Hlavní obsah

Jan Světlík neprosadil svou vůli ve Vítkovicích, přestože tu drží většinu

Jan Světlík.

Reklama

18. 8. 2020 19:03

Jan Světlík nedokázal na pondělní valné hromadě prosadit návrh na navýšení kapitálu. Jeho lidé museli ustoupit rozlíceným minoritářům.

Článek

Nemilým překvapením skončila pro majoritního akcionáře Jana Světlíka pondělní valná hromada skupiny Vítkovice, a. s. Tedy holdingu, který zastřešuje výraznou část majetku, jenž ostravskému průmyslníku zbyl po vlně bankrotů vítkovických firem z minulých let.

Světlíkovo představenstvo v pondělí poprvé v historii neustálo tlak minoritních akcionářů, v jejichž čele stojí jeho letitý rival, pražský miliardář Karel Komárek. Přesněji jeho skupina KKCG Industry, která ve Vítkovicích, a. s. ovládá 12 procent akcií.

Úpis pro Duohamer

Světlíkovo představenstvo na valnou hromadu přišlo s návrhem na úpis nových akcií v hodnotě 241 milionů korun, které měla získat výhradně předem určená firma Duohamer. Ta by se stala největším akcionářem s více než dvoutřetinovým podílem.

Společnost Duohamer reprezentuje právník Rostislav Doleček, prokazatelně spjatý se Světlíkem: zastupoval ostravského průmyslníka v řadě sporů, k nimž je dokumentace dohledatelná ve veřejných zdrojích.

Navýšením jmění podle původního návrhu by tak společnost Vítkovice, a. s. bezpečně ovládla firma napojená na Jana Světlíka, který léta bojuje s minoritním podílníkem Komárkem. Podíly současných akcionářů by se „naředily“ tak, že by KKCG Industry ve vítkovické skupině zcela ztratila vliv.

Minoritáři sice dosud nebyli nikdy schopni prosadit ve Vítkovicích svou vůli, zato se dostávali k informacím o jejím hospodaření a o kondici dceřiných firem. Což dokázali využít. Právě Komárkem ovládané společnosti před časem rozjely insolvenční řízení na zadlužené vítkovické dcery. Insolvence odstartovaly rozpad Světlíkova impéria, při němž ostravský průmyslník přišel o nejcennější části vítkovického holdingu.

Kromě holdingu Vítkovice, a. s., kde kontroluje zhruba čtyři pětiny akcií, Světlík v obchodní válce s Komárkem v minulých letech uhájil ještě skupinu Vítkovice Cylinders zastřešující výrobu tlakových lahví na plyn. Ta stojí mimo Vítkovice a Světlík ji bezpečně kontroluje.

I ve zbytkové skupině Vítkovice, a. s., která přišla o své někdejší vlajkové lodi z oboru těžkého a energetického strojírenství či dopravy a kde Světlíka dál „trápí“ Komárek, ovšem dodnes zůstává cenný majetek. Holding zastřešuje několik nevýrobních firem, například technologické Vítkovice IT Solutions. A patří mu cenné nemovitosti, především pozemky, vhodné pro developerské projekty. V předloňské výroční zprávě jsou vítkovické pozemky vykazovány v účetní hodnotě 1,3 miliardy korun, jejich tržní hodnota ale může být podle zdroje z KKCG až trojnásobná. Skupina Vítkovice, a. s. zaměstnává asi 500 lidí.

Hádka s minoritáři

Návrh na navýšení kapitálu Vítkovic, a. s. zdůvodňoval zástupce majoritního akcionáře Matěj Zachveja na valné hromadě potřebou posílit kapitál firmy. Jenomže se proti němu z řad minoritářů zvedl nečekaný odpor. Debatu rozpoutali Komárkovi právníci, k nimž se přidávali drobní podílníci, kteří ve společnosti ještě z dob privatizace drží dohromady asi osm procent akcií.

Drobní akcionáři nechápali, proč jsou z úpisu nových akcií vyloučeni všichni zájemci kromě preferovaného Duohameru. Tím spíš, že Duohamer by podíl ve Vítkovicích, a. s. získal bez vynaložení dalšího kapitálu – společnost měla nové akcie uhradit zápočtem pohledávky vůči Vítkovicím, a. s., kterou předtím převzala od jiných věřitelů.

„Pohledávka pochází z nezaplacených úroků za úvěr, který kdysi Vítkovicím poskytla Komerční banka. Celou pohledávku z tohoto úvěru před časem převzala společnost E-Invest dnes již zesnulého Martina Ulčáka, od ní ji přes další firmy získal Duohamer,“ říká zdroj dobře informovaný o finančních vazbách Vítkovic.

Ulčák se Světlíkem léta podnikal, byli přáteli. Fakt, že společnost Duohamer navíc zastupuje Světlíkův právník, signalizuje, že pohledávku má hlavní akcionář Vítkovic pod kontrolou a že šlo o cestu, jak posílit jeho pozici ve firmě.

Broskevič: Šlo o stabilizaci

Podle vedení Vítkovic ale měl návrh na navýšení kapitálu jiný smysl: „Jde nám o to, aby naše společnost snížila zatížení z minula a stabilizovala se,“ říká předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič.

„Nervozitu akcionářů ve vztahu ke kapitalizaci přičítáme nepochopení skutečnosti, že naše společnost v současné době nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na úhradu tohoto závazku. Kapitalizace je pro akcionáře přínosem, nikoli újmou. Toto nebylo ani po mnoha hodinách pochopeno,“ dodal a zdůraznil, že po snížení zadluženosti Vítkovic by vzrostla hodnota jejich akcií, pomohlo by to zachování značky Vítkovice i posílení firmy pro nové projekty. „Zejména jde o nové developerské využití rekultivovaných území, jako jsou Aglomerace a Halda Hrabůvka,“ uvedl.

Minoritní akcionáři ale tyto argumenty nepřijali a v desítkách vystoupení na valné hromadě obviňovali Světlíkovo vedení z pokusu o tunelování skupiny. Debata trvala dlouhé hodiny, byla emočně vyhrocená, opakovaně se přerušovala. Sám Jan Světlík nebyl na schůzi přítomen, jeho spolupracovníci s ním ale situaci chodili průběžně konzultovat.

Nakonec zástupci majoritního akcionáře spor o navýšení kapitálu po více než 12hodinové debatě vzdali. Světlíkův právník Zachveja oznámil, že se o návrhu nebude hlasovat. A to i přesto, že by Světlíkova strana poměrem hlasů navýšení kapitálu podle původního záměru pohodlně prosadila.

„Včerejší valnou hromadu Vítkovice, a. s. tak považujeme za zlomovou. Poprvé v historii se minoritní akcionáři spojili a jasně panu Světlíkovi ukázali, že se doba změnila a věci nejsou takové, na jaké byl po dlouhé roky zvyklý. Že jeho osobní zájmy nejsou to samé, co zájmy společnosti Vítkovice, a. s.,“ prohlásila mluvčí KKCG Industry Dana Dvořáková.

Během valné hromady podle ní vyšlo najevo, že Vítkovice, a. s. disponují rozsáhlým majetkem a žádný nový kapitál nepotřebují. „To vyplynulo přímo z vyjádření představenstva firmy. Toto i další zjištění prokázala, že návrh pana Světlíka na úpis nových akcií je účelový,“ dodává Komárkova mluvčí, která označila návrh za „další tunelování firmy v režii pana Světlíka“.

Valná hromada včera také schválila loňskou účetní závěrku společnosti Vítkovice, a. s. Po předloňské ztrátě ve výši 3,2 miliardy korun dosáhla skupina v roce 2019 zisku před zdaněním 162,8 milionu korun při tržbách ve výši 164,7 milionu korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované