Hlavní obsah

Peníze za nevyužité vouchery dostanete. Když tak půjčí stát, tvrdí cestovky

Foto: Shutterstock.com

Podle Romana Škrabánka bude letos zájezdů méně, výraznější omezení na hranicích ale nečeká.

Reklama

27. 5. 11:45

Letní cestování bude ještě v covidovém provizoriu. Plně naočkovaná bude menšina lidí, na hranicích se budou ukazovat covid pasy, často budou ale i tak nutné testy nebo respirátory. S čím vším při letních cestách počítat?

Článek

Hostem Výzvy byl prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek.

Už je čas plánovat dovolenou, nebo bude do léta všechno ještě tak třikrát jinak?

Kolikrát bude všechno jinak, nedokážeme predikovat, ale čas plánovat svoji letní dovolenou určitě nadešel, a ne dnešním dnem, už dříve. V současné době nejenom v České republice, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie dochází k výraznému rozvolňování všech dlouhotrvajících restriktivních opatření a dává to určitou šanci pro restart cestovního ruchu a jsme tomu rádi, takže určitě už je čas plánovat.

A doporučil byste spíše Evropu? Je to bezpečnější, nebo už není třeba váhat i nad exotičtějšími destinacemi?

V tuto chvíli více predikovatelné vzájemné podmínky cestování jsou v rámci Evropské unie, kde se chystá covid pas, ale to neznamená, že by nebylo možné cestovat do exotických zemí. Naopak, v posledních měsících lidé velmi často vyhledávali právě exotické destinace, jako jsou Spojené arabské emiráty, Egypt a podobně. Lidé už byli ochotni po té delší době určité odmlky cestování absolvovat i povinnost trojích testů. Ty třetí země vlastně fungovaly v těch předcházejících měsících a spíše ta Evropa neměla přesně nastavené podmínky.

Pravidla cestování v budoucnu v létě určí do značné míry zmíněný covid pas, průkaz, ve kterém bude zaneseno, jak je tedy držitel chráněný proti covidu, jestli podstoupil očkování, nějaké testování nebo má přirozenou imunitu po prodělané nemoci. Schválení se čeká v polovině června. Je podle vás už důvod k oslavám, nebo se to celé ještě může zadrhnout?

Určitý důvod k oslavám byl již v březnu, kdy Evropská komise odprezentovala tuto myšlenku přijít s určitým novým nástrojem, který usnadní volné cestování v rámci Evropské unie, a doopravdy vše směřuje k tomu, že ten digitální evropský certifikát spatří světlo světa k 1. červenci. Je to velký impulz pro cestování, znamená to v podstatě, jak jste zmínila, že budou nastaveny takové ty tři uznatelné podmínky pro volné cestování, a je důležité, aby tyto podmínky byly nediskriminační, a k tomu momentálně i dospívají jednotlivé členské státy Evropské unie. I v souladu s tím projednáváním evropského digitálního certifikátu jsme v pondělí zaznamenali všichni velice pozitivní zprávu, a to rozhodnutí vlády o tom, že PCR testy budou dvakrát v měsíci zdarma. Zatím tedy v červnu, ale pan premiér se vyjádřil, že by to mělo být po dobu celého letního období, tedy té cestovatelské sezóny až do září. Ale uvidíme, necháme se překvapit.

Znamená ten covid pas, že jeho držitel bude moci cestovat po Evropské unii bez dalších podmínek, nebo bude muset absolvovat přesto někde třeba ještě karanténu, pokud si to ten dotyčný stát vymíní?

Principem toho digitálního certifikátu je nastavení minimálně tří vzájemně uznatelných podmínek, aby právě nedocházelo k některým excesům, že by si jednotlivá členská země vymyslela ještě nějaké další restriktivní opatření. To stávající znění ale připouští v podstatě i nějaké určité odchylky, ale byly by to odchylky, které se nemohou týkat pouze těch občanů jiných zemí Evropské unie, ale musely by se týkat i jejich občanů v rámci té které země.

Česko je na covid pas připraveno skvěle

A ze kterých zemí máte signály, že by po nějakém přísnějším režimu toužily?

My momentálně nemáme žádné signály, my máme naopak velice pozitivní signály, že členské země Evropské unie se právě připravují na tento digitální certifikát. Připravují se v podstatě i po té technické stránce a musím říct, že Česká republika patří mezi lídry v rámci Evropské unie, co se týče té technické připravenosti vydávání digitálních certifikátů. Některé země mají maličko zpoždění, třeba Německo nebo Itálie, jsou to většinou země, které mají takové větší spolkové uspořádání a podobně. Ale nemáme signály, že by si někdo chtěl vytvářet v podstatě nějaké další své podmínky. Vše směřuje k tomu, aby ten digitální certifikát toto řešil a aby toho 1. července to cestování bylo opravdu volné, ať už na základě negativních PCR testů, s očkováním, nebo s potvrzením o prodělání onemocnění.

Dá se čekat, že bude covid pas platit i pro jiné než unijní státy?

V té první fázi bude řešen digitální certifikát výhradně na té evropské úrovni, ale samozřejmě lze očekávat, že poté, co tento certifikát bude běžně fungovat v rámci Evropské unie, dojde k vyjednávání v podstatě s dalšími třetími zeměmi tak, aby byl ten certifikát uznatelným nástrojem.

Už je čas plánovat dovolenou. Nebojte se exotiky, říká odborník na cestování. (Video: Seznam Zprávy)

Třeba i s Velkou Británií?

To jsou naše opakované dotazy, ale v tuto chvíli nemáme signály, že by došlo k nějakému vyjednávání s Velkou Británií. Bylo by to namístě, protože pokud se podíváme na podmínky vstupu do těch nejbližších zemí, tedy v rámci Evropy, a podmínky po tom návratu na území České republiky, tak v případě Velké Británie v tuto chvíli jsou to podmínky velmi extrémní a opravdu do Velké Británie nelze prakticky cestovat za účelem turistiky. Je to velký extrém.

Covid pas bude vydávat každá členská země pro své občany, buď bude papírový, nebo elektronický ve formě nějakého QR kódu, a v Česku bude možné covid pas získat od ministerstva zdravotnictví nebo na Czech Pointech, ale odkdy bude možné ho získat? Máte nějaké takové informace?

Česká republika je v předstihu – a to je velice pozitivní – oproti ostatním zemím Evropské unie. Určité predikce jsou, že Česká republika by měla být schopna vydávat ten digitální certifikát už v té finální podobě počátkem června.

Takové informace máte od ministerstva zahraničí?

Od ministerstva zahraničních věcí, potažmo od ministerstva zdravotnictví. Tím gestorem těchto údajů a tím, kdo vydává certifikáty, by měl být Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Někde stačí jen první dávka vakcíny

Říkali jsme, že v celé Evropské unii by covid pasy měly platit od 1. července, což tedy znamená, že patrně přijdete o kus sezóny. Jste zklamaný?

Tak o půl sezóny snad nepřijdeme. Sezóna letních dovolených obvykle trvá od června do září. Jsou to 4 měsíce. Samozřejmě dle konkrétních destinací. Některé destinace mají kratší období. Já budu věřit s kolegy, že část sezóny proběhne i v průběhu června. Opět zopakuji, ministerstvo zahraničních věcí se snaží velice intenzivně vyjednávat bilaterální dohody dopředu. Momentálně byly předjednány rámcové V4 se Slovenskem, Rakouskem, vlastně i s Německem. Tak aby Češi mohli za určitých a jasných podmínek cestovat. V tuto chvíli asi tím velkým posunem byla dohoda od 15. května. Byť není zatím vždy recipročně akceptována nebo naplňována, že je možné cestovat bez omezení pro očkované osoby, a to již po první dávce vakcíny.

Jak je to ve slovenském případě?

Tak v tuto chvíli do dnešního dne jsme dnes měli videokonferenci se zástupci ministerstva zahraničních věcí. Osobně jsem na to vznesl dotaz. A do dnešního dne Slovensko nepřistoupilo recipročně k této dohodě, byť se k ní hlásí.

Takže očkovaní Slováci mohou cestovat do Česka?

K dnešnímu dni očkovaný Slovák může přijet bez jakýchkoliv dalších restrikcí na území České republiky. Kromě toho, že se bude muset vyplnit příjezdový formulář. Ale opačně to nefunguje, pokud český občan vstoupí na území Slovenska, tak se na něho bohužel vztahuje karanténa. A až 8. den musí absolvovat PCR test. Takže ty podmínky nejsou v tuto chvíli vyvážené, nejsou reciproční, ale věřím, že je to jenom otázka několika dní, snad ne týdnů, aby ty podmínky byly opravdu naplněny recipročně z obou stran.

Bude covid pas podle vás fungovat za všech podmínek a všude? Narážím na vyjádření epidemiologa Petra Smejkala, který řekl, že bez ohledu na očkování by každého, kdo přijede ze zahraničí, testoval. Co si o tom myslíte?

Věřím v evropskou domluvu. Členské státy už nalezly konsenzus v podobě uznatelných podmínek, které se budou promítat v digitálním certifikátu.

To bylo v rozporu s tím covid pasem?

To bylo v rozporu, myslím si, že je to názor jednotlivce, byť určitě zkušeného, erudovaného epidemiologa.

Divácký dotaz: „Už jsme unavení ze situace kolem covidu, rádi bychom si jeli odpočinout k moři. Když jsme sháněli podrobné informace na cestovce i na internetu, strašně se různí. Nakonec jsme se rozhodli minimalizovat rizika nákazy, jet autem do apartmánu v Chorvatsku. Celá rodina máme po covidu 90 dní. Co nás čeká za omezení?“

Veškeré aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí. Stačí vyťuknout www.mzv.cz. A přes rozcestník se můžete podívat na aktuální informace a podmínky vstupu do té které jednotlivé země. Tam je to perfektně popsáno, informace jsou každodenně aktualizovány.

A když se zastavíme u toho Chorvatska. Přece jenom je to nejoblíbenější destinace Čechů. Můžete krátce shrnout, jaké tam jsou tedy podmínky?

Chorvatsko je jednoznačně nejoblíbenější destinací Čechů, takže v tuto chvíli Chorvatsko patří do té skupiny několika málo zemí, kam je možné vstoupit pouze s antigenním testem. Není potřeba si dělat PCR testy. Ale upozornil bych, je tam určité úskalí, že antigenní test musí být ten, který je schválen členskými zeměmi Evropské unie. A tento seznam schválených antigenních testů se také nachází na stránkách ministerstva zahraničních věcí. My už jsme zaznamenali právě případ českých občanů, kteří vyrazili do Chorvatska, ale v podstatě vstup jim nebyl umožněn, protože neměli ten uznatelný antigenní test. Dále je třeba vyplnit příjezdový formulář a to je v podstatě vše. Pokud by tazatel jel do Chorvatska v současné době a pak se třeba po týdnu vracel a jel by po vlastní ose, tedy autem, tak se na něho nevztahuje povinnost návratových testů, která bohužel v této chvíli ještě přetrvává při použití veřejné dopravy.

Česko teď od pondělí otevřelo očkování pro věkovou kategorii 35+. Následně pro lidi nad 30 let. Každopádně i když se tyhle skupiny registrují už teď, do léta se asi druhou dávkou vakcíny proočkovat nestihnou. Jak jste zmínil, tak v některých zemích stačí už jen jedna vakcína a 22denní odstup. Dá se podle vás čekat, že se ta pravidla do léta ještě budou rozvolňovat?

Já myslím, že ta pravidla jsou už v podstatě nastavena. Pokud by nastala situace, že se někdo půjde očkovat až začátkem července, tak má pořád možnost využít bezplatný PCR test. Má v podstatě podmínku pro cestování naplněnou. Takže v daném okamžiku už není podle mě tak zásadní vzhledem k tomu, že česká vláda rozhodla tak pozitivně, jak rozhodla, že je možnost dvou bezplatných PCR testů.

Vouchery letos využije někde až 40 % zákazníků

Řadu cestovních kanceláří drží nad vodou takzvaný lex voucher. Stát cestovním kancelářím umožnil nevracet lidem peníze za neuskutečněné zájezdy a místo nich poskytovat vouchery. Cestovní kanceláře vydaly vouchery za 2,5 miliardy korun. Máte přehled, kolik dovolených si Češi vybrali?

Z cestovních kanceláří jsou informace různé podle toho, jak která cestovní kancelář je asi velká, jak širokou má nabídku. To znamená, že od těch větších cestovních kanceláří dostáváme informaci, že poukaz uplatnilo již na letošní sezónu třeba 40 % zákazníků, kteří obdrželi tento voucher. Od některých máme informace 20 %, od některých 30 %. Takže nedá se jednoznačně říci, kolik vlastně těch cestovatelů voucher uplatnilo. Ale každopádně bych chtěl říci, že toto byla výrazná pomoc ze strany ministerstva pro místní rozvoj.

Co když si lidé ani letos v létě dovolenou nevyberou?

Já mám jenom takovou poznámku. Cestovní kanceláře byly ve velmi nelehké situaci. Já bych jenom vysvětlil to, co je obecně známo. Cestovní kanceláře sice vybírají zálohy na zájezd od zákazníků, ale ty zálohy zase obratem de facto používají na zálohy. Voucher tomu určitě napomohl. Pokud zákazník nechce využít v letošním roce poukaz, samozřejmě na to má právo, tak pak nastanou asi dvě varianty. Máme signály, že řada lidí sice ví, že nebude letos cestovat, ale nechává si poukaz prodloužit na další rok. Tak je to jenom o dohodě s tou cestovní kanceláří, jestli si klient prodlouží voucher a jeho platnost na příští rok, anebo jestli bude chtít proplatit příslušnou částku a k tomu je také určitý termín, který vyplývá ze zákona.

Kdo bude chtít vrátit peníze zpátky, jak má tedy postupovat?

Je tady zákonný termín. V podstatě cestovní kanceláře, které využily možnost zákona vést voucher, tak mohly vystavit poukazy na zájezd s termínem do 31. 8. 2021. To znamená až do tohoto termínu lze tento poukaz uplatnit. A pokud ho zákazník nebude chtít uplatnit, tak pak existuje 14denní zákonná lhůta, během které by cestovní kancelář měla peníze vrátit. Požádá, a do dvou týdnů by tedy měl dostat peníze zpátky.

Tak hovoří zákon. Řada cestovek klientům výměnou za ty zrušené zájezdy poslala vlastní vouchery, ne ty na základě zákona lex voucher. A přitom, jak víme z několika reakcí, neupozornila, že tyto poukazy nejsou kryté zákonem a že po skončení letošního srpna lidé automaticky nedostanou tyto peníze. Jak takové poukazy poznáme od těch krytých zákonem?

Poukaz, který byl vydán v rámci platnosti zákona lex voucher, by měl mít odkaz na toto ustanovení. Cestovní kancelář při důsledné aplikaci tohoto zákona by měla klientům oznámit, že využívá tzv. ochrannou dobu, kterou jí dává tento zákon lex voucher.

A pokud tam toto ustanovení není?

Pokud tam není, tak bych dovodil, že se jedná o poukaz dohodou, že se takto cestovní kancelář a zákazník domluvili.

Ono někdy je to dohoda, jindy si klienti stěžovali na to, že prostě naletěli. Že je cestovní kanceláře neupozornily na to, že se jedná o jiný poukaz. Co dělat v takové situaci?

Pokud není prokazatelné, že se jedná o poukaz lex voucher, tak je třeba zůstat v rámci těch intencí dohody tak, jak to bylo myšleno ze stran té cestovní kanceláře. Nedokážu posoudit jednotlivé případy, ale věřím, že v zájmu každé cestovní kanceláře je dohodnout se se svým zákazníkem. Protože zákazník má jednu velkou moc, a to příště se obrátit na někoho úplně jiného. Obecně bych řekl, pokud má klient pocit, že byl krácen na svých právech, může se obrátit na právníka a vyhodnotit konkrétně tuto situaci nebo využít institut mimosoudního řešení sporu.

Co v případě, že cestovní kanceláře nebudu mít z čeho peníze vracet?

To je otázka, jak bude fungovat letošní sezóna, je to na finanční situaci té které cestovní kanceláře. Ale my jako profesní asociace se řídíme zákony ČR a ty dávají konkrétní lhůtu. A pokud by cestovní kanceláře třeba nebyly schopné vracet, tak určitě budeme hledat společně s vládou a s našimi ministerstvy nějaké řešení.

Že by se ta lhůta opět prodloužila?

To se nedomnívám, že by byla správná cesta, že by se prodloužila lhůta, byť některé země o tom možná uvažují. Ale my spíš vidíme cestu nějakých dlouhodobých půjček ze strany státu. Spotřebitel doopravdy nesmí tímto vztahem trpět, jeho prostředky by mu měly být navráceny, tak vnímáme celý ten zákon lex voucher.

Máme se připravit na to, že budou letos dovolené dražší?

Já se nedomnívám, že by byly levnější. Ani se osobně nedomnívám, že bychom se setkávali s velkým množstvím extrémních last momentů. V současné době se cestovní kanceláře chovají velmi, velmi obezřetně. Vidíme to na tom, že ta nabídka nebude tak široká a tak pestrá. Každá cestovní kancelář si velice, velice zváží, jaké závazky si vezme dopředu, ať co se týče dopravních kapacit, nebo ubytovacích kapacit. Bude spíše menší kapacita a z toho bude plynout i menší tlak na výprodej zájezdů na poslední chvíli.

Kdy se podle vás vrátí cestování do formy, v jaké bylo v roce 2019?

Tak já myslím, že ten horizont bude velmi, velmi dlouhý. Naše asociace je i členem evropské asociace ECTAA, takže o tomto v pracovních komisích diskutujeme a taková spíše evropská predikce je, že cestovní ruch by se mohl vrátit do normálu před 2 lety, pokud to vůbec byl normál, tak v letech 2024–25.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované