Hlavní obsah

Stavba silničního obchvatu Jaroměře na Náchodsku má začít v červnu

Ilustrační foto.

Reklama

24. 5. 2022 15:19

Výstavba silničního obchvatu Jaroměře na Náchodsku by mohla začít v červnu. Archeologové dokončují výzkum v trase budoucí silnice. Obchvat bude stavět společnost Metrostav Infrastructure. Cena vzešlá ze soutěže je asi 800 milionů.

Článek

„V polovině června bychom byli rádi, kdyby stavba začala. Předpokládaná doba výstavby od předání stavby je 30 měsíců, které by mělo být v červnu,“ řekl ředitel hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marek Novotný.

Regionální mluvčí ŘSD Petra Drkulová upřesnila, že motoristé by mohli začít obchvat využívat již za 20 měsíců od zahájení stavby. „Obchvat bude uveden do režimu předčasného užívání za 20 měsíců, 30 měsíců je na celkové dokončení stavby,“ řekla Drkulová.

Stavbaři za současného stavu mohou pracovat jen v trase obchvatu. Silničářům ještě chybí pozemky, které by dočasně využili například pro přeložky inženýrských sítí, pro stavbu provizorního mostu nebo k dalšímu přístupu na stavbu. Podle ŘSD to blokují manželé Kučerovi, kteří v souvislosti s pozemky kolem Jaroměře vedou se státem několik různých sporů. František Kučera je místopředsedou Vrchního soudu v Praze.

„Chybí nám ještě dočasné zábory pro přeložky inženýrských sítí, které jsou nutné pro výstavbu a jsou rovněž ve vlastnictví Kučerových. Dočasné využití těchto pozemků je předmětem sporu,“ řekl Novotný.

Pokud se stát nedohodne s majiteli pozemků, které budou stavbaři dočasně potřebovat, spor s velkou pravděpodobností skončí u soudu. To by pak podle Novotného mohlo zkomplikovat technické řešení, výstavbu jako takovou a stavbu i prodražit.

Důležitý rozsudek pro zahájení stavby obchvatu Jaroměře, přeložky silnice I/33 Jaroměř, padl v dubnu. Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu manželů Kučerových proti vyvlastnění pozemků v trase obchvatu. ŘSD tak může zahájit stavbu obchvatu.

Obchvat o délce 6,55 kilometru z Jaroměře odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Náchod a Polsko. Navazovat bude na nynější konec dálnice D11 u Hořenic severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice. Nejvýznamnější stavbou na trase obchvatu dvanáctitisícové Jaroměře bude zhruba 600 metrů dlouhý most přes Labe a říční nivu.

Kromě Jaroměře obchvat odvede tranzitní dopravu i z obcí Čáslavky, Dolany a Svinišťany. Po silnici přes obce nyní denně projede kolem 15.000 vozidel, z nichž významnou část tvoří kamiony. Bez obchvatu Jaroměře budou řidiči jedoucí z Hradce Králové na Náchod a Polsko nadále muset sjíždět z dálnice D11 do Jaroměře a jet přes centrum města.

Reklama

Doporučované