Hlavní obsah

Na pražské nádraží Vyšehrad je uvalena exekuce kvůli neumožnění kontrol

Foto: Praha 2

Zchátralé nádraží Vyšehrad v Praze.

Reklama

28. 7. 16:24
aktualizováno • 29. 7. 18:14

Městská část Praha 2 je v exekuci oprávněnou stranou. Společnost RailCity Vyšehrad, která budovu vlastní, uvedla, že kontrolu v nejbližší možné době umožní.

Článek

Soudní exekutor uvalil exekuci na chátrající budovu bývalého nádraží Vyšehrad v Praze. Důvodem je fakt, že majitelé opakovaně neumožnili pracovníkům stavebního úřadu Prahy 2 provést kontrolu památkově chráněné budovy. ČTK to sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová, městská část je v exekuci oprávněnou stranou. Stavební úřad podle ní firmu RailCity Vyšehrad, která budovu vlastní, před tím kvůli neumožnění vstupu opakovaně pokutoval. Společnost uvedla, že kontrolu v nejbližší možné době umožní.

„Byl podán exekuční návrh, exekuční soud vydal exekutorovi pověření, exekutor účastníky vyrozuměl o zahájení exekuce a zajistil majetek povinného pro účely případného vymáhání uložených pokut a nákladů exekuce,“ uvedla Zoulová. Exekutor na nemovitost vydal i exekuční příkaz k uhrazení nákladů exekuce, které firma RailCity Vyšehrad podle svého vyjádření již zaplatila, a příkaz tím zanikl.

Firma dále uvedla, že je připravena stavebnímu úřadu do budovy přístup umožnit. „Tuto nepeněžitou povinnost je společnost připravena dobrovolně splnit v nejbližší možné době, což, jak společnost předpokládá, povede k navazujícímu okamžitému úplnému skončení předmětného exekučního řízení,“ napsala firma.

Foto: Praha 2

Historická podoba nádraží.

Zoulová sdělila, že vydání exekučního titulu předcházelo opakované uložení pokut za neumožnění vstupu pracovníkům stavebního úřadu při kontrolních prohlídkách. „Maximální výše pořádkové pokuty činí 50 000 Kč. Stavební úřad pořádkové pokuty ukládal opakovaně. Posledními dvěma rozhodnutími byla uložena pořádková pokuta v maximální výši,“ uvedla.

Dodala, že u aktuálních pokut má v jednom případě vlastník lhůtu na zaplacení a ve druhém tento týden skončila lhůta pro odvolání, které úřadu zatím nedošlo. „Dříve uložené pořádkové pokuty byly vlastníkem uhrazeny,“ doplnila mluvčí.

Objekt, který je v soukromých rukou od roku 2007, vlastní od začátku letošního roku přes firmu RailCity Vyšehrad kyperská společnost MIQUELIRA LIMITED. Skutečný vlastník není oficiálně znám. Vedení magistrátu podle dřívějších vyjádření se zástupci majitelů jedná o možnosti budovu odkoupit nebo směnit za městské pozemky. Radní Jan Chabr (TOP 09) řekl ČTK, že se zatím nepodařilo dosáhnout dohody. Zástupci magistrátu dříve mluvili i o možnosti vyvlastnění.

Budova z počátku 20. století byla prohlášena kulturní památkou v roce 2000. Investoři dříve plánovali objekt přestavět, z plánu však i kvůli potížím prosadit projekt u památkářů sešlo. Budova tak dlouhodobě chátrá. Provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960 a nyní již obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.

Aktualizace - Původní zprávu z 28. 7. ČTK pro nepřesnosti stornovala a nahradila 29.7. novou. Zprávu jsme proto upravili v plném znění.

ČTK jako autor a zdroj informací uveřejnila i následující omluvu:

Česká tisková kancelář vydala 28. 7. 2021 článek s názvem „Na nádraží Vyšehrad je uvalena exekuce, zřejmě půjde do dražby“, který hromadně převzala další média. Byla v něm uvedena nepravdivá tvrzení, která hrubě a neoprávněně zasáhla zejména do pověsti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o.

V článku bylo uvedeno, že proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. jakožto vlastníkovi komplexu nemovitostí nádraží Vyšehrad bylo zahájeno exekuční řízení za účelem vymožení finanční pohledávky ve výši 14,2 milionu korun kvůli údajně nezaplaceným pokutám uloženým památkáři. Z tohoto důvodu měly být údajně zmíněné nemovitosti předmětem exekuční dražby.

Není pravda, že je vůči společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. vedeno exekuční řízení s cílem vymožení výše uvedené částky, a stejně tak není pravda, že by měl být komplex nemovitostí nádraží Vyšehrad prodáván v dražbě.

Předmětem exekučního řízení vedeného proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. není vymáhání žádné peněžité povinnosti společnosti RailCity Vyšehrad, natož pak pohledávky ve výši 14,2 milionů korun českých. Pokud byl v minulosti vydán exekuční příkaz k vymožení peněžité povinnosti, pak se jednalo o exekuční příkaz směřující k úhradě nákladů tohoto exekučního řízení, kterou příslušný exekutor předběžně vyčíslil na pouhých 14.215,- korun českých, tedy na částku tisíckrát nižší. Tato bagatelní částka byla navíc uhrazena již před tím, než ČTK nepravdivý článek publikovala.

Česká tisková kancelář se za tyto nepravdivé informace, které vznikly pravděpodobně nesprávnou interpretací veřejně dostupných informací, omlouvá.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované