Hlavní obsah

K Vánocům dostali zamítnutí dotace. Podle klubů chybovalo ministerstvo

Foto: Profimedia.cz

Pokud klub nedodal část výkazů napoprvé, na opravu nemá podle MŠMT nárok.

Reklama

8. 1. 2020 6:20

Ministerstvo školství rozeslalo zamítavá rozhodnutí o nepřidělení dotace na rok 2019 i těsně před Vánoci. Některé sportovní kluby ho tak dostaly pod stromeček, jiné ale dokonce až po Novém roce.

Článek

Když 24. prosince předsedové sportovních oddílů netrpělivě otevřeli datovou schránku, čekalo na některé z nich nemilé překvapení. Našli v ní zamítavé rozhodnutí o dotaci z výzvy Můj klub 2019.

A to byli ještě ti šťastnější. Ministerstvo školství totiž posílalo rozhodnutí nejen 23. prosince, ale pokračuje v tom i ve druhém lednovém týdnu. Prostředky, které z dotace rozdělovalo, přitom měly jít na výdaje v roce 2019. I kdyby tak kluby peníze nakonec obdržely, měly by nejvíce tři pracovní dny na to je utratit. Nebo musely s dotací počítat a výdaje fakturovat zpětně. A nešlo o malé částky. Průměrná dotace dosahovala téměř 231 tisíc korun.

„Poslední rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doručeno v polovině měsíce prosince, totéž platí o finančních prostředcích. Poslední rozhodnutí o neposkytnutí dotace bylo odesláno v těchto dnech. Poskytovatel má dle zákona povinnost vydat rozhodnutí, kterým se zamítá žádost, nejpozději 30 dní po vydání posledního rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ vysvětluje mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Žádosti přitom kluby odesílaly už před více než rokem v říjnu 2018. Až doteď ale oficiálně nevěděly, jestli peníze dostanou, nebo ne. Ministerstvo nakonec žádost 337 klubů zamítlo proto, že nedodaly jeden z dokumentů – finanční vypořádání se státním rozpočtem. Ve hře je tak odhadem 78 milionů z celkové alokace 1,3 miliardy korun. O tom Seznam už dříve psal.

Pomůže jen žaloba

Kluby, které se zamítnutím dotace nesouhlasí, se ale nemohou bránit. Proti rozhodnutí nelze podat rozklad ani se odvolat.

„Nemožnost podat rozklad nebo odvolání vyplývá z § 14q odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Žadatel o dotaci se proti negativnímu rozhodnutí může bránit jen správní žalobou,“ říká mluvčí MŠMT Lednová.

„Kluby podají správní žalobu a co? Za pár let třeba soud rozhodne, že ministerstvo pochybilo, ale kluby budou muset podat další žalobu o náhradu škody, a to bude trvat dalších několik let,“ vidí ve správní žalobě pro kluby jen další nejisté náklady předseda SK Benešov Tomáš Novák. Jeho klub ale ministerstvo žalovat bude. Benešovští fotbalisté totiž stejně jako více než tři stovky dalších sportovních spolků o dotaci kvůli formální chybě přišli.

Podle Nováka ale ministerstvo nepostupovalo správně. MŠMT mělo totiž kluby, které nedodaly finanční vypořádání se státním rozpočtem, vyzvat k nápravě. Pokud by tak spolky neučinily, mohlo strhnout část z vyplacené částky. Žádnou výzvu ale ministerští úředníci klubům nezaslali.

„Podle předběžného názoru sportovní kluby očekávaly dotaci naprosto legitimně, z jejich strany nedošlo k porušení žádné z povinností vyplývajících z jejich postavení příjemce dotace. Mohly tak usoudit, že splnily jak své povinnosti plynoucí z rozhodnutí, tak že také splnily podmínky stanovené výzvou Můj klub 2019,“ říká mluvčí České unie sportu Jiří Uhlíř.

Plaga: Chybu nelze opravit

Na prostředky pro benešovské fotbalisty se při listopadových interpelacích ptal ministra školství Roberta Plagy (ANO) i poslanec Jakub Janda (ODS). Bývalého skokana na lyžích zajímalo, proč ministerstvo nevyzvalo klub k nápravě formální chyby, kterou ve vyúčtování udělal, a místo toho mu stoplo celou dotaci. Zvlášť s ohledem na to, že finance jsou určeny na podporu sportovních aktivit mládeže do 23 let.

Podle Plagy se ale možnost opravy chyb týká jen nekompletní nebo nesprávně vyplněné žádosti. Pokud část dokumentu klub nepošle, nelze to už napravit.

„V tomto případě se totiž nejedná o ‚nekompletní či nesprávně vyplněnou žádost’, tedy o vadu, na kterou pamatuje výše citovaný zákon a výzva, ale o porušení povinnosti ze strany SK Benešov jako žadatele o dotaci a ta je ze své podstaty pro účely výše uvedeného řízení z uvedených důvodů neodstranitelná,“ píše v odpovědi ministr Plaga.

SK Benešov podle ministerstva nepomůže ani to, že se jeho předseda sám iniciativně úředníků na správnost odevzdaného vyúčtování ptal a po zjištění chyby nedodanou tabulku okamžitě odeslal. A to ještě v březnu a navíc předtím, než klub k tomu samému vyzvalo o měsíc později MŠMT. Úředníci totiž vyžadují po klubech všechny neodevzdané dokumenty, aby mohli uzavřít účet loňské výzvy. Neznamená to ale, že po napravení chyby obdrží peníze i z dotačního koláče na další rok.

Případný soud tak bude muset rozhodnout, jestli mělo Ministerstvo školství povinnost vyzvat kluby, aby chybějící tabulku dodaly, nebo šlo o neodstranitelnou chybu, a nárok na dotaci tak spolkům s vypršením termínu odevzdání propadl.

To ale předpokládá, že spolky najdou odvahu a hlavně peníze na dlouhý soudní proces. Řada z nich se totiž do správní žaloby pouštět nechce, aby na sebe nepřilákala pozornost případných ministerských kontrol.

Neúspěšným žadatelům nabízí v tomto ohledu pomoc i Česká unie sportu. Klubům hodlá zajistit prvotní právní podporu. A šéfové sportovních organizací na to slyší. Řada z nich podle informací Seznamu už správní žalobu chystá.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované