Hlavní obsah

Půjdete na test, nebo vás nebudeme operovat. Lékaři chtějí jistotu

Foto: Shutterstock.com

Vyšetření přímého průkazu infekce stěrem, takzvaný PCR test.

Reklama

9. 9. 2020 16:45

Absolvujete test na koronavirus, nebo vás nebudeme operovat. S tímto ultimátem se v současnosti setkává řada pacientů, ačkoli nemají žádné respirační obtíže. Lékaři chtějí jistotu. A podle oslovených právníků na to mají právo.

Článek

Na operaci kolene čeká paní Bohuslava už několik měsíců. Teď, když už se konečně přiblížil termín, zjistila, že přibyla nová podmínka - absolvovat test na koronavirus. Lékař z nemocnice na Vysočině, kam má jít na operaci, jí sdělil, že bez testu na operaci nemůže (název nemocnice neuvádíme, neboť si to paní Bohuslava nepřála z důvodu zachování anonymity, pozn. red.)

„Proč by mě měli testovat, když jsem zdravá? Nemám žádné příznaky. A prostě nechci se nechat testovat. Tuto podmínku nechápu. Ale zřejmě mi nic jiného nezbývá,“ řekla rozhněvaně webu Seznam Zprávy.

Stejnou zkušenost má i pan Jaroslav, který má už ale operaci kolene nyní za sebou, a to v soukromé klinice na Praze 10. Testu se podrobil v pátek před pondělní operací bez výhrad - a vyšel mu negativní.

Lékař může vyžadovat test

Jak ověřily Seznam Zprávy, lékař má právo stanovit test na koronavirus jako podmínku operace. Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně Klinická skupina Covid, k tomu vydala odborné stanovisko.

V něm se sice v úvodu píše, že „plošné testování bezpříznakových pacientů na covid-19 není indikováno“ a že testování není standardní součástí předoperačního vyšetření všech pacientů, ale v dokumentu zároveň stojí, že za určitých okolností testování svůj význam má.

V první řadě je plošné testování bezpříznakových pacientů důležité v regionech se zvýšeným výskytem nákazy. Má zabránit přenosu nákazy mezi pacientem a zdravotnickým personálem, mezi pacienty navzájem nebo mezi pacientem a samotným zdravotnickým zařízením.

Kromě lidí z více postižených oblastí ministerstvo doporučuje testovat i bezpříznakové pacienty s „klinicky závažnými rizikovými faktory“, jako je probíhající chemoterapie, těžká obezita nebo chystaný rozsáhlý operační výkon s plánovanou pooperační péčí na ARO či JIP.

Klinicky závažné rizikové faktory

• pacienti s hemato-onkologickým onemocněním

• pacienti s imunosupresivní terapií vyžadující léčbu na specializovaném pracovišti

• pacienti s radioterapií nebo chemoterapií

• pacienti po transplantaci solidních orgánů

• pacienti s těžkou obezitou s BMI nad 40 kg/m2

• pacienti na domácí oxygenoterapii

• pacienti podstupující rozsáhlý operační výkon s plánovanou pooperační péčí na pracovišti typu ARO/JIP

• a další

Lékaři samozřejmě neodmítnou operovat slepé střevo kvůli absenci testu na covid-19. U neodkladných zákroků vyšetření není podmínkou. Na druhou stranu se v doporučení ministerstva píše, že „přítomnost viru SARS-CoV-2 může být u pacientů podstupujících operační výkon v inkubační době spojena se zvýšením perioperační morbidity a mortality“. Jinými slovy: koronavirus může zvýšit pravděpodobnost, že pacient zákrok nepřežije.

Zdravý pacient s nemocným kolenem

Jenomže co když je člověk zdravý, nežije v regionu s rostoucím počtem nakažených, nejeví žádné příznaky onemocnění a jde pouze na menší operační zákrok? Může odmítnout vyšetření pomocí PCR testu? A může ho potom lékař odmítnout operovat?

„Pokud lékař vyhodnotí, že v současné době je provedení testu na covid-19 nezbytnou součástí předoperačního vyšetření, tak je to z mého pohledu v pořádku,“ popsal pro Seznam Zprávy advokát Petr Juráň, který se specializuje na zdravotní právo. „Všechno samozřejmě probíhá na základě informovaného souhlasu. Pacient to může odmítnout, potom je ale možné, že ten zákrok nebude moci být proveden,“ připouští právník.

A podobně to vidí také advokát Štěpán Ciprýn, taktéž specialista na zdravotní právo.

„Předoperační vyšetření se stanovuje podle interního předpisu toho zdravotnického zařízení, které vyšetření provádí. Pokud to interní předpis dovoluje, tak je stanovení rozsahu vyšetření na uvážení lékaře, protože ten musí minimalizovat všechna rizika spojená s operací. Včetně toho, zda by covid-19 mohl znamenat problém. Rozumím tomu, že například v rámci anestezie lékař chce vědět, zda pacient může mít nějaké respirační potíže,“ říká Ciprýn.

Někde ano, jinde ne

Doporučení ministerstva zdravotnictví není striktně závazné. Jednotlivé nemocnice mohou riziko vyhodnotit podle vlastního uvážení, uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Plošné testování navíc může nařídit i příslušná krajská hygienická stanice.

Pokud se lékař v rámci předoperačního vyšetření rozhodne nechat pacienta testovat na covid-19, vypíše mu žádanku. Náklady tedy zaplatí pojišťovna. Testovat by se mělo asi den až dva před samotným zákrokem. A skutečně se může stát, že pro stejný zákrok může v jedné nemocnici lékař požadovat test na covid-19, zatímco jinde nad tím mávnou rukou.

„Nyní si postup dle doporučení KS-COVID mohou korigovat také jednotlivé nemocnice. Zvažují při tom aktuální epidemiologickou situaci ve svém regionu a v místě svého působiště, stejně tak podmínky a situaci v místě, z kterého přichází pacient,“ popsala mluvčí.

Na jaře se problém s plošným testováním pacientů dotkl hlavně klientů léčeben dlouhodobě nemocných (LDN) a jiných zdravotnických zařízení. Ta totiž nemohla přijmout klienta bez testu. Lidé v LDN přitom zcela běžně putují na menší nebo větší zákroky do nemocnice a obratem se do léčebny vracejí, a to často i opakovaně.

Kvůli nedostatku testovacích kapacit tak na jaře hrozilo, že se pacient ocitne ve vakuu mezi nemocnicí a zdravotnickým zařízením. Navíc zprvu nebylo jasné, kdo má v takovém případě platit nákladné testování. Ministerstvo ale tento spor vyřešilo. Absence testu podle něj neznamená, že může zdravotnické zařízení pacienta odmítnout převzít.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované