Hlavní obsah

Popálenou ji v šesti letech ošetřovali. Skončila kvůli tomu v exekuci

Exekucím v Česku čelí téměř 3500 dětí.Video: Tomáš Svoboda, Jan Kozel, Seznam Zprávy

 

Reklama

14. 2. 2020 6:30

Reportéři Seznam Zpráv popisují další případ dětské dlužnice. Fakultní nemocnice Plzeň s exekutory po nezletilé dívce žádá přes 27 tisíc korun. Po zjištěních redakce postup zváží.

Článek

Psal se rok 2013, když lékaři v plzeňské fakultní nemocnici přijali popálenou šestiletou dívku. Na ošetření ji přivezla matka, její dcera musela v nemocnici několik dní zůstat, protože měla zranění na obličeji a krku.

Střih o sedm roků později. Letos třináctiletá slovenská dívka má v exekučním řízení zaplatit 27 tisíc korun. Po složité rodinné situaci skončila v české ústavní péči a má na krku dluhy za léčbu, kterou jako malé dítě nemohla ovlivnit. Dívka si přeje zůstat v anonymitě, o dluzích se dozvěděla nedávno, přestože jí soud už před pěti lety nařídil dluhy zaplatit.

Důležitý moment v celém případu nastal už při ošetření. „Rodina tehdy nedoložila, jestli byla dívka účastníkem veřejného zdravotního pojištění,“ popsala advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová. V soudních sporech zastupuje desítky dětských dlužníků. Nyní usiluje o to, aby justice tuto kauzu nezletilé dívky znovu otevřela.

Případ, kdy nemocnice vymáhá peníze po nezletilé, je i pro ni výjimečný. Většinou řeší dluhy vzniklé ve veřejné dopravě nebo v knihovnách. „Mně přijde alarmující skutečnost, že šestiletému dítěti určí povinnost hradit náklady na léčení, když ani samo nemohlo o léčení rozhodnout,“ podivila se advokátka.

Jak se dívka do exekutorských spárů dostala? Ze spisů není jasné, zda skutečně neměla zdravotní pojištění, nebo rodina pouze nedoložila potřebné doklady. Lékaři nicméně později vyčíslili náklady spojené s léčením na 12 450 korun. „Fakultní nemocnice doručovala na adresu dívky předžalobní výzvu a poté ji zažalovala o zaplacení částky,“ popsala advokátka.

Úřady nebyly schopné matku dohledat, a tak stanovily dívce před soudem opatrovníka, justičního čekatele okresního soudu. „Jak jsme se i z jiných kauz přesvědčili, pokud soud určí opatrovníka, bývá ve sporu čistě formálně a žádné úkony pro obranu žalovaného nečiní,“ uvedla dluhová poradkyně Vlastimila Feistingerová. Pracuje v plzeňské pobočce organizace Člověk v tísni.

Okresní soud Plzeň-město v lednu 2015 rozhodl ve prospěch nemocnice a uložil dívce zaplacení částky. Podle advokátky vůbec neprokazoval, jestli měla dívka uzavřené zdravotní pojištění. „Poté vydal rozsudek, kde byla žalovaná poučena, že není možné podat opravný prostředek. Podle mého názoru to poučení bylo vadné. Opatrovník, ač s právním vzděláním, proti tomu odvolání nepodal,“ popsala advokátka.

Věří, že soudy po pěti letech případ znovu otevřou, proto se proti rozsudku odvolala. „Mám za to, že předchozí doručení justiční čekatelce nebylo účinné. Žalovaná strana se o rozsudku dozvěděla až na konci letošního ledna nahlédnutím do spisu,“ vysvětlila Dolejšová Kabelová.

S nemocnicí se chtěla domluvit na mimosoudním vyrovnání. Zatím neúspěšně. „Při vymáhání pohledávek musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Vzhledem ke složitosti problematiky vymáhání dluhů u dětí budeme postup koordinovat s naším zřizovatelem – Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ke konkrétním případům se prozatím nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.

Ministerstvo po dotazech Seznam Zpráv kauzu prověřilo. Vyzývá nemocnice, které zřizuje, aby podobné případy prošetřily. „Přikláníme se k tomu, aby po zvážení všech okolností a důkladném posouzení konkrétního případu nemocnice zvážily možnost dluh prominout,“ uvedla tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Zařízení mohou využít postup podle zákona o majetku státu. Umožňuje dluh odpustit v těžké životní situaci klienta.

Podle resortu jde o výjimečný případ. Jenže jen plzeňská nemocnice za pět let nazpět eviduje 173 pacientů, kteří se u ní zadlužili ještě přes osmnáctinami. Nemocnice od nich celkově žádá přes 3,5 milionu korun. „Na některé z vyšších částek je sjednaný splátkový kalendář,“ dodala mluvčí nemocnice.

Exekutorská komora podle čísel z loňského května eviduje téměř 3500 dětí v exekuci. Úřady nemají ponětí, kolik z nich čelí zadlužení kvůli ošetření v nemocnici. „Je velmi smutné, že k tomu dochází. Předpokládáme, že se to týká jen dětí cizinců, kteří nebyli v systému zdravotního pojištění. Zdravotní ošetření a domluvu o úhradě péče musel zajistit zákonný zástupce, nicméně závazek se vymáhá po dítěti,“ uvedla Feistingerová.

Ústavní soud se i v posledních měsících v několika důležitých nálezech postavil na stranu dětských dlužníků. Skoncovat s podobnými případy chce také vláda i poslanci. Chystají zákon, který znemožní, aby děti nakročily do dospělého života s většími dluhy než majetkem.

Reklama

Související témata:

Doporučované