Hlavní obsah

Na Akademii věd ocenili publikaci o středověkém umění

Foto: imageBROKER.com, Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

1. 10. 2021 19:38

Absolutní vítězkou letošních Cen Nakladatelství Academia je publikace Imago, imagines. Kniha, čítající přes 1400 stran, se věnuje středověkému výtvarnému umění.

Článek

Získala i cenu za nejlepší výtvarné zpracování, jehož autory jsou Pavel Štefan a Jan Šavrda. Hlavními editorkami vítězné publikace jsou historičky umění Kateřina Kubínová a Klára Benešovská. Na knize s nimi spolupracovala desítka dalších autorů. Badatelé se v ní zabývají funkcemi, které středověké umění v českých zemí plnilo - vedle estetické i náboženskou, didaktickou či reprezentativní. Publikace představuje také proměny uměleckých stylů od 10. do první třetiny 16. století.

Ve dvou sekcích zvítězila kniha anglisty a překladatele Martina Hilského Shakespearova Anglie - Portrét doby. Stala se nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia a má také cenu v kategorii původních vědeckých nebo populárně-naučných prací. Dílo přináší pohled na dobu slavného dramatika, je členěno na 36 kapitol a více než 200 krátkých, esejisticky psaných podkapitol. Navazuje na předchozí Hilského knihu Shakespeare a jeviště svět.

Za překlad knihy Válečný deník 1914–1918 autora Ernsta Jüngera převzala cenu Nina Fojtů. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace byl oceněn atlas Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí. Jeho autory jsou entomologové Jan Macek, Ladislav Roller, Karel Beneš, Kamil Holý a Jaroslav Holuša. Cenu poroty získaly badatelky Martina Ireinová a Petra Přadková za publikaci Slovanský jazykový atlas. Obě působí na Ústavu pro jazyk český AV.

Odborná porota letos vybírala ze 60 přihlášených publikací vydaných loni Nakladatelstvím Academia či na pracovištích Akademie věd. Soutěž se konala potřinácté. Zároveň byly vyhlášeny výsledky Studentské soutěže, která oceňuje autory zdařilých diplomových prací.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované