Hlavní obsah

Nejkomplikovanější boj o váš hlas začal. I poděkování zdravotníkům je kampaň

Foto: hnutí ANO

Extrémně dlouhá bude letošní kampaň před krajskými volbami (ilustrační snímek).

Reklama

4. 5. 2020 12:08

Musíme pohlídat, aby strany nezneužívaly třeba charitu v době kampaně. Ale nemůžeme všechny takové příspěvky označit za kampaň, to by bylo divné, říká člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Článek

Kampaň pro volby do hejtmanství a jedné třetiny Senátu začala. Viditelná je například na volebních účtech politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů, kteří se hodlají 2. a 3. října ucházet o 27 míst v Senátu a bojovat o vládu nad 13 kraji.

Letos bude specifická – bude dlouhá a ve stínu epidemie koronaviru. Strany už od 15. dubna musí započítávat vše, čím se prezentují, do limitů kampaně. Na senátorský obvod to jsou 2 miliony korun, pro kraj pak 7 milionů korun. Odkryjí tak kompletně karty svého hospodaření na půl roku. Zároveň Seznam Zprávami oslovené strany připouští, že její větší část přesunou do virtuálního prostředí.

Podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Tomáše Hudečka, který se v úřadu specializuje na financování senátní kampaně, jde co do kontroly hospodaření o nejkomplikovanější volby. „Kandidují strany, hnutí, ale i ad hoc koalice a nezávislí kandidáti. Ti všichni musí mít volební účet,“ připomíná v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V rozhovoru dále popisuje, jak se zorientovat v labyrintu čísel, účtů, dohodnutých kódů, jak se kampaně počítají a co je ještě kampaň a kde strany „nechat dýchat“.

Od minulého týdne strany zveřejňují své volební účty pro letošní krajské a senátní volby, dá se říci, že tím začala kampaň?

Spíše začala viditelně pro voliče. Ale strany ještě domlouvají koalice pro jednotlivé senátní obvody, takže zde to bude zpožděné do okamžiku, než se domluví. Formálně regulovaná část kampaně začíná dnem, kdy rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb je publikováno ve sbírce zákonů (15. dubna 2020, pozn. redakce).

Jsou i v těchto volbách limity?

U senátních voleb je limit 2 miliony korun na senátní obvod pro první kolo, a pokud se kandidát dostane do druhého kola, tak se limit zvyšuje o dalších 500 tisíc korun (v krajských volbách je limit 7 milionů korun, pozn. redakce). Limit se počítá ode dne, kdy byly vyhlášeny volby, a od té doby kandidáti, strany a hnutí nemohou volební kampaň financovat jinak než skrze transparentní volební účet.

Volby byly vyhlášeny téměř půl roku před jejich konáním, takže kandidáti musí daleko strategičtěji rozvažovat, jak kampaň vést, aby limit nepřekročili. V období půl roku je jednodušší se k limitu dostat, než kdyby regulovaná část kampaně trvala jen tři měsíce.

Kdo všechno účet musí mít?

V těchto volbách je to komplikovanější, protože kandidují strany, hnutí ale i ad hoc koalice a nezávislí kandidáti. Ti všichni musí mít volební účet. V případě, když celorepubliková strana kandiduje ve více obvodech, tak může mít jeden volební účet, ale my je nabádáme, aby na něm jednotlivé transakce označovaly čísly volebních obvodů, aby bylo transparentně vidět, jak volební kampaň probíhá.

Kódují to tedy podle čísel okrsků nebo kódem 99, což je označení pro sdílené náklady pro více okrsků, jako například jednotný vizuální styl, nebo společné focení kandidátů a nemusí to rozpočítávat na jednotlivé kandidáty.

Jak se to pak započítává?

Senátní volby v 27 obvodech jsou brány jako volby s celorepublikovou působností. Když strana kandiduje v deseti obvodech, limit se vynásobí počtem kandidátů. V tomto případě by to bylo 20 milionů do prvního volebního kola. Když pak náš úřad provádí kontrolu, tak podle kódů a poměrným rozpočítáním, se snažíme dohledat, zda limity přesaženy byly nebo nebyly.

To je pěkný rébus.

Senátní a krajské volby jsou v tomto nejkomplikovanější. U kterékoliv velké strany, na kterou si ukážete, platí, že jsou kraje, kde kandidují pod značkou, a v jiných se schovávají za jméno nějaké koalice. Strany v koalici se musí také dohodnout, že jedna povede účet a je za něj zodpovědná. Volební koalice totiž nemá žádnou právní subjektivitu.

Dohoda pak může být dvojí. Buď se každé ad hoc koalici zřídí samostatný volební účet, nebo to mohou kódovat na svém kmenovém účtu.

Co je podle vás transparentnější?

Pro voliče by bylo ideální, kdyby v každém senátním obvodu měla strana zřízený samostatný volební účet. To stejné pro kraje. Ale musíme se na to dívat i tak, že nelze strany zahlcovat přílišnou administrativou. Celorepublikové strany by si musely zřídit 27 samostatných volebních účtů jen za Senát a obhospodařovat je.

Je nějaká cesta, jak to zpřehlednit?

Nejlepší by bylo, že by se zakotvila povinnost kódovat výdaje podle čísel volebních okrsků. Nevím, jestli přímo na úrovni zákona, nebo vyhláškou či usnesením vlády.

Dnes je to na základě gentlemanské dohody?

Na základě doporučení úřadu. Celkem intenzivně jsme to komunikovali s politickými stranami, které kandidují ve více obvodech, takže to není jen náš výmysl. Je to oboustranná dohoda, ale jak se k tomu strany nakonec postaví v průběhu volební kampaně, tak to nevíme. Ale nemáme na ně žádnou páku, aby výdaje kódovaly.

Co se teď na účtech dočteme?

Měly by tam být veškeré výdaje v penězích související s kampaní. Zákon zakazuje platit cokoliv, co se týče volební kampaně, mimo volební účet. Volební kampaň pak definuje velice široce.

Jediné, co by se na účtech nemělo zobrazovat, jsou dobrovolníci, straničtí zaměstnanci, kteří jsou placeni ze zaměstnaneckého účtu, nebo akce typu „ploty“, kdy si podporovatelé věší na své nemovitosti propagační materiály. Na volebním účtu se promítne jen výroba plakátů, teprve až v závěrečné zprávě o financování volební kampaně se promítne příspěvek vyvěšovatele, že si plakát vyvěsil na svůj plot.

Na volebních účtech jsou i dary nebo převody z běžných stranických účtů. Kolik účtů politické strany mají a které jsou přístupné veřejnosti?

Politické strany mají ze zákona čtyři typy účtů. Mají jeden transparentní účet, kde přijímají dary, případně státní příspěvky. Pak mají provozní účet, ten je neveřejný a my se na něj dostaneme jen v případě zahájení jeho kontroly. Dále mají zaměstnanecký účet pro účely vyplácení mezd a v době voleb volební účet. Viditelné jsou jen dva, volební účet a transparentní účet pro příjem darů.

Co je provozní účet?

Financují z něj každodenní provoz mimo volby – když vedou permanentní kampaň, zadávají si průzkumy, platí občerstvení, nájem a podobné věci. Daleko důležitější pro zákonodárce bylo, odkud do politické strany tečou peníze ve smyslu darů a státních příspěvků, ale už ne, jakým způsobem mimo volby strana s financemi nakládá.

Má toto dělení smysl? Již několikátým rokem se zde vlastně jede permanentní kampaň.

Myslím, že ano, nechme strany dýchat, ať si své účty, nájmy, povinnosti splácí jako občané nebo firmy, u kterých by také nikdo neočekával, že by měli zveřejňovat svá daňová přiznání.

Kampaň proběhne ve stínu koronaviru, což nese nové formáty. Už jsem zaznamenala různé bannery nebo plakáty, kdy strany děkují zdravotníkům nebo kdy se hlásí k různým darům, nebo online diskuse. To už je kampaň, jejíž náklady patří na volební účet?

Teď už je to kampaň, a pokud na to vynaloží nějaké prostředky, tak se to počítá do nákladů kampaně. Pro nás jako úřad dohled nad virtuální kampaní je daleko komplikovanější, ale už jsme si našli nástroje, jak na to. Necháváme si k tomu zpracovávat odborné analýzy a posudky. Rozhodně se peníze, které se využívají ve virtuálním prostředí, započítávají do nákladů kampaně.

Letos to vypadá na posílení kampaně v online prostředí. Co se započítává? Že si objednám reklamu, to je viditelné, ale třeba propagaci příspěvku, aby se zobrazoval co nejvíce lidem?

Ano a pak je rozdíl, když má někdo osobní účet, nebo profesionální účet, kde si platí jeho správu nebo design. To vše se započítává do kampaně jako takové. Pokud má někdo veřejný účet a neprobíhá kampaň, tak se to platí z provozního účtu strany. Ve chvíli, kdy kampaň probíhá, tak se to musí vykazovat a platit z volebního účtu jako takového.

Co třeba příklady, kdy strany uvedou, že z peněz na kampaň vytvoří web pro dobrovolníky nebo je darují lidem postiženým současnou krizí?

Tam je to na hraně. Jistě do kampaně patří, pokud by se s tím strana dále prezentovala a natiskla plakátky či letáčky. Co se samotných darů týče, zde bych se přikláněl k tomu, že by to do kampaně patřit nemělo, pokud z toho daru nebude například vyplývat povinnost zveřejňovat u něj logo strany. Třeba kdyby strana dala dar domovu důchodců a podmínkou by bylo, že na vstupní dveře vylepí, že tato strana podporuje tento domov důchodců. Zde bychom už museli vážit na chemických vahách, abychom se dopídili spravedlivého výsledku. Najít balanc, aby strany nezneužívaly situace na jedné straně, a na druhé, aby dohled úřadu nebyl zbytečně tvrdý a asociální. Abychom neřekli, že všechny charitativní příspěvky budete započítávat do nákladů kampaně, to by vypadalo divně.

Jak úřad rozhoduje, když se vám dostane nějaký případ, který je na hraně?

Struktura úřadu je předseda, čtyři členové a zaměstnanci-právníci. Minimálně ve formátu 1+4 tyto problémy diskutujeme, důležitý je pro nás i názor našeho odboru kontroly, a když je to hodně komplikovaná věc, tak si můžeme zadat i externí analýzu, která nám v rozhodování pomůže. Od začátku jsme odmítali hlasování tři proti dvěma a podobně a snažíme se nalézt konsenzus, který je přijatelný pro všechny.

Skutečný test, jestli jsme to vymysleli správně, je až v případě, že se stranou nebo hnutím vedeme správní řízení. Když nejsou spokojené s výsledkem, tedy že dostaly pokutu, tak pak to řeší krajský soud v Brně. Až tento rozsudek je pro všechny směrodatný.

Dokdy lze volební účty sledovat?

I po volbách je možné účet sledovat, hodně věcem dochází splatnost. Minimálně pak do okamžiku, kdy strana odevzdá svou zprávu o financování volební kampaně, což je 90 dní po volbách. Výpisy z účtu pak musí strana držet pět let, aby je náš úřad mohl zkontrolovat i zpětně.

Narazili jste v rámci letošních voleb již nyní na něco, kdy jste váhali, zda se to má započítat, či nikoliv?

Zatím je moc brzy, hodně kandidujících stran vyčkává, protože vést volební kampaň jen v prostředí internetu pro ně není úplně pohodlná strategie. Na druhou stranu prostor úřadu pro dohled nad živou, probíhající kampaní není zas tak široký. Omezujeme na kontrolu, jestli uvádí zadavatele a zpracovatele na propagačních materiálech a zdali prostředky proudí přes volební účet. Financování jako takové můžeme řešit, až když máme v ruce celé účetnictví a zprávu o financování volební kampaně, což je nejméně 90 dní od voleb.

Během kampaně si zaznamenáváte její průběh?

Ano, sledujeme ji osobně a máme i placené monitoringy.

Reklama

Doporučované