Hlavní obsah

Jedinečná mapa obcí: Neveřejná data odhalují, jak postupuje očkování

20. 12. 2021 0:00
aktualizováno • 25. 1. 2022 18:22

Podrobná data o vakcinaci v obcích ČR. Údaje, které nabízejí detailní pohled na průběh očkování proti koronaviru na úrovni obcí s rozšířenou působností, budou každý den aktuální.

Článek

Aktualizace od ledna 2022: Mapy s průběhem očkování zachycují, do jaké míry je plně proočkovaná populace v každé obci s rozšířenou působností. Vývoj sledujeme od ledna 2021, kdy bylo v Česku zahájeno očkování.

V mapě se promítá, kolik času uplynulo od druhé dávky vakcíny s tím, že obrana proti koronaviru s časem klesá, po tři čtvrtě roce pak pod 50 procent. Podle nových poznatků je pro účinnou ochranu nutný tzv. booster, tedy posilující (nyní třetí) dávka vakcíny.

První mapa zachycuje vývoj v čase v obcích s rozšířenou působností, u mapy krajů se po kliknutí navíc zobrazí další doplňující grafy s vývojem v čase.

Stínování map je nastaveno podle relativní proočkovanosti obyvatel v dané obci. Po kliknutí na vybranou obec se zobrazí další detaily. Sledujeme nejen počty osob, které v tuto chvíli dostaly vakcínu, ale také podíly vzhledem k populaci a věkové skupiny.

Historie publikování dat o vakcinaci

Mapy vycházejí z oficiálních datových sad Ministerstva zdravotnictví ČR, které však od začátku vakcinace v ČR, tedy od ledna až do začátku srpna 2021 nebyly veřejně k dispozici.

ÚZIS je pouze rozesílal na stovky blíže neurčených mailových adres. Seznam Zprávy tato oficiální data publikují od ledna 2021 díky ochotě jiných subjektů než Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS.

Dne 15. 7. 2021 se na webu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který spravuje ÚZIS, objevila informace, že veřejná datová sada o vakcinaci je strukturovaná na úroveň obcí s rozšířenou působností, což doposud nebyla. Data se pak od začátku srpna objevila v otevřených sadách pro veřejnost, ovšem soubor má velikost více než 1,5 GB a stále roste (k lednu 2022 je již velikost 3,2 GB). Jeho zpracování běžným kancelářským softwarem je krajně obtížné.

ÚZIS od července 2021 příležitostně rozesílá data až na úrovni jednotlivých obcí, ovšem s nepravidelnou periodicitou, a navíc tato datová sada dosud není veřejně dostupná – ústav ji poskytuje jen výběrově.

Jak mapy číst a jak s nimi zacházet

Červené plochy znamenají, že je v obci velmi nízká proočkovanost v porovnání s ostatními. Naopak čím sytější modrá barva, tím je proočkovanost proti koronaviru vyšší.

Vyskakovací okno s detaily zobrazí přesný počet vakcinovaných lidí, které ÚZIS eviduje za celé období od zahájení očkování. Čísla jsou přepočtena podle populace v dané obci (kraji) a doplněna o dvě nejohroženější věkové skupiny 70–79 a 80+ let, u nichž bylo očkování zahájeno prioritně. Grafy dále zobrazují podíly očkovaných osob podle všech věkových skupin.

U mapy krajů se navíc zobrazí další doplňující grafy s vývojem v čase.

Pro přiblížení lze využít na PC kombinaci ctrl+scroll, na mobilním telefonu se mapa přiblíží tažením dvou prstů.

Mapy jsou vytvořeny na základě oficiálních dat Ministerstva zdravotnictví, sbíraná a spravovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

Následující mapa zobrazuje podíly lidí v populaci jednotlivých obcí, kteří jsou očkováni minimálně jednou dávkou vakcíny.

Jak je uvedeno výše, ÚZIS od července 2021 příležitostně rozesílá data až na úrovni jednotlivých obcí, ovšem s nepravidelnou periodicitou, a navíc tato datová sada dosud není veřejně dostupná – ústav ji poskytuje jen výběrově. Seznam Zprávy oficiální data získaly od jiného zdroje než Ministerstvo zdravotnictví a nyní ji publikují. Aktualizace probíhá přesně podle nově zaslaných dat od ÚZIS.

Detailní monitoring vakcinace podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

25. 1. 2022: V článku byla doplněna mapa s vakcinací na úrovni obcí ČR a upřesněna informace o platnosti tzv. covid pasu v souvislosti s bezpečným a volným pohybem v EU.

Původní titulek článku „Neveřejná data odhalují, jak postupuje očkování“ odrážel skutečnost, že oficiální data za obce s rozšířenou působností nebyla od ledna do srpna 2021 zpřístupněna veřejnosti. Po upozornění, že je ÚZIS do otevřených datových sad uvolnil, byl titulek změněn na „Podrobná data odhalují, jak postupuje očkování“.

Nově publikovaná mapa na úrovni obcí ČR však opět vychází z dat, která ÚZIS v otevřených sadách nenabízí, proto se uchylujeme k původní verzi titulku.

Reklama

Doporučované