Hlavní obsah

Populace kriticky ohrožených druhů v Čertově zahrádce jsou zdravé

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

5. 6. 2020 15:14

Pracovníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) a geologové z České geologické služby tento týden za použití horolezecké techniky prozkoumali jedno z posledních málo známých míst v Krkonoších.

Článek

Obtížně přístupná skalnatá rokle na úbočí Studniční hory známá jako Čertova zahrádka patří mezi nejcennější krkonošské botanické lokality, řekl dnes ČTK biolog Správy KRNAP Vojtěch Zavadil. Cílem bylo zmapovat výskyt rostlinných druhů a geologické podmínky Čertovy zahrádky.

Dostupná místa Čertovy zahrádky vědci v minulosti prozkoumali, komplexní průzkum nepřístupných míst dosud chyběl. „Důležitým zjištěním je, že populace rostlin, z nichž mnohé jsou zapsané na seznamu kriticky ohrožených druhů, jsou početné, zdravé a stabilní. Roste tam například keř velmi vzácného jeřábu sudetského, což je endemit Krkonoš. Roste v ČR jen v Krkonoších a po celých horách je ho asi 90 keřů. Vznikl v postglaciální době zkřížením dvou druhů jeřábů, které z Krkonoš již vymizely,“ řekl ČTK Zavadil.

Květena Čertovy zahrádky je podmíněna její geologií. Nachází se tam výchoz bazické, minerálně bohaté horniny, označované jako porfyrit. Takových míst je ve vysokých polohách Krkonoš několik a všechny hostí unikátní flóru, včetně některých reliktních druhů, jejichž nejbližší populace se nacházejí ve vysokých polohách Alp či v severských oblastech.

„Roste tam například lomikámen vstřícnolistý, což je vyloženě alpský druh, který vyhledává bazické substráty. Nikde jinde než v Krkonoších se v ČR nevyskytuje. Zajímavostí je i kuřička krkonošská, je to český endemit, který roste pouze na Čertově zahrádce a v sousední Čertově rokli,“ řekl ČTK Zavadil.

Vědecká expedice shromáždila desítky botanických a geologických vzorků, které vědci vyhodnotí. Výstupem bude soupis zjištěných druhů vyšších rostlin a vyjasnění geologických poměrů.

Aby vědci příkrá pole pohyblivých sutí a skalních stěn v nadmořské výšce okolo 1250 metrů mohli prozkoumat, použili horolezecké vybavení. Z protějšího svahu Obřího dolu vypadá lokalita, která je v nejcennější první zóně NP, jako téměř kolmá skalní stěna. „Je tam vstup zakázán. Průzkum této lokality byl proto výjimečnou událostí, běžně tam nechodí ani pracovníci Správy KRNAP,“ řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Takzvanými zahrádkami jsou v Krkonoších většinou označované botanicky pestré lokality na lavinových drahách v závětří ledovcových karů v nejvyšších partiích hor. „Čertova zahrádka ale kar není. Je to rokle v boční stěně ledovcového údolí, které se jmenuje Obří důl,“ dodal Zavadil.

Obří důl je ledovcové údolí, které se táhne severně od Pece pod Sněžkou k patě Sněžky. Většina Obřího dolu patří mezi nejcennější části KRNAP.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované