Hlavní obsah

Banky odpustí splátky až na půl roku. Klient jim ale bude muset napsat

Foto: ČTK

Ministryně financí Alena Schillerová.

Reklama

1. 4. 2020 15:23
aktualizováno • 1. 4. 2020 19:55

Ministryně financí Alena Schillerová po konzultacích s bankéři ustoupila od generálního pardonu na splácení úvěrů. Dlužníci budou muset svým věřitelům neschopnost splácet oznámit. Banky však nebudou zkoumat důvody nesplácení.

Článek

Splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020 se až na půl roku zastaví. Schválila to dnes vláda. Generální pardon ovšem nebude automatický. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19. Odklad bude bezplatný.

Bankéři si tak prosadili mírné změkčení dluhového moratoria, jak dnes už dříve zjistily Seznam Zprávy. Finanční ústavy z řad bankovních i nebankovních poskytovatelů půjček nebudou nijak prověřovat důvody, které klienta uvrhly do finanční tísně. Úleva bude tříměsíční nebo šestiměsíční, volba je na dlužníkovi.

V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno. „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujišťuje Alena Schillerová.

V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. Úroky budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši, v případě spotřebitelů však mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. „Díky tomuto stropu na úroky se zabrání situaci, že by po skončení odkladu musel spotřebitel zaplatit úroky v takové výši, která by pro něj byla likvidační,“ vysvětlila ministryně financí.

U úvěrů právnických osobám se odloží jen splátky jistiny, úroky se budou splácet dál.

„Možnost odkladu splátek až o 6 měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu. V tomto smyslu návrh zákona odpovídá představě, se kterou banky do expertních jednání s MF vstupovaly,“ uvedl Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Vedle moratoria dnes vláda také schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se tato ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné.

Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

Úlevy pro nájemníky

Vláda na středečním jednání řešila také situaci lidí, kteří mají problém s platbou nájemného kvůli poklesu příjmů. „V době koronavirové krize není možné, aby někdo dostal výpověď z nájmu za to, že nezaplatil nájem kvůli snížení příjmu v důsledku mimořádných opatření,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Podle ní budou tyto pohledávky pronajímatelů splatné až do 31. 5. 2020. Doplnila, že ti, kdo mají půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení, mají možnost odložit si splátky do 30. 11. 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet.

Další schválené opatření vychází vstříc pronajímatelům, prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. Důvodem je předpoklad, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno.

Návrhy nyní míří do Poslanecké sněmovny, která je projedná ve zrychleném režimu legislativní nouze.

Reklama

Doporučované