Hlavní obsah

Praha uložila městským firmám řídit se podle protikorupční normy

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

22. 2. 2021 20:57

Vedení Prahy vyzvalo představenstva firem vlastněných městem, aby se řídila podle protikorupčního systému. Cílem je prevence, zjištění a řešení úplatkářství a korupce.

Článek

Protikorupční systém zvaný ISO 37001 se zaměřuje mimo jiné na odpovědnost ve firmě, kontrolní mechanismy nebo plán postupu při podezření na korupci. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Chod některých městských firem v minulosti provázely potíže a prošetřovala je policie.

ISO je nejnovější mezinárodně uznávaná protikorupční norma. „Město jako vlastník významných akciových společností chce tomuto (podezření z či korupci) předcházet a řešit reputaci i vlastní procesy, které těmto jevům mohou předcházet. Klíčem je kombinace firemních hodnot a protikorupčního systému řízení. A právě tento návod přináší mezinárodní norma ISO,“ uvedl radní pro majetek Jan Chabr.

Doporučení zavést opatření se týká dopravního podniku, Pražské plynárenské, Pražské vodohospodářské společnosti, Pražských služeb, Technické správy komunikací, Operátora ICT a Technologií hlavního města Prahy. „Společnosti by měly implementovat opatření do konce roku 2022. Může se to zdát jako dlouhá doba, ale ze zkušenosti firem, které certifikaci mají, vyplývá, že je to proces na rok a půl až dva roky, takže takovou dobu jsme společnostem dali,“ řekla radní Adam Zábranský.

Dokument řeší analýzu interního a externího prostředí společnosti, tedy její předmět podnikání, působnost, rozsah činností nebo organizační strukturu a interakci s orgány veřejné moci. Postihuje role a odpovědnost ve firmě. Protikorupční klima posiluje třeba skrze vzdělávání zaměstnanců nebo systém oznamování podezření na korupci.

Stanovená jsou i pravidla pro zaměstnance při přijetí darů a podobně. Norma určuje také finanční a nefinanční kontroly, prověřování a odměňování zaměstnanců.

Pro vytvoření systému musí každá firma splnit několik podmínek. První je analýza rizik, která zaručí, že je firma schopna realizovat účinná opatření. Další je formulace cílů protikorupčního systému a zajištění odpovídajících nástrojů. Rovněž musí zavést monitoring. Certifikaci pak zajišťuje nezávislá odborná společnost.

Praha v roce 2017 schválila svou protikorupční strategii. Rizikovými oblastmi jsou podle strategie veřejné zakázky, smlouvy, nakládání s městským majetkem, dotace a granty a územní plánování. Mezi konkrétními opatřeními je například rotace zaměstnanců magistrátu při rozhodování o rizikových oblastech nebo metoda čtyř očí, tedy podpisy více osob pod důležitými dokumenty.

Každá smlouva či veřejná zakázka podle strategie musí být dohledatelná už od prvních jednání včetně všech úprav dotčených dokumentů. Důležitá má být také přímá politická kontrola včetně zástupců opozice, která má být i v komisích hodnotících veřejné zakázky.

Reklama

Související témata:

Doporučované