Hlavní obsah

K zemi jdou další domy. Uvolňují místo nové přehradě na severu Moravy

Foto: Povodí Odry

Takto má nová přehrada vypadat.

Reklama

17. 10. 2020 20:00

Povodí Odry zahájilo další etapu demolice vykoupených objektů na území budoucí přehrady. Do dvou měsíců demoliční firma odstraní 17 staveb. Příští rok budou práce pokračovat bouráním posledních nemovitostí.

Článek

Začalo bourání dalších objektů na území připravovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. Na území, jež bude zatopeno, je vykoupeno 98,8 % nemovitostí včetně pozemků. Náklady na to činily 303 milionů korun.

„Zde se nacházelo celkem 55 souborů staveb. Doposud bylo na katastrálním území této obce demolováno 25 staveb – rodinné domy, chaty včetně vedlejších staveb. Nyní bude odstraněno dalších 17 budov, které byly státním podnikem Povodí Odry vykoupeny a u nichž bylo stavebním úřadem vydáno povolení k odstranění stavby. Práce byly zahájeny koncem září a potrvají dva měsíce,“ uvedlo Povodí Odry.

U všech objektů, které jsou určené k odstranění, probíhá záchranný archeologický výzkum. Zahájený byl již začátkem roku 2020 a nyní je dokončován.

Demoliční práce platí státní podnik Povodí Odry a také Ministerstvo zemědělství. Náklady na demolice dosud dosáhly výše zhruba 40 milionů.

Podívejte se, jak má nová přehrada vypadat:

+2

„V následujících letech budeme postupně řešit zbývajících 13 staveb,“ dodalo povodí. K vypořádání dosud nevykoupených pozemků, ke kterému nelze dospět vzájemnou dohodou s vlastníky, zejména s obcí Nové Heřminovy, bude podle povodí využit institut vyvlastnění. Týkat se bude pozemků o celkové rozloze kolem 29 000 metrů čtverečních. Zbývající plochu o rozloze 1,5 milionu metrů čtverečních již státní podnik od majitelů vykoupil. Většina pozemků, o jejichž vyvlastnění jde, patří obecnímu úřadu obce Nové Heřminovy. Vedení obce se stále drží výsledků referenda, ve kterém se většina hlasujících obyvatel vyslovila proti stavbě přehrady. Zástupci Nových Heřminov požadují zastavení projektu. Uvádějí, že přehrada není potřeba a protipovodňovou ochranu na řece by mohl zajistit souhrn jiných opatření.

Nové Heřminovy mají plnit funkci protipovodňové přehrady na řece Opavě. Její vybudování má stát přibližně osm miliard korun. Podle státu „jde o základní prvek systému protipovodňových opatření na této řece“.

Má poskytnout protipovodňovou ochranu 16 tisícům obyvatel žijícím na území podél řeky Opavy od obce Nové Heřminovy po město Opavu. Přehrada bude nadlepšovat průtoky v řece Opavě v době sucha a sloužit také k rekreaci.

Jedná se o betonovou hráz s převáděním vody přes 4 spodní výpusti a 5 přelivů. Bude podobná přehradě Kružberk na řece Moravici.

Již v roce 1911 byl profil přehrady Nové Heřminovy registrován Zemskou vládou ve Slezsku. V roce 1953 byla Údolní nádrž Nové Heřminovy součástí Státního vodohospodářského plánu. Návrh na řešení povodňové ochrany v povodí horního toku řeky Opavy se začal zpracovávat od povodně, která tragicky postihla oblast východní Moravy a Slezska v roce 1997, zvláště region Krnovska a Opavska. V roce 2003 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo realizaci přehrady Nové Heřminovy. Vláda v roce 2008 rozhodla na základě vypracování kolem stovky studií o realizaci menší varianty přehrady s doprovodnými opatřeními.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované