun za kompenzační bonus.

Staré covidové programy

Jak už bylo zmíněno na začátku, Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady nahrazují staré covidové programy. S jejich časovým překrytím podobně jako u kompenzačního bonusu častokrát nemusí mít žadatelé starosti.

O COVID – Nájemné je sice možné žádat do 8. dubna, období, za které z něj ale lze získat peníze, je říjen, listopad a prosinec 2020. COVID – Gastro-uzavřené provozovny potom skončil 10. ledna, přímo na něj tedy navazuje program Covid – 2021.

Pokud podnikatelé zažádají právě o tuto podporu a předtím čerpali peníze z programu Covid – Ubytování II, který končí 22. ledna 2021, z důvodu zamezení souběhu podpory budou mít jako rozhodné období 23. ledna 2021 až 31. března 2021 (nikoliv 11. 1. až 31. 3. 2021).

Covid – 2021 také nelze kombinovat s programy AGRICOVID, COVID Kultura a COVID – SPORT III Lyžařská střediska.

U Covid – Nepokryté náklady lze staré covidové programy s tím novým kombinovat, je ale nutné peníze z nich započítat do výpočtu obratu. Výše těchto podpor sníží ztrátu a tedy i základ pro výpočet dotace.

O Covid – 2021 je možné žádat od 12. dubna do 31. května. O peníze za Covid – Nepokryté náklady mohou podnikatelé začít žádat od 19. dubna do 19. července. Na oba programy je celkem připraveno asi 12 miliard korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované