Hlavní obsah

Průzkum: Dvěma pětinám lidí zemřel někdo známý kvůli covidu

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Kříže na Staroměstském náměstí za každou oběť covidu-19.

Reklama

22. 4. 2021 12:52

Zhruba pět procent Čechů zažilo smrt svého nejbližšího způsobenou pandemií koronaviru. Dvě pětiny lidí pak zažily smrt někoho ze svého okolí.

Článek

Téměř dvě pětiny Čechů přišly v souvislosti s koronavirovou pandemií o osobu, kterou dle svého názoru osobně znali. Vyplývá to z dubnového výzkumu agentury NMS Market Research, jenž probíhal na konci března a účastnilo se ho přes tisíc respondentů.

Čechů, kteří zažili úmrtí nejbližší osoby v rodině, mezi něž se řadí například rodiče, prarodiče, sourozenci nebo děti, bylo asi pět procent populace. Úmrtí z širší rodiny nebo vzdálenějších příbuzných zažilo až třináct procent Čechů, vyplývá z výzkumu.

„Koronavirové nákaze v České republice podlehlo přes 28 tisíc lidí, což lze z našich dat interpretovat i jako situaci, kdy reálně každý zhruba dvacátý Čech nebo Češka přišli o osobu z nejbližší rodiny,“ říká analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

Nárůst pozůstalých potvrzují i v organizaci Cesta domů, kde mimo jiné poskytují i péči o pozůstalé. „V naší Poradně máme nárůst konzultací s pozůstalými, kterým zemřel blízký na covid-19,“ napsala Seznam Zprávám Lenka Váňová na začátku dubna. Pozůstalí tak vyhledávají pomoc odborníků, aby se lépe se smrtí vypořádali.

Pro pozůstalé je pak obtížná samotná situace, kdy mají ztížený přístup k umírajícímu. „Tato doba je pro vyrovnávání se se smrtí blízkého náročná v tom, že není možné u nemocného většinou být. Pacient je odvezen v těžkém stavu do nemocnice a blízcí mu nestihnou říct ta poslední slova, která by chtěli. Umírají i lidé, u kterých rodina nečekala, že zemře, mysleli si, že mají ještě společně alespoň několik let,“ vysvětluje Váňová.

Nejvíce pandemie ovlivňuje mladé a ženy

Výzkum se také zaměřil na vnímání vlivu pandemie na celkový pocit spokojenosti a duševní pohody. Asi 60 procentům Čechů se celkový stav spokojenosti zhoršil, pokud by měli zhodnotit svůj stav před pandemií a nyní.

Méně spokojení jsou hlavně Češi z nízkopříjmových skupin obyvatel, ženy a mladí lidé do 24 let. Více než 90 procent z nich dává toto zhoršení do souvislosti s pandemickou situací, nějakou formu odborné pomoci však využilo pouze 11 procent z nich.

Podobně dopadl i výzkum, který si nechala zpracovat česká platforma pro online terapii Terap.io na začátku roku. Nejvíce lidi trápí právě obava, že ztratí někoho blízkého nebo že pandemie negativně ovlivní jejich vztahy.

„Pandemie psychicky doléhá hůře na ženy, 45 % jich v průzkumu odpovědělo, že se kvůli pandemii cítí výrazně nebo o něco hůře než obvykle. Podobně odpovědělo ‚pouze‘ 33 % mužů,“ uvedl Chadi El-Moussawi, spoluzakladatel Terap.io.

Reklama

Doporučované