Hlavní obsah

Konec klikyháků. Až příště přiveze kurýr balík, zařídí podpis vaše banka

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

19. 8. 2021 10:43

Bankovní identita bezpečně nahradí třeba i podepisování převzetí balíčku kurýrovi. Víc než polovina lidí ji už zná, využít ji mohou zatím klienti pěti bank.

Článek

Bankovní identita. Pojem, který se za pouhý půlrok své existence dokázal dostat do povědomí více než poloviny obyvatel Česka (57,2 %). Nejvíce u lidí s vyšším vzděláním a příjmy, téma také zajímá více muže. Vyplynulo to z červencového průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Cleverlance.

Obecný zájem o tuto technologii potvrzuje i to, že pouze něco málo přes třetinu dotázaných (35,9 %), kteří pojem bankovní identita (BI) znají, nevědí, jestli jejich banka zřízení bankovní identity umožňuje. Více než polovina dotázaných (55,3 %), kteří pojem BI znají, má i možnost si službu zřídit. Využívají totiž služeb banky, která to nabízí.

Pod povrchem právní a technologický propletenec, z něhož cestu ven najdou jen banky prověřené Ministerstvem vnitra. Na povrchu je ale vidět jen jednoduchá služba – ověření totožnosti přes vaši banku. Velké zjednodušení přináší lidem, kterým se nechce na úřad osobně a s občankou.

Praktické využití od června nachází ale i v soukromém sektoru. A tam bude zřejmě největší potenciál bankovní identity.

„Nejen pro všechny on-line služby a portály, do kterých se potřebujete důvěryhodně přihlásit, aby nedošlo ke zneužití vašich dat, ale především pro elektronické ‚podepisování‘ vašich rozhodnutí, všude tam, kde bylo dříve nutné prokazovat svoji totožnost,“ popisuje Jiří Voldán ze společnosti Cleverlance. Ta je jednou z těch, která firmy na bankovní identitu napojuje.

Může podle něj jít třeba o tak „banální“ situaci, jako je převzetí balíčku od kurýra. „Dosavadní způsoby elektronického podepisování, například klikyhák nakreslený prstem na tabletu, jsou totiž velice rizikové jak pro firmu, tak pro zákazníka. Jak prokážu, že transakci zákazník skutečně provedl? Skutečně tento způsob zajistí, že za zákazníka takovou transakci nemůže provést někdo jiný?“ ptá se Voldán.

Podle údajů na webu České bankovní asociace využívá bankovní identitu v kontaktu se svými klienty zatím 24 firem. Dalších 21 společností uvedení služby připravuje.

Napojit soukromou firmu na bankovní identitu je podle startupu Finbricks ze skupiny Komerční banky technicky poměrně jednoduché.

„Vidíme velký rozdíl mezi menšími organizacemi, kde napojení může trvat v řádu jednotek týdnů, až po velké firmy, kde implementace již znamená delší cestu,“ konstatuje šéf Finbricks Tomáš Fíla.

Z průzkumu pro Cleverlance také vyplynulo, že necelá čtvrtina dotázaných (23,1 %) mající povědomí o pojmu bankovní identita, už tuto technologii využila k přihlášení do Portálu občana nebo datové schránky.

„Datovka“ je občanům k dispozici od roku 2009. Přesto ji do dnešních dnů využívá pouze 12,6 procenta občanů, zatímco k o devět let mladšímu Portálu občana si cestu našlo již 17,6 procenta dotázaných.

Využití bankovní identity

Z nabízených možností využití autorizace pomocí bankovní identity preferovali respondenti na prvních třech místech zejména: přihlášení do rejstříku trestů (50,6 %), přihlášení do registrů řidičů (50,4 %) a možnost získání potvrzení o bezdlužnosti (50,1 %).

Ve všech 17 nabízených možnostech projevili dotazovaní muži výrazněji profilovaný názor, bylo jich méně nerozhodných než v případě žen. Ve většině případů pak muži projevili i větší zájem o možnosti využití bankovní identity.

Největší rozdíly v zájmu o využití autorizace pomocí bankovní identity byly například v přihlášení do rejstříku trestů (muži 56,5 % oproti ženám 43,3 %) nebo přihlášení do datové schránky (muži 45,2 % oproti ženám 29,6 %).

Čemu věříme

V případě elektronického ověření totožnosti je pro Čechy stále nejdůvěryhodnější klasický občanský průkaz (60,9 %) nebo průkaz s čipem (59,7 %). Hned třetím nejdůvěryhodnějším způsobem ověření totožnosti je podle dotázaných bankovní identita (56,8 %).

„Přestože je bankovní identita nejmladší z uvedených autorizačních technologií, vydobyla si rychle v podstatě první místo mezi čistě elektronickými postupy,“ podotýká Jiří Voldán z Cleverlance.

Průzkum Evropské komise zjistil, že pouze 14 členských států problematiku digitální identifikace nějakým způsobem řeší.

„Nový návrh evropské direktivy eAIDAS 2021 se proto snaží digitální identitu sjednotit po celé EU, umožnit její ‚roaming‘, tedy platnost národní digitální identity po celé EU. A přináší i tzv. identity wallet, tj. mobilní aplikaci, do které si své osobní doklady jako občanský a řidičský průkaz, CovidPass a další budete moci nahrát. I naše bankovní identita bude mít v tomto systému své místo,“ ubezpečuje Voldán.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované