Hlavní obsah

Lokalita u obce Skalička je dle zoologa unikátní, preferuje tam suchý poldr

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

31. 3. 20:57

Řada druhů bezobratlých živočichů, ohrožené druhy pavouků či ptáci se vyskytují u obce Skalička na Přerovsku, která leží u řeky Bečvy. Lokalita je z přírodovědného hlediska naprosto unikátní

Článek

V oblasti by mělo vzniknout vodní dílo Skalička, které má ochránit před záplavami obce a města ležící kolem Bečvy. O jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto, může jít o víceúčelovou nádrž nebo suchý poldr. Podle zoologa a vedoucího přírodovědného oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Dušana Trávníčka by suchý poldr také dokázal zachytit povodňovou vlnu, byl by však mnohem levnější. "Hlavně by zachoval řeku a její okolí v současné podobě. Výstavbou přehrady by byly nenávratně zničeny všechny zdejší biotopy.

Letos má být zpracována analýza, na jejímž základě bude vybrána nejvhodnější varianta. Jsem přesvědčen o tom, že tato oblast má tak mimořádnou hodnotu, že by naopak měla být vyhlášena jako chráněné území. Nic na tom nemění ani otrava rybí osádky po úniku toxických látek z podzimu roku 2020," uvedl Trávníček.

„Řeka Bečva se u Skaličky vymanila z vodohospodářských zásahů a samovolnými procesy se její řečiště postupně navrátilo do přirozeného stavu,“ uvedl zoolog. „Znovu tady vznikly štěrkové lavice, jejichž tvar a rozmístění se mění v závislosti na dynamice vodního toku. Cenný je i lužní les kolem řeky. V rámci celé republiky se najde jen velmi málo míst se srovnatelnou druhovou diverzitou bezobratlých živočichů. Během výzkumu jsme zde zjistili neuvěřitelných 64 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů. Do kategorie kriticky ohrožených, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí vyhynutí, spadá šest druhů,“ uvedl Trávníček.

Kromě brouků se podle něj v lokalitě vyskytuje i pozoruhodná fauna pavouků, tři zde nalezené druhy, slíďák příbřežní, slíďák břehový a skákavka kovová, patří mezi kriticky ohrožené druhy. „Na své si zde přijdou i milovníci ptáků. Při troše trpělivosti můžete pozorovat ledňáčka říčního lovícího drobné rybky nebo kulíka říčního, který své snůšky klade do mělkého důlku přímo mezi kameny,“ uvedl zoolog.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované