Hlavní obsah

Povinné očkování jde zařídit rychle. Co mu stojí v cestě?

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ani státem nařízené očkování se nemusí vztahovat na všechny.

Reklama

14. 11. 6:00

K povinnému očkování proti nemoci covid-19 se nemusí měnit zákon, stačilo by doplnit ministerskou vyhlášku. Vakcína však musí dostatečně chránit.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Evropské vlády stupňují tlak na občany, aby se nechali očkovat proti nemoci covid-19. Také český kabinet zavedl kvůli rychlému šíření nákazy nová opatření, která zkomplikují život neočkovaným.

Logicky vyvstává otázka, zda nezavést očkování proti koronaviru povinně. Pro závazné očkování se vyslovila například bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně Helena Válková (ANO) nebo šéf skupiny ČEZ Daniel Beneš. Za relevantní možnost označil povinné očkování také Srđan Matić, zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) v Česku.

Odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, který se často vyjadřuje kriticky k přijímaným opatřením proti šíření koronaviru, uvedl, že by povinné očkování bylo férovější než současný nepřímý tlak ze strany vlády.

„Už nyní je kombinace omezení v maloobchodu a zpoplatnění testu de facto nucením k očkování. Vláda to ani nezastírá. Jsem a priori příznivcem dobrovolného očkování, povinné očkování ale považuji za legitimní řešení,“ řekl Dostál pro Seznam Zprávy.

K zavedení povinného očkování by se nemusel měnit zákon, a nebyl by tudíž potřebný souhlas parlamentu. Stačilo by doplnit už platnou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, která stanoví povinná očkování a jejich náležitosti. Přesto o povinném očkování neuvažuje ani dosluhující vláda Andreje Babiše, ani nástupnická koalice v čele s Petrem Fialou.

Zdrženlivost vlád po celém světě k povinnému očkování má více důvodů – odborných, právních i politických.

Předpokladem povinného očkování je, že vakcína bude efektivně chránit před nákazou. „Museli by konstatovat, že existuje šance na kolektivní imunitu u této nemoci. Jinak by povinnost nebyla důvodná,“ uvedl Dostál, který se angažuje v Pirátské straně.

Z dosavadních zkušeností s vakcínami plyne, že před nákazou úplně nechrání. Snižují sice riziko těžkého průběhu nemoci, nezanedbatelná část nakažených v nemocnici však očkováním prošla. Účinnost dosavadních vakcín je navíc omezená jen zhruba na půl roku.

I kdyby se dospělo k závěru, že očkování je nástrojem ke kolektivní imunitě, podle Dostála by se muselo posoudit, koho má význam tímto způsobem chránit – zda k očkování nutit všechny, nebo třeba jen lidi ve vyšším věku a další rizikové skupiny. Někteří odborníci například prosazují povinné očkování pro zdravotníky nebo učitele.

Na druhou stranu se zavedením povinného očkování by se mohl vyřešit spor o uznávání protilátek proti covidu. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž stanoví, že lidé se ve vybraných případech musí před povinným očkováním podrobit vyšetření stavu imunity.

Právník z brněnské Masarykovy univerzity a člen Iniciativy Sníh Filip Křepelka před povinným očkováním spíše varuje.

„Byl bych hodně opatrný. Povinné očkování je velká zbraň a je otázka, jestli s ní umíme střílet,“ řekl Křepelka. Velký problém vidí ve vymáhání povinného očkování. Podle něj by se objevily otázky typu: Jaké budou postihy? Bude se případná pokuta udělovat opakovaně? Půjde o pokračující přestupek, nebo o opakovaný přestupek? Lze to označit za trestný čin?

Expert na mezinárodní právo upozornil také na to, že v Česku je stále velké množství praktických lékařů, kteří očkování sami odmítají a nemají ve vakcíny důvěru.

„Přibližně deset procent praktických lékařů jsou antivaxeři. Začali by vydávat falešná potvrzení o očkování a vykazovat, že očkovali. A nikdo by to nedokázal nijak zkontrolovat,“ uvedl Křepelka. Připomněl také, že vakcínu odmítá část lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků nebo učitelů.

Právníci také upozorňují, že s povinným očkováním souvisí závazek státu k odškodňování lidí, kterým očkování způsobí újmu. Odškodnění mohou dostat jednak osoby, jež kvůli očkování postihly vážné zdravotní komplikace, nebo i jejich blízcí.

Vloni přijatý zákon o náhradě újmy spojený s povinným očkováním stanoví, že žádost o náhradu škody se podává k Ministerstvu zdravotnictví. Pokud nebude žadatel s vyřízením svého podnětu spokojen, může se obrátit na soud.

Stejným způsobem mohou už nyní postupovat také lidé, kterým uškodila vakcína proti covidu-19. Počítá s tím jiný zákon z loňského prosince, který upravil náhradu škody právě kvůli obavám z očkování proti koronaviru.

Problém ale může nastat s dokazováním, že za zdravotní komplikace mohla právě vakcína proti covidu-19. Podle zákona postižená osoba nemusí ve všech případech prokazovat příčinnou souvislost mezi očkováním a vzniklou újmou. Stále však chybí prováděcí vyhláška s přesným výčtem jednotlivých očkování, kterých se tato možnost takzvané domněnky příčinné souvislosti týká.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované