Hlavní obsah

Vlastivědné muzeum v Olomouci vystavilo nalezený oltářní obraz Sadlera

Foto: Getty Images

Olomouc.

Reklama

17. 12. 2021 13:22

Vlastivědné muzeum v Olomouci dnes otevřelo poslední výstavu v tomto roce, na které návštěvníkům představuje znovunalezené dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů, Josefa Ignáce Sadlera.

Článek

Jde o hlavní oltářní obraz z poloviny 18. století s námětem Krista předávajícího klíče svatému Petrovi, který byl umístěn v jednom z nejstarších chrámů v Olomouci, v kostele sv. Petra a Pavla. Kostel byl na konci 18. století zbořen, jeho základy byly objeveny při nedávném archeologickém průzkumu na nádvoří děkanátu filozofické fakulty.

Fragment velkého malovaného plátna v havarijním stavu byl nalezen v prostorách muzea bez jakýchkoliv informačních údajů před sedmi lety. „Tento anonymní artefakt se podařil rozkrýt a identifikovat jako dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů Josefa Ignáce Sadlera a co více, jako hlavní oltářní obraz z již neexistujícího kostela sv. Petra a Pavla, který byl až do této doby považován za ztracený,“ uvedl mluvčí muzea.

Plátno o rozměrech zhruba 250 krát 140 centimetrů představuje symbolické vyjádření pověření apoštola Petra kněžským a biskupským úřadem. „Obraz byl namalován v roce 1754 a určen pro kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí, který je považován za jeden z nejstarších chrámů v Olomouci a první biskupský v tomto městě. Až do josefínských reforem měl postavení hlavního kostela. V roce 1785 byl ale odsvěcen a v roce 1792, aniž byl pořízen popis nebo nákres, zbořen. O dochování děl, jež tento chrám původně zdobila, nemáme dodnes jasnou představu,“ dodal Valenta.

Obraz byl zachráněn přemístěním do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovanech, nebyl však uchováván ve vhodných podmínkách. Do Vlastivědného muzea byl převezen v zásilce většího neroztříděného sběru uměleckohistorických předmětů, kde byl od roku 1962 deponován za zcela nevhodných podmínek. Po jeho znovuobjevení a identifikaci obraz pod dohledem restaurátora Radomíra Surmy procházel v letech 2015 až 2018 náročným restaurováním, při němž odborníci malbu také zkoumali moderními technologiemi. V roce 2019 byla práce završena vytvořením kopie barokního rámu.

Dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů si budou moci zájemci prohlédnout v sále Václava III. do 16. ledna.

Reklama

Doporučované