Hlavní obsah

Průzkum ukázal, že na Karolině v centru Ostravy lze postavit výškovou budovu

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

30. 4. 13:02

Na pozemku mezi ulicí 28. října a obchodním centrem Nová Karolina je možné postavit budovu vysokou až 200 metrů. Ukázaly to výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, který tam od ledna prováděl mezinárodní tým specialistů.

Článek

Ostravsko je poznamenané intenzivní těžbou černého uhlí, které se tam dobývalo od 19. století. Prostor pod centrem Ostravy ale blokoval vytyčený ochranný pilíř. V oblasti Karoliny byla až do roku 1982 v provozu koksovna, jejíž poslední části byly strženy v roce 1985. Území sedmkrát větší než pražské Václavské náměstí bylo v letech 1997 až 2010 za téměř dvě miliardy korun sanováno a dekontaminováno. Firma RT Torax se na místě chystá postavit nejvyšší budovu v Česku.

„Během terénní fáze průzkumu provedly specializované organizace celkem deset vrtů do hloubky 12, 70 a 150 metrů,“ uvedl mluvčí ostravské společnosti RT Torax Jindřich Vaněk. Mezinárodní tým architektů, geotechnických inženýrů a specialistů na zakládání výškových staveb zkoumal stav bývalých dobývacích slojí v hloubce okolo 150 metrů pod zemí, v mělkých vrstvách pak odebral vzorky zeminy a podzemní vody a dělal testy na přítomnost kontaminačních látek.

„Ze závěrů všech zúčastněných odborníků vyplývá, že plánovanou stavbu je možné bezpečně založit a zakotvit v podloží. Rozhodující jsou geologické poměry v hloubce přibližně do 50 metrů. Prokázalo se, že jílová vrstva je dostatečně mocná a je podložena další silnou karbonskou vrstvou tvořenou převážně pískovcem a neogenními jíly,“ uvedl Jiří Soukup ze společnosti Studio Anarchitekt.

Prokázalo se podle něj, že velikost ani stav bývalých důlních děl není pro budovu významný. „Lze zde bezpečně založit budovu až o výšce 200 metrů,“ uvedl Soukup.

Při průzkumu se zjistilo, že v měkkých vrstvách jsou zbytky základových konstrukcí bývalých průmyslových staveb, které nebyly odstraněny během poslední sanace území. Jsou tam také mírně zvýšené hodnoty koncentrací škodlivých látek.

„S ohledem na celkové inženýrsko-geologické poměry byl pro stavbu navržen speciální způsob založení s kombinací plošných a hlubinných prvků. Pilíře zapuštěné do hloubky přibližně 50 metrů budou podpírat tři nebo čtyři podzemní podlaží budovy,“ uvedl Vaněk.

Pozemku o rozloze 8300 metrů čtverečních se pro jeho tvar říká Slza. Budova, která tam vznikne, má být novou dominantou Ostravy. Půjde o obchodně administrativní centrum s hotelem a byty, které by podle dřívějších informací mělo mít 60 pater a stát přes dvě miliardy korun.

„Jsme rádi, že výsledky průzkumu potvrdily náš záměr postavit na tomto místě výjimečnou budovu. Získali jsme také mnoho cenných informací pro finální dopracování podoby podzemní i nadzemní části stavby. Nyní můžeme dokončit architektonické a projekční práce a prezentovat budovu veřejnosti,“ uvedl partner a zakladatel společnosti RT Torax Tomáš Häring.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované